Người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Tạp chí Người Hà Nội được UBND thành phố Hà Nội tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc tại Hội Báo Xuân 2024

Quỳnh Phạm - Hải Truyền 12:51 14/06/2024

Sáng ngày 14/6, Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2024, phương hướng và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; biểu dương tập thể, hội viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiệp vụ, xây dựng Hội năm 2023; trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam.

nhn1.jpg
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Việt Hùng trao Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội cho các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội có thành tích xuất sắc tại Hội báo Xuân Giáp Thìn - Hà Nội 2024, trong đó có Tạp chí Người Hà Nội. Tại Hội báo Xuân Giáp Thìn 2024, tạp chí Người Hà Nội vinh dự cùng Báo Nhân dân đoạt đồng Giải A Trang Bìa báo Tết đẹp nhất, và bài báo hay viết về Hà Nội.

Tại Hội nghị, Tạp chí Người Hà Nội đã được nhận Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội về việc tham gia tích cực tại Hội báo Xuân Giáp Thìn - Hà Nội 2024; Giấy khen của Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội tặng Chi hội Nhà báo Tạp chí Người Hà Nội và cá nhân nhà báo Đặng Thu Thủy - Trưởng ban Thư ký Biên tập Tạp chí Người Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiệp vụ, xây dựng Hội năm 2023.

Báo chí Thủ đô đạt nhiều kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2024

Trình bày báo cáo tóm tắt tại Hội nghị, nhà báo Kiều Thanh Hùng – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội, cho biết, năm 2024, được sự chỉ đạo, quan tâm của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam và các cấp, các ngành, Hội Nhà báo Thành phố và Liên Chi hội, Chi hội nhà báo các cơ quan báo chí Hà Nội đã chủ động, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Hội Nhà báo Thành phố đã lãnh đạo các Liên Chi hội, Chi hội cơ quan báo chí và hội viên tích cực thi đua thông qua nhiều hình thức phong phú, phù hợp đặc thù của các đơn vị, hoàn thành tốt kế hoạch chương trình hoạt động nghiệp vụ, công tác Hội, nâng cao vai trò, vị trí của cơ quan báo chí và Hội Nhà báo Thành phố trong đời sống xã hội.

kieuhung.jpg
Nhà báo Kiều Thanh Hùng – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội trình bày báo cáo tại Hội nghị.

6 tháng đầu năm 2024, Hội Nhà báo thành phố đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, một số chương trình, hoạt động triển khai có hiệu quả. Các cơ quan báo chí của Thủ đô làm tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyền truyền Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Triển khai, quán triệt thực hiện các Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); Các chương trình công tác của Đảng bộ Thành phố khóa XVII; mục tiêu chương trình phát triển KT-XH Thủ đô năm 2024.

“Đáng chú ý, các cơ quan báo chí Thủ đô đã thực hiện tuyên truyền Nghị quyết số 07-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về chủ trương triển khai dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội. Triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch, hoạt động về “Phát triển văn hóa; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức về dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), Quy hoạch Thủ đô Hà Nội Giai đoạn 2021- 2030 và tuyên truyền chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô...

Tổ chức chương trình “về nguồn” ý nghĩa tại Thái Nguyên, là sự kiện mở đầu trong chuỗi các chương trình, hoạt động của giới báo chí Thủ đô hướng tới dấu mốc kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025)”, nhà báo Kiều Thanh Hùng, nhấn mạnh.

lienchi.jpg
c-thuy.jpg
Lãnh đạo Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội tặng Giấy khen cho các Liên chi hội, Chi hội; hội viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiệp vụ, xây dựng Hội năm 2023.

Hội viên, cán bộ, phóng viên các Liên Chi hội, Chi hội nhà báo tích cực tham gia các lớp học Nghị quyết, tập huấn, bồi dưỡng của Hội Nhà báo Thành phố, Hội Nhà báo Việt Nam... Các cơ quan báo chí, các Liên - Chi hội trực thuộc hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chương trình công tác của Hội, hội viên nghiêm túc thực hiện 10 Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của nhà báo, đặc biệt 100% hội viên tham gia phong trào “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí và “Tiêu chí cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam”.

Phát động đợt thi đua sâu rộng lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, nhà báo Tô Quang Phán –Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội, cho biết, trọng tâm chính trong hoạt động, công tác 6 tháng cuối năm là tiếp tục động viên hội viên, các Liên Chi hội, Chi hội nhà báo các cơ quan báo chí Hà Nội tuyên truyền hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố.

Tăng cường tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

dsc01453.jpg
Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội Tô Quang Phán trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí cho các hội viên thuộc các Liên chi hội, Chi hội báo chí Hà Nội.

Tiếp tục quán triệt và triển khai Chỉ thị 43/CT-TW ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”, Chỉ thị 34/CT-TU của Thành ủy Hà Nội về “tăng cường sự lãnh đạo của Thành ủy và các cấp ủy Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo thành phố trong tình hình mới”; đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với việc thực hiện tốt Luật Báo chí 2016 (sửa đổi), 10 quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của nhà báo, cam kết thực hiện tốt phong trào và tuân thủ 12 tiêu chí “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo Việt Nam trong giới báo chí Thủ đô.

Triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XI và chương trình hoạt động toàn khóa của Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Hội Nhà báo Thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời chuẩn bị về mọi mặt tiến tới tổ chức Đại hội các Liên Chi hội, Chi hội và Đại hội đại biểu Hội Nhà báo Thành phố khóa VIII-tháng 7 năm 2025.

Tuyên truyền động viên, cổ vũ nhân dân Thủ đô thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội; mở các đợt tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô như: Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025), 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ Thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2025), 50 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam - thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)…

Đặc biệt, nhà báo Tô Quang Phán đã phát động đợt thi đua sâu rộng trong toàn Hội và hội viên, lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) bằng những chương trình, việc làm, hành động cụ thể, thiết thực; phối hợp tổ chức giải báo chí về “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Thành phố Hà Nội”; “Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh” lần thứ VII năm 2024; phối hợp tổ chức triển khai Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến Người tốt, việc tốt; tổ chức và chấm giải báo chí Ngô Tất Tố, xét duyệt tác phẩm báo chí chất lượng cao, động viên hội viên Liên Chi hội - Chi hội các cơ quan báo chí tích cực tham gia một số giải báo chí của Trung ương, Bộ ngành năm 2024.

Dự kiến tháng 10/2024, Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội tổ chức đoàn báo chí Hà Nội thăm và làm việc tại Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí tỉnh Chiang Mai (Thái Lan). Cuối tháng 9 và đầu tháng 10/2024, chủ trì tổ chức Giao ban Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố dọc Đường 6 (Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu) với chủ đề “Kinh tế báo chí trong giai đoạn mới”; trao giải thưởng Cuộc thi báo chí trong Cụm thi đua viết về đề tài “Văn hóa Thăng Long- Hà Nội hội tụ và lan tỏa”.

Trong 6 tháng cuối năm, Hội Nhà báo Thành phố cũng sẽ mở lớp bồi dưỡng và đưa phóng viên đi thực tế để nâng cao nghiệp vụ, kiến thức chuyên môn cho những người làm báo Thủ đô./.

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Tạp chí Người Hà Nội được UBND thành phố Hà Nội tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc tại Hội Báo Xuân 2024
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO