Hoạt động hội

Phát động thi đua, vận động sáng tác chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Kim Thoa 08/03/2024 07:53

Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 07/KH - HLH về việc thực hiện mô hình thi đua Vận động hội viên sáng tác các tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật có chất lượng thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024).

img-3789.jpg
Chương trình nghệ thuật "Hào khí Thăng Long" do Tạp chí Người Hà Nội và các Hội Chuyên ngành Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội phối hợp tổ chức dịp kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội

Mục đích của Kế hoạch nhằm tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong cán bộ, hội viên toàn Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội (Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội) phát huy truyền thống Thủ đô văn hiến, anh hùng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của Thủ đô và đất nước, đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954- 10/10/2024).

Đồng thời xây dựng tổ chức Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội ngày càng vững mạnh, chuyên nghiệp, giữ vững tính định hướng của Đảng trong lĩnh vực văn hóa - văn nghệ, vươn tới các giá trị nhân văn trong hoạt động sáng tạo, gắn bó chặt chẽ với thực tiễn đấu tranh và xây dựng Thủ đô đang lớn mạnh và đổi mới từng ngày. Phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả sáng tạo, lý luận, phê bình, quảng bá tác phẩm góp phần vào sự nghiệp xây dựng văn hóa, con người và sự phát triển bền vững của Thủ đô.

Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cán bộ, hội viên toàn Hội Liên hiệp trong các hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật góp phần xây dựng văn hóa Thủ đô tiên tiến, đậm đàn bản sắc dân tộc, kế thừa và phát huy giá trị văn hóa truyền thống Thăng Long - Hà Nội, thực hiện tốt mục tiêu xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Kế hoạch đề ra nhiệm vụ là phải thu hút đông đảo hội viên vào các hoạt động phục vụ việc nâng cao dân trí và phổ cập trình độ thưởng thức nghệ thuật, tăng cường mức hưởng thụ các giá trị VHNT trong đông đảo các tầng lớp công chúng; đồng thời thu hút đông đảo hội viên vào các hoạt động phục vụ việc nâng cao dân trí và phổ cập trình độ thưởng thức nghệ thuật, tăng cường mức hưởng thụ các giá trị VHNT trong đông đảo các tầng lớp công chúng;

Tuyên truyền vận động rộng rãi theo chuyên đề, chuyên sâu các chủ đề, chủ điểm bằng nhiều hình thức tuyên truyền. Đặc biệt tập trung vào những nội dung: Phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh theo Chương trình số 06 – CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025"; đặc biệt là nhiệm vụ phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô theo Nghị quyết số 09 của Thành ủy Hà Nội, trong đó văn nghệ sĩ Thủ đô là một trong những chủ thể sáng tạo quan trọng. Đó cũng là mục tiêu nhằm định hướng sáng tạo và thị hiếu thẩm mỹ, góp phần phát triển văn hóa và con người Hà Nội, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội yêu cầu phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, đồng bộ từ các hội chuyên ngành, cơ quan cấp 2 trực thuộc đến cán bộ, hội viên của Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội; Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân trong sáng tạo các tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật có giá trị cao thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954- 10/10/2024).

Thời gian thực hiện từ nay đến hết ngày 30/10/2024/.

Bài liên quan
 • Nghệ thuật ca trù qua thời gian - ngàn năm sênh phách
  Ca trù có từ bao giờ, nơi nào trên mảnh đất Kinh kỳ đã lưu dấu sự hiện diện và phát triển của ca trù? Trải qua thời gian loại hình diễn xướng dân gian này có những biến đổi ra sao, và đâu là những giá trị của ca trù... Đó là những nội dung đã được làm sáng tỏ trong cuộc tọa đàm “Nghệ thuật ca trù qua thời gian - ngàn năm sênh phách” do Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội tổ chức sáng ngày 6/3/2024.
(0) Bình luận
 • Hướng dẫn lập quy hoạch tổng mặt bằng và thông tin về quy hoạch kiến trúc Thủ đô
  “Để đáp ứng yêu cầu phát triển, thời gian qua thành phố tập trung vào 3 nhiệm vụ lớn là lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050 và điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến 2045 tầm nhìn 2065; đồng thời triển khai sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô, trong đó có nhiều cơ chế, chính sách liên quan đến thực hiện quy hoạch. Thành phố kỳ vọng 3 nhiệm vụ này sẽ tạo bước đột phá cho phát triển Thủ đô” - Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Phạm Quốc Tuyến nhấn mạnh tại tọa đàm “Hướng dẫn lập quy
 • Thi ca đương đại và các nhà thơ cách tân
  Sáng ngày 10/7/2024, tại Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội (Số 19 phố Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội), Hội Nhà văn Hà Nội đã tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “Thi ca đương đại và các nhà thơ cách tân”.
 • Văn hóa áo dài - truyền thống và biến đổi
  “Khoảng 30 năm trở lại đây, áo dài của phụ nữ Việt Nam được quan tâm coi trọng nhiều hơn, từ việc tuyên truyền, quảng bá, thiết kế, may mặc... nhưng nhiều người chưa nắm rõ về lịch sử thăng trầm, công năng và giá trị thẩm mỹ của áo dài, chính vì lẽ đó trang phục này chưa phát huy giá trị để thực sự trở thành biểu tượng, là thương hiệu độc đáo của Việt Nam”, họa sĩ, nhà nghiên cứu Nguyễn Đức Bình chia sẻ tại Tọa đàm “Văn hóa áo dài Hà Nội, truyền thống và biến đổi”, do Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội tổ chức sáng ngày 9/7 tại trụ sở Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội.
 • Đổi mới, đa dạng hóa các hoạt động tạo sự chuyển mình cho văn học nghệ thuật Thủ đô
  Sáng ngày 5/7, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện một số sở, ban, ngành của Thành phố Hà Nội, các đồng chí Thường trực Hội, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp và chủ tịch 9 hội chuyên ngành trực thuộc hội.
 • Đẩy mạnh các phong trào trong Khối thi đua thuộc Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội
  Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-HLH ngày 02/01/2024 của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội về công tác thi đua khen thưởng năm 2024, phát huy kết quả đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, Khối thi đua thuộc Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội xây dựng Kế hoạch số 01/ KH-KTĐ về công tác thi đua, khen thưởng năm 2024.
 • Nâng cao chất lượng  múa không chuyên của Thủ đô
  Nghệ thuật múa không chuyên ngày càng phát triển, tỏa rộng trong đời sống của người dân Thủ đô Hà Nội. Hoạt động này góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng hoạt động biểu diễn nghệ thuật quần chúng, qua đó thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa của thành phố. Tuy nhiên, phía sau những thành tựu nghệ thuật múa không chuyên Thủ đô cũng đang đối mặt với nhiều những thách thức, đòi hỏi cần có sự định hướng đúng đắn.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những định hướng, kỳ vọng trong phát triển Thủ đô
  Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành cho mảnh đất Hà thành những tình cảm sâu đậm. Không chỉ riêng quãng thời gian ông giữ trọng trách Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội (1996 – 1998) rồi Bí thư Thành ủy Hà Nội (2000 – 2006) mà sau này ở cương vị Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Phú Trọng vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Hà Nội, cho sự phát triển văn hóa, con người của mảnh đất Thăng Long.
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và sự quan tâm sâu sắc tới văn học nghệ thuật
  Ngày 19/7/2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với đồng bào cả nước. Trong suốt cuộc đời 80 năm của mình, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có cống hiến vô cùng ý nghĩa. Ông là nhà lãnh đạo xuất sắc; nhà lý luận, nhà văn hóa, và là một nhân cách lớn luôn hết lòng vì Đảng, vì dân... Với văn học nghệ thuật, đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm sâu sắc và đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của nền văn học nghệ thuật nước nhà.
 • Tọa đàm "Màu ký ức": Tri ân các nhà báo liệt sĩ
  Sáng 19/7, tại Hà Nội, Liên Chi hội Nhà báo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bảo tàng Báo chí Việt Nam (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức chương trình Giao lưu, Tọa đàm tri ân các nhà báo liệt sĩ với chủ đề "Màu Ký ức". Chương trình là lời tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay với những nhà báo liệt sĩ - những người đã tận hiến cho sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam.
 • Huế: Thăm và tặng quà các gia đình chính sách, có công với cách mạng nhân dịp 27/7
  Ngày 21/7, Đại tá Phan Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đến thăm, tặng quà một số đối tượng người có công và thân nhân các gia đình có công với cách mạng tiêu biểu tại TP Huế nhân kỷ niệm 77 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7/1947 – 27/7/2024.
 • Huyện Chương Mỹ lan tỏa phong trào đền ơn đáp nghĩa, hình ảnh “Hà Nội nghĩa tình”
  Huyện Chương Mỹ (TP. Hà Nội) là địa phương giàu truyền thống văn hóa và truyền thống lịch sử anh hùng cách mạng. Thời gian qua, địa phương này cũng đã làm rất tốt các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc người có công tạo thành phong trào rộng khắp, trở thành nét đẹp văn hóa và góp phần xây dựng, lan tỏa hình ảnh về “Hà Nội nghĩa tình”.
Đừng bỏ lỡ
Phát động thi đua, vận động sáng tác chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO