Sự kiện & Bình luận

Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi): Hiện thực hóa khát vọng Hà Nội thành trung tâm giáo dục, đào tạo chất lượng cao của cả nước

Quỳnh Phạm 29/05/2024 14:40

Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) Thủ đô Hà Nội đã, đang không ngừng phát triển và đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) với những quy định mới, chính sách đặc thù sẽ góp phần hiện thực hóa khát vọng Hà Nội thành trung tâm lớn về giáo dục, đào tạo chất lượng cao của cả nước.

Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhấn mạnh nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo toàn diện. Đồng thời “xây dựng Thủ đô Hà Nội thực sự là trung tâm lớn, tiêu biểu của cả nước về giáo dục, đào tạo chất lượng cao, thích ứng với quá trình chuyển đổi số quốc gia, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế... Có cơ chế, chính sách ưu đãi, thu hút nguồn lực xã hội đầu tư phát triển giáo dục, đào tạo; hệ thống trường có nhiều cấp học, trường chất lượng cao; các loại hình liên kết đào tạo trong nước và quốc tế”.

giao-duc-ha-noi.jpg
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao tặng Bằng khen cho các học sinh giỏi Thủ đô năm học 2023 - 2024.

Quan điểm, mục tiêu phát triển GD&ĐT Thủ đô kể trên tiếp tục được Bộ Chính trị nhấn mạnh tại Kết luận số 80-KL/TƯ ngày 24/5: “xác định giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao và nhân tài là trụ cột mang tính nền tảng, nội dung cốt lõi trong chiến lược xây dựng và phát triển Thủ đô”.

Thể chế hóa quan điểm, mục tiêu phát triển Hà Nội của Trung ương, Bộ Chính trị về nội dung trên, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) qua chỉnh lý (Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày, báo cáo tại Kỳ họp thứ 7 – Quốc hội khóa XV chiều ngày 28/5) đã có những điểm mới với những cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt, thể hiện sự phân quyền mạnh mẽ cho chính quyền Thành phố Hà Nội trong phát triển GD&ĐT.

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) quy định việc xây dựng và phát triển GD&ĐT Thủ đô Hà Nội là trung tâm lớn, tiêu biểu của cả nước về giáo dục, đào tạo chất lượng cao, thích ứng với quá trình chuyển đổi số quốc gia, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông chất lượng cao; cơ sở giáo dục có nhiều cấp học trên địa bàn Thủ đô theo các tiêu chí về quy mô giáo dục, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình, phương pháp giảng dạy, dịch vụ giáo dục và cơ chế quản lý phù hợp với vị trí, vai trò của Thủ đô.

Bên cạnh đó, Dự thảo Luật quy định việc đầu tư, xây dựng hệ thống trường học công lập bảo đảm không gian, cảnh quan sư phạm trong và ngoài nhà trường, đội ngũ giáo viên phục vụ tối đa nhu cầu học tập của học sinh Thủ đô; bảo đảm bố trí quỹ đất xây dựng trường học ở vị trí thuận lợi; không bố trí trường học gần nghĩa trang, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm tiếng ồn, không khí.

Cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của Thủ đô được thực hiện liên kết giáo dục với các cơ sở giáo dục nước ngoài. Chính phủ quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, chương trình giáo dục, việc cấp văn bằng, chứng chỉ thực hiện liên kết giáo dục, giảng dạy chương trình giáo dục tích hợp.

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) thể hiện tính đặc thù, phân cấp phân quyền cho Hà Nội, qua việc HĐND Thành phố Hà Nội quy định cơ chế tài chính áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao, cơ sở giáo dục công lập có nhiều cấp học, cơ sở giáo dục công lập thực hiện liên kết giáo dục với cơ sở giáo dục nước ngoài. HĐND Thành phố quy định mức hỗ trợ và lộ trình thực hiện việc hỗ trợ học phí cho học sinh phổ thông và trẻ em mầm non trên địa bàn Thủ đô không phân biệt trường công lập, dân lập và tư thục; mức hỗ trợ học phí học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng cho người học thường trú tại Hà Nội.

hanoi2.jpg
Học sinh Thủ đô Hà Nội trong chương trình giáo dục di sản tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Trong khi đó, UBND Thành phố Hà Nội quy định các tiêu chí về cơ sở vật chất, chương trình, phương pháp giảng dạy và dịch vụ giáo dục của cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở giáo dục có nhiều cấp học; tiêu chuẩn, điều kiện đội ngũ giáo viên, việc thuê giáo viên người nước ngoài; việc huy động nguồn lực để thực hiện liên kết giáo dục, giảng dạy chương trình giáo dục tích hợp. Việc điều chỉnh, bổ sung chương trình giáo dục mầm non, phổ thông đối với một số môn học, hoạt động giáo dục bổ trợ tại cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao để phù hợp với điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô theo hướng tiệm cận nền giáo dục của khu vực và quốc tế. Đặc biệt, Dự thảo Luật Thủ đô cho phép UBND Thành phố Hà Nội quyết định công nhận, thu hồi quyết định công nhận cơ sở giáo dục chất lượng cao.

Theo đại biểu Trần Thị Vân (Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh), Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cho phép chính quyền Thành phố Hà Nội và các chủ thể liên quan đầu tư xây dựng hệ thống trường học công lập, cơ sở giáo dục chất lượng cao, cơ sở giáo dục nhiều cấp học là phù hợp với yêu cầu phát triển của Hà Nội. Đây là một trong những giải pháp quan trọng để hiện thực hóa nhiệm vụ về phát triển GD&ĐT Thủ đô theo Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị. Việc cho phép Thủ đô Hà Nội đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở giáo dục chất lượng cao góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai cho Thủ đô và xa hơn cho cả nước.

Đồng quan điểm, Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Đoàn ĐBQH Thành phố Hà Nội) nhất trí với quy định cho phép UBND Thành phố Hà Nội và các chủ thể có liên quan đầu tư xây dựng hệ thống trường học, cơ sở giáo dục chất lượng cao. Điều này hoàn toàn phù hợp với yêu cầu phát triển giáo dục của Hà Nội và Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị. Theo Đại biểu Nguyễn Anh Trí, đây là quy định có sự tiếp nối, kế thừa khoản 3 Điều 12 của Luật Thủ đô hiện hành. Thực tiễn triển khai cơ sở giáo dục chất lượng cao tại Hà Nội thời gian qua đã cho thấy kết quả tốt, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Tuy nhiên, Đại biểu Nguyễn Anh Trí đề nghị cần có định nghĩa về “chất lượng cao” bảo đảm xác định rõ; cần cân nhắc mức độ đầu tư cho trường chất lượng cao, xác định đối tượng học; rà soát kỹ lưỡng để bảo đảm các từ ngữ, thuật ngữ được sử dụng trong Dự thảo Luật được chính xác, nhất quán như về cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông chất lượng cao./.

Bài liên quan
 • Đại biểu Quốc hội đánh giá cao Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đã qua chỉnh lý
  Phát biểu Kết luận phiên thảo luận về Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) chiều ngày 28/5, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, các đại biểu Quốc hội đánh giá cao chất lượng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) trình Quốc hội và cơ bản thống nhất với Báo cáo giải trình tiếp thu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Dự thảo Luật đã được chỉnh lý.
(0) Bình luận
 • Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) được thông qua
  Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) được thông qua gồm 9 chương, với 152 điều, có hiệu lực từ ngày 01/01/2025.
 • Tổ chức lễ công bố một số ứng dụng nền tảng của Đề án 06 Chính phủ trên địa bàn Thủ đô
  Thủ đô Hà Nội là địa phương được Chính phủ lựa chọn triển khai Đề án 06. Sau một thời gian thực hiện thí điểm, UBND Thành phố tổ chức Hội nghị Sơ kết 06 tháng đầu năm 2024 thực hiện Đề án 06 Chính phủ vào ngày 28/6 tới đây.
 • Biểu quyết thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi) vào ngày 28/6
  Theo kế hoạch, vào ngày 28/6, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi). Đây là dự án luật có nhiều quy định mang tính đột phá để tạo cơ hội phát triển xứng tầm cho Hà Nội cũng như góp phần thúc đẩy liên kết và phát triển Vùng Thủ đô.
 • Chuyện cùng nhà văn hóa - nhà báo Hữu Ngọc giờ mới kể
  Đối với những người làm báo trẻ về tuổi đời lẫn tuổi nghề, không có gì quý báu hơn khi được gặp gỡ, nghe chuyện đời, chuyện nghề của các nhà báo lão thành. May mắn trong 15 năm làm báo, tôi được gặp nhà văn hóa - “đại” nhà báo Hữu Ngọc. Trước một “cây cổ thụ” Hữu Ngọc, phóng viên trẻ dù tài năng, thành công đến mấy cũng cảm thấy bé nhỏ trước kiến thức sâu rộng, sự tận hiến với nghề của ông.
 • Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023
  Tối 21/6, Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023 được tổ chức trọng thể tại Trung tâm triển lãm quốc tế ICE - Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Đây là sự kiện được tổ chức với không gian rộng lớn, quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
 • “Thời hoa lửa” của phóng viên chiến trường
  Những người làm báo thời chiến tranh - phóng viên chiến trường, phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, phải đứng trước lằn ranh sinh tử, thậm chí hy sinh để hoàn thành sứ mệnh của người chép sử trong lửa đạn.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
 • Ghi chép của Lê Quý Đôn về một số di tích ở kinh thành Thăng Long - Hà Nội
  Nhà bác học Lê Quý Đôn sinh thành đến nay đã gần tròn 300 năm. Kể từ khi ông còn thơ ấu cho đến hiện tại, người đời vẫn thường dùng nhiều mỹ từ để ca tụng ông như: thần đồng đất Việt, nhà bác học kiệt xuất, “tập đại thành” lớn của dân tộc Việt Nam… Các nghiên cứu về Lê Quý Đôn cũng luôn ghi nhận công lao đóng góp của ông trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt là Lê Quý Đôn đã để lại cho đời cả một lâu đài văn hóa và khoa học vô cùng quý báu.
 • “Sa Pa giữa trời mây trắng” - kết nối vẻ đẹp và tâm hồn Tây Bắc
  Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa ra mắt bạn đọc cuốn sách “Sa Pa giữa trời mây trắng" của hai tác giả Nguyễn Thái Bình và Phạm Hoàng Hải. Cuốn sách là nguồn tài liệu quý giá dành cho những ai yêu thích du lịch, muốn khám phá vẻ đẹp thiên nhiên và con người vùng đất Tây Bắc Việt Nam.
 • Giới thiệu 100 tựa sách thiếu nhi về chủ đề gia đình
  Sách thiếu nhi là một điểm chạm tuyệt vời giúp trẻ nhỏ khám phá cái hay của ngôn từ, cái đẹp của tranh minh họa và thông điệp nhân văn của câu chuyện để các em nuôi dưỡng trí tưởng tượng, lòng thấu cảm và những ước mơ của riêng mình. Một triển lãm sách thiếu nhi với những trải nghiệm đọc mới mẻ, lôi cuốn, hấp dẫn sẽ là cánh cửa tuyệt vời để trẻ tiếp cận với thế giới nghệ thuật muôn màu.
 • Huyện Ứng Hòa (Hà Nội): Tuyên dương 70 gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2024
  Bạo lực gia đình là kẻ thù phá hoại hạnh phúc của mỗi gia đình, sự yên vui, an toàn cho mọi tầng lớp xã hội, ảnh hưởng đến việc giữ vững, duy trì các tiêu chí gia đình văn hóa.
 • Bom tấn Hàn Quốc "Dự án mật: Thảm họa trên cầu" đổ bộ rạp Việt
  "Dự án mật: Thảm họa trên cầu" (tên tiếng Anh: Project Silence) được trình chiếu lần đầu tiên trên thế giới tại Liên hoan phim (LHP) Quốc tế Cannes lần thứ 76 ở hạng mục Phim không cạnh tranh sẽ đổ bộ rạp Việt trong tháng 7 tới.
Đừng bỏ lỡ
Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi): Hiện thực hóa khát vọng Hà Nội thành trung tâm giáo dục, đào tạo chất lượng cao của cả nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO