Quy tắc ứng xử

Lan tỏa Quy tắc ứng xử nơi công cộng của Hà Nội: Nhân lên những mô hình văn hóa
Bước vào năm thứ 7 triển khai, thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, văn hóa ứng xử nói chung và nơi công cộng nói riêng trên địa bàn Thủ đô đã có những chuyển biến rõ nét thông qua nhiều cách làm hay, những mô hình sáng tạo ở cơ sở. Hướng đi này tiếp tục được Thành phố nhân rộng nhằm lan tỏa mạnh mẽ nội dung Quy tắc ứng xử nơi công cộng trong đời sống xã hội.
 • Phát huy vai trò xung kích của thanh niên Thủ đô trong thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng
  Nhiều năm qua, với vai trò xung kích, Đoàn Thanh niên TP Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động sáng tạo, hiệu quả trong tuyên truyền, nhân rộng mô hình hay về Quy tắc ứng xử nơi công cộng.
 • Để Quy tắc ứng xử thực sự trở thành điểm sáng ở mỗi địa phương
  Công tác triển khai thực hiện 02 bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố, trong đó có Quy tắc ứng xử nơi công cộng cần phải làm thường xuyên, liên tục để Quy tắc ứng xử không chỉ dừng lại ở văn bản mà thực sự trở thành nếp nghĩ; điều chỉnh hành vi, thái độ; góp phần xây dựng và bồi đắp thêm nét đẹp văn hoá trong giao tiếp, ứng xử hàng ngày của người Tràng An – Hà Nội
 • Hiệu quả từ các cách làm hay, mô hình điểm
  Năm 2017, UBND Thành phố Hà Nội chính thức ban hành bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng. Kể từ khi ban hành, bộ Quy tắc không chỉ được triển khai thực hiện đồng loạt, các địa phương tại Hà Nội còn tâm huyết xây dựng nhiều cách làm sáng tạo, những mô hình điểm để Quy tắc ứng xử nơi công cộng thật sự thấm sâu vào đời sống nhân dân và tạo thành hệ giá trị của người Hà Nội – Tràng An thời đại mới.
 • Đa dạng hoá triển khai thực hiện bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thủ đô
  Nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội đang triển khai nhiều hướng đi mới nhằm phát huy hiệu quả của việc thực hiện 02 bộ Quy tắc ứng xử, trong đó có bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng, góp phần đưa Quy tắc trở thành nề nếp trong đời sống nhân dân Thủ đô và tạo ra nét văn hóa riêng cho người Hà Nội.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO