Chuyển động Hà Nội

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Luật Thủ đô (sửa đổi)

Trung Kiên 28/05/2024 19:46

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học đề nghị, thời gian trước mắt, các cơ quan báo chí Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi); thông tin, tuyên truyền phổ biến Luật Thủ đô (sửa đổi) sau khi được Quốc hội khóa XV thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Chiều 28/5, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Thành đoàn Hà Nội, Sở Thông tin – Truyền thông tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác báo chí Thành phố tháng 6 năm 2024.

Đồng chí Phạm Thanh Học - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Phó Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông Nguyễn Thị Mai Hương và Nhà báo Kiều Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội chủ trì Hội nghị. Ngoài ra, Hội nghị có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các cơ quan Báo chí Thủ đô; các Sở, Ban ngành của Thành phố.

toan-canh-gban.jpg
Toàn cảnh Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác báo chí Thành phố Hà Nội tháng 6 năm 2024.

Đánh giá chung về công tác thông tin truyền thông của các cơ quan báo chí tháng 5/2024, đồng chí Phạm Thanh Học biểu dương các cơ quan báo, đài Hà Nội bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, định hướng của Trung ương và Thành phố; hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí Thủ đô đã thông tin, tuyên truyền đậm nét Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV và phản ánh kịp thời, toàn diện các vấn đề thời sự chính trị, các sự kiện quan trọng, các hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố. Tuyên truyền công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị Thành phố; việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội.

“Đặc biệt, báo chí Thành phố đã tuyên truyền đậm nét các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924-20/5/2024), gần đây là Kết luận số 80-KL/TƯ của Bộ Chính trị về “Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” và “Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065”; tuyên truyền về Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) được đưa ra Kỳ họp thứ 7 – Quốc hội khóa XV xem xét thảo luận, thông qua...”, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học, nhấn mạnh.

nguoi-hanoi.png
Chuyên đề Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) trên trang điện tử Tạp chí Người Hà Nội.

Định hướng công tác thông tin tuyên truyền tháng 6/2024 và thời gian tiếp theo, đồng chí Phạm Thanh Học đề nghị báo chí Thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tuyên truyền Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về “Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội”; các Chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy; Nghị quyết số 04-NQ/TU của Thành ủy về “Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo”; Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố; Đẩy mạnh tuyên truyền về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của Thành phố Hà Nội...

Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới. Tuyên truyền thực hiện Công điện số 04/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND thành phố về việc tăng cường công tác PCCC và CNCH đối với nhà trọ trên địa bàn Thủ đô. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức việc thực hiện công tác PCCC, nhất là tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu dân cư.

anh-hoc-kl.jpg
Đồng chí Phạm Thanh Học - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh và lưu ý các cơ quan báo chí Hà Nội trước mắt, thời gian tới đẩy mạnh tuyên truyền Luật Thủ đô (sửa đổi).

“Tiếp tục tuyên truyền góp ý Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi); Quy hoạch Thủ đô giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phổ biến Luật Thủ đô (sửa đổi) sau khi được Quốc hội thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành”, đồng chí Phạm Thanh Học lưu ý và nhấn mạnh với các đại biểu dự Hội nghị.

Ngoài ra các cơ quan báo chí truyền thông Hà Nội cần đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024 của Thành phố gắn với thực hiện chủ đề công tác năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính gắn với thực hiện Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội; các giải pháp của Thành phố nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thông thoáng, minh bạch, thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh; công tác xây dựng nông thôn mới...

Tuyên truyền công tác quản lý đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố; công tác quản lý thị trường, chống hàng giả, gian lận thương mại, đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác phòng, chống dịch bệnh; công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn... Tiếp tục tuyên truyền công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”; Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045”.

Đồng chí Phạm Thanh Học cũng đề nghị các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí (21/6/1925- 21/6/2024), đồng thời các cơ quan báo chí Thủ đô cũng nghiên cứu xuất bản số đặc biệt, chuyên trang, chuyên đề… nêu bật truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam; khẳng định những đóng góp to lớn của báo chí đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước; tôn vinh, biểu dương những cơ quan báo chí, người làm báo qua các thế hệ; nêu bật vai trò và trách nhiệm của báo chí và người làm báo hôm nay...

Ngoài ra, báo chí Thủ đô cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) theo kế hoạch của Thành phố và đơn vị, cùng các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2024); Ngày Toàn dân phòng chống ma túy (26/6); Ngày Hiến chương Liên Hợp Quốc (26/6); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6).../.

Tại Hội nghị, Nhà báo Vương Minh Huệ - Tổng Biên tập Tạp chí Người Hà Nội, cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin – Truyền thông; tháng 5/2024, Tạp chí Người Hà Nội đã xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên cả tạp chí in và tạp chí điện tử để thông tin sâu đậm về hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Điện Biên Phủ; tuyên truyền về Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), gần đây là Kết luận số 80-KL/TƯ của Bộ Chính trị đối với hai đồ án quy hoạch lớn của Thủ đô…

tbv-vmh.jpg
Nhà báo Vương Minh Huệ - Tổng Biên tập Tạp chí Người Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

Theo kế hoạch hoạt động, trong tháng 6/2024, thực hiện Kế hoạch số 238/KH-TU ngày 17/5/2024 của Thành ủy Hà Nội về Kế hoạch Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội – cơ quan chủ quản Tạp chí Người Hà Nội đã giao Tạp chí tổ chức Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về Nghề báo và người làm báo Thủ đô và cả nước.

Tạp chí Người Hà Nội đã xây dựng Dự thảo Kế hoạch tổ chức và trình Thường trực Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội. Dự kiến cuối tháng 5/2024, Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội sẽ có văn bản xin ý kiến của UBND Thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Văn hóa – Thể thao cũng như Sở Tài chính. Dự kiến Lễ phát động Cuộc vận động diễn ra vào dịp Kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024).

Bài liên quan
 • “Đánh thức” không gian ngầm Hà Nội
  Quản lý, sử dụng không gian ngầm là một nội dung mới của Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), với những phương án cụ thể nhằm đưa Hà Nội đi đúng và trúng quan điểm của Trung ương đặt ra, đó là phát triển Thủ đô Hà Nội: Văn hiến - Văn minh - Hiện đại, “Thành phố Sáng tạo”...
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và sự quan tâm sâu sắc tới văn học nghệ thuật
  Ngày 19/7/2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với đồng bào cả nước. Trong suốt cuộc đời 80 năm của mình, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có cống hiến vô cùng ý nghĩa. Ông là nhà lãnh đạo xuất sắc; nhà lý luận, nhà văn hóa, và là một nhân cách lớn luôn hết lòng vì Đảng, vì dân... Với văn học nghệ thuật, đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm sâu sắc và đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của nền văn học nghệ thuật nước nhà.
 • Tọa đàm "Màu ký ức": Tri ân các nhà báo liệt sĩ
  Sáng 19/7, tại Hà Nội, Liên Chi hội Nhà báo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bảo tàng Báo chí Việt Nam (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức chương trình Giao lưu, Tọa đàm tri ân các nhà báo liệt sĩ với chủ đề "Màu Ký ức". Chương trình là lời tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay với những nhà báo liệt sĩ - những người đã tận hiến cho sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam.
 • “Thắp lửa” tình yêu đọc sách trong thế hệ trẻ, xây dựng Thủ đô văn minh - hiện đại
  Chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng thị xã Sơn Tây (3/8/1954 -3/8/2024) và 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024), UBND thị xã Sơn Tây vừa tổ chức thành công Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc thị xã Sơn Tây năm 2024 với chủ đề “Phát huy hào khí Thăng Long – Hà Nội, xây dựng Thủ đô Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”.
 • Tây Hồ tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ PCCC cho các tiểu thương, hộ kinh doanh
  Trong 2 ngày 18-19/7, Công an quận Tây Hồ đã phối hợp với Ban quản lý (BQL chợ quận tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ PCCC cho 100% cán bộ, viên chức, người lao động của BQL chợ và tiểu thương, hộ kinh doanh tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn.
 • Huyện Ứng Hoà: Chỉnh trang đô thị, xây dựng thị trấn Vân Đình khang trang, sạch đẹp
  Với mục tiêu xây dựng thị trấn Vân Đình khang trang, sạch đẹp và đường thông hè thoáng, huyện Ứng Hoà đang tập trung chỉ đạo thực hiện chỉnh trang, cải tạo cảnh quan khu vực trung tâm huyện. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng các tiêu chí đề ra.
Đừng bỏ lỡ
Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Luật Thủ đô (sửa đổi)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO