Y tế - Giáo dục

Quận Ba Đình: Đảm bảo “5 rõ” trong tuyển sinh vào mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2024-2025

Trung Kiên 24/05/2024 08:30

Theo Kế hoạch Tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2024-2025 vừa được UBND quận Ba Đình (TP. Hà Nội) ban hành, việc tuyển sinh phải đảm bảo “5 rõ”: rõ tuyến tuyển sinh, rõ chỉ tiêu tuyển sinh, rõ thời gian tuyển sinh, rõ phương thức tuyển sinh và rõ trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

UBND quận Ba Đình nhấn mạnh thêm, công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn quận phải thực hiện đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đồng đều ở các cấp học, trường học; duy trì và nâng cao chất lượng Phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học và THCS.

gd-ba-dinh.jpg
Trẻ mầm non tại quận Ba Đình trong hoạt động "Bé tập làm nội trợ".

Đặc biệt, UBND quận Ba Đình đặt mục tiêu phấn đấu huy động ít nhất 53% trẻ em độ tuổi nhà trẻ, 99% trẻ em độ tuổi mẫu giáo đi học. Ít nhất 80% trẻ khuyết tật ở thể nhẹ trong độ tuổi mầm non được học hòa nhập; 100% trẻ 6 tuổi đủ sức khỏe được vào lớp 1; 100% học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học được vào học lớp 6. Đồng thời yêu cầu các trường tuyệt đối không được vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh; cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp và Thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng về công tác tuyển sinh.

Tuyển sinh vào các trường Mầm non công lập

UBND quận Ba Đình yêu cầu các trường thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh, tuyến tuyển sinh, thời gian tuyển sinh trẻ mầm non ở từng độ tuổi và tổ chức tiếp nhận trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn dân cư theo quy định. Phối hợp với UBND phường, các đơn vị khác trên địa bàn, dưới sự chỉ đạo của UBND phường, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong các tổ dân phố về công tác tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh ở từng độ tuổi để cha mẹ của trẻ hiểu rõ, tránh gây áp lực cho công tác tuyển sinh, đưa trẻ đến trường nhập học theo đúng độ tuổi và tuyến tuyển sinh quy định. Đảm bảo phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn.

Số trẻ trong một nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo thực hiện theo quy định tại Điều 15 của Điều lệ trường mầm non. Trường hợp số trẻ trên địa bàn đăng ký học vượt quá quy định tại Điều 15 thì số trẻ trong mỗi nhóm, lớp có thể tăng thêm nhưng phải đảm bảo được tỷ lệ số giáo viên/trẻ/lớp theo quy định tại Điều lệ và diện tích phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em đảm bảo theo quy định. Các trường mầm non tuyệt đối không tổ chức dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ.

Tuyển sinh vào lớp 1 các trường Tiểu học công lập

Tuyển sinh trẻ 6 tuổi (sinh năm 2018). Trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi. Tuyệt đối không được nhận trẻ thiếu tuổi vào học lớp 1. Các trường thực hiện theo phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND quận quy định; tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến trên toàn Thành phố.

z5470469597436_1ab3faf503080e69fc878d30e2437185.jpg
Cô giáo cùng các em học sinh lớp 3A1 - Trường Tiểu học Kim Đồng (quận Ba Đình) cùng đọc sách tại Thư viện trường (Ảnh: Đinh Thị Minh Huệ).

Tuyển sinh vào lớp 6 các trường THCS công lập

Đối tượng tuyển sinh vào lớp 6 là những học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học và ở đội tuổi 11 (sinh năm 2013). Trường hợp đặc biệt, những học sinh được học vượt lớp hoặc học sinh được vào học tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm hoàn thành chương trình tiểu học; học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.

Phương thức tuyển sinh được thực hiện theo hình thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND quận quy định; tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến trên toàn Thành phố.

Tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 cấp Tiểu học, lớp 6 cấp THCS ngoài công lập

UBND quận Ba Đình quy định không phân tuyến tuyển sinh đối với các trường ngoài công lập. Tùy thuộc vào điều kiện thực tiễn của mỗi trường, nhà trường xây dựng phương thức tuyển sinh hợp lý theo đúng quy định, báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo để trình UBND quận phê duyệt.

Căn cứ vào cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhà trường đề xuất Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND quận giao chỉ tiêu tuyển sinh cho trường. Các trường phải niêm yết công khai thủ tục nhập học, quyền và nghĩa vụ của học sinh, cha mẹ học sinh trước khi làm thủ tục nhập học cho học sinh. Các trường tuyệt đối không được tuyển sinh trước thời gian quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Tuyển sinh ngay sau khi kết thúc năm học, cụ thể là bắt đầu từ ngày 1/6 đến ngày 12/7/2024. Các trường thực hiện tuyển sinh theo phương thức xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực: lựa chọn thời gian kiểm tra, đánh giá năng lực hợp lý đảm bảo hoàn thành chậm nhất vào ngày 29/6/2024.

Thời gian tuyển sinh đối với trường hợp tuyển sinh theo tuyến

Các trường Mầm non, Tiểu học và THCS phải hoàn thành việc cấp Mã số tuyển sinh (kèm mật khẩu) cho cha mẹ học sinh trước ngày 31/5/2024. Thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến lần 1 từ ngày 8 - 10 10/6/2024 và lần 2 từ 15 – 17/6.

Thời gian tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Lớp 1 từ ngày 1 – 3/7. Trẻ 5 tuổi vào trường mầm non từ ngày 4 - 6/7/2024. Lớp 6 từ ngày 7 đến hết ngày 9/7/2024. Thời gian tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp từ ngày 13/7/2024 đến hết ngày 18/7/2024.

UBND quận Ba Đình lưu ý:

Trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến cha mẹ học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường đăng ký tuyển sinh từ khi nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công đến 17h00 ngày 18/7/2024. Sau ngày 18/7/2024, những trường tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu được giao phải báo cáo UBND quận qua Phòng Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ vào tình hình cụ thể của từng trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp báo cáo UBND quận quyết định cho phép thì trường mới được tuyển sinh bổ sung học sinh cho đến khi đủ chỉ tiêu từ ngày 21/7/2024 đến ngày 22/7/2024; riêng đối với các trường mầm non được tuyển sinh đến khi đủ chỉ tiêu được giao.

Trong thời gian tuyển sinh, Hội đồng tuyển sinh của các trường tập hợp danh sách các học sinh dự tuyển năm học 2024-2025 cần phải xác minh thông tin cư trú, chủ động phối hợp với Công an cấp phường trên địa bàn để rà soát, xác thực (tuyệt đối không yêu cầu cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ của học sinh đi xác minh) hoàn thành chậm nhất ngày 19/7/2024.

Sau khi có kết quả xác minh của Công an phường, đối với những trường hợp không hợp lệ, Hội đồng tuyển sinh của trường cần thông tin kịp thời cho cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ của học sinh để cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ của học sinh liên hệ, đăng ký dự tuyển tại trường phù hợp, đảm bảo đúng quy định trước ngày 20/7/2024. Các trường cập nhật danh sách học sinh trúng tuyển vào phần mềm sổ điểm điện tử chậm nhất ngày 23/7/2024.

Theo Kế hoạch của UBND quận Ba Đình, ngày 31/7/2024, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận báo cáo chính thức Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND quận về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn quận./.

Bài liên quan
  • Quận Ba Đình (Hà Nội) trao giải cuộc thi Olympic
    Sáng 20/5, Phòng GD&ĐT quận Ba Đình tổ chức tổng kết và trao Giấy chứng nhận học sinh giỏi (HSG) trong cuộc thi Olympic các môn văn hóa và Khoa học lớp 6,7,8 cấp THCS quận Ba Đình năm học 2023 - 2024. Bà Phạm Thị Diễm - Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình dự và trao giải cho các em học sinh.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Quận Ba Đình: Đảm bảo “5 rõ” trong tuyển sinh vào mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2024-2025
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO