Y tế - Giáo dục

Hà Nội nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách hoạt động văn hóa, giáo dục cho trẻ em

Quỳnh Chi 08:23 10/07/2024

Thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch cho trẻ em.

Đây là một trong những nội dung trong Kế hoạch số 203/KH-UBND về việc “Triển khai thực hiện Kế hoạch số 232-KH/TU ngày 23/4/2024 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị “về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” vừa được Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà ký, ban hành.

tre-em-2.jpg
Các em nhỏ tại Trung tâm Hy Vọng (phố Kim Mã, quận Ba Đình) biểu diễn văn nghệ trong dịp Tết Trung thu. (Ảnh tư liệu)

Kế hoạch nêu trên của UBND Thành phố nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm, hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị và toàn xã hội trong việc thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Đồng thời tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương để tạo sức mạnh tổng hợp, nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện cho sự phát triển toàn diện trẻ em, đảm bảo thực hiện tốt quyền trẻ em trên địa bàn Thành phố, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Nội dung thực hiện Kế hoạch số 203/KH-UBND của UBND Thành phố Hà Nội đặt ra 6 nội dung thực hiện, như: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa chủ trương của Đảng về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hành động trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tiêu chuẩn, quy trình tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản cho trẻ em phù hợp với giai đoạn mới; Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước tạo sự đồng bộ trong thực hiện chính sách, pháp luật về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em

Bên cạnh đó, Thành phố Hà Nội sẽ nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch cho trẻ em. Với nội dung này, Hà Nội thực hiện các chính sách nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch tạo sự đồng bộ, phát triển liên tục từ những năm đầu đời đến khi trưởng thành của trẻ em, nhất là nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Xây dựng lộ trình thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em dưới 5 tuổi theo quy định. Duy trì và phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, kết nối các dịch vụ phúc lợi, dịch vụ xã hội cho trẻ em theo hướng liên thông, chất lượng, thuận lợi trong tiếp cận đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ trẻ em theo 3 cấp độ: phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp.

Hà Nội tiếp tục thực hiện các tiêu chí về Ngôi nhà an toàn, Trường học an toàn, Cộng đồng an toàn để đảm bảo môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần để trẻ em có cơ hội phát triển về thể chất, tinh thần, nhân cách, tài năng, trí tuệ. Đồng thời tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa 3 môi trường: gia đình, nhà trường và xã hội, trong đó gia đình và nhà trường giữ vai trò đặc biệt quan trọng, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho trẻ em. Đẩy mạnh bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; phát triển hệ thống tư pháp thân thiện và bảo vệ trẻ em. Phát triển các sản phẩm văn hóa, văn học - nghệ thuật, giáo dục lành mạnh, phù hợp, có chất lượng dành cho trẻ em.

UBND Thành phố đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố, Hội LHPN Thành phố và các tổ chức đoàn thể khác tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Xây dựng chương trình giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; kịp thời phản ánh, phối hợp giải quyết những vấn đề liên quan đến trẻ em.

tre-em.jpg
Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội, huyện Thường Tín cùng các thành viên nhóm Nối vòng tay lớn đã cùng trao 80 suất quà tới 80 trẻ em khuyết tật trên địa bàn huyện Thường Tín, tháng 6/2024. (Ảnh tư liệu).

Các cơ quan thành phố vận động đoàn viên, hội viên tích cực tuyên truyền, cung cấp thông tin, tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đến từng địa bàn dân cư. Biểu dương, nhân rộng các phong trào, mô hình, sáng kiến chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em có hiệu quả.

Hội LHPN Thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, hội viên, chị em phụ nữ về công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em; thực hiện lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em vào các dự án, kế hoạch khác có liên quan của Hội. Đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố, với trách nhiệm là tổ chức đại diện tiếng nói của trẻ em thực hiện các hoạt động lấy ý kiến trẻ em, tổ chức các mô hình, câu lạc bộ, diễn đàn… thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em.

Ngoài ra, UBND Thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã quan tâm, chủ động bố trí ngân sách, nhân lực đảm bảo thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em... Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về trẻ em, Ban chỉ đạo công tác trẻ em cấp huyện, cấp xã, nhóm công tác liên ngành bảo vệ trẻ em cấp huyện, nhóm thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã. Các cơ quan tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực, đạo đức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em, nhân viên công tác xã hội, cộng tác viên tại địa bàn dân cư.

Chính quyền các địa phương trên địa bàn Thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi xâm hại, vi phạm quyền trẻ em. Định kỳ hàng năm địa phương tổ chức đánh giá, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện, báo cáo kết quả theo quy định.

UBND Thành phố đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, các đoàn thể Thành phố; yêu cầu các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện Kế hoạch số 203/KH-UBND./.

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách hoạt động văn hóa, giáo dục cho trẻ em
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO