Chuyển động Hà Nội

Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Kim Thoa 18/08/2023 16:49

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn 113-HD/BTGTU về việc đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

anh_tin2.jpg
Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ảnh minh họa)

Theo đó tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất nhận thức tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận của nhân dân, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT); kiên trì xây dựng văn hóa chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông; tiếp tục giảm tai nạn giao thông một cách bền vững và hạn chế cơ bản ùn tắc giao thông.

Thông qua tuyên truyền góp phần nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp bảo đảm TTATGT theo Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư: xác định đảm bảo TTATGT là một trong những nhiệm vụ quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; nêu cao vai trò, trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, tích cực vận động người thân, gia đình và nhân dân thực hiện nghiêm quy định về đảm bảo TTATGT.

Nội dung tuyên truyền quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chỉ thị số 23 -CT/TW của Ban Bí thư và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Trong đó, nhấn mạnh, làm rõ vị trí, vai trò của công tác bảo đảm TTATGT là động lực phát triển kinh tế - xã hội, là thành tố quan trọng trong giữ vững kỷ cương xã hội, bảo đảm an ninh con người, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Đồng thời, khẳng định vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, thể chế hóa việc thực hiện công tác bảo đảm TTATGT trong phạm vi, lĩnh vực quản lý, địa bàn phụ trách, gắn với quá trình xây dựng và thực hiện quy hoạch, chiến lược, chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, ngành, địa phương. Phản ánh các hoạt động, kết quả triến khai nhiệm vụ nhằm bảo đảm TTATGT của các cấp, các ngành. Kịp thời phát hiện, tham mưu tháo gỡ những bất cập trong quá trình triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm TTATGT.

Tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân chấp hành pháp luật về giao thông; ứng xử văn minh khi tham gia giao thông; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa gia đình - nhà trường - cơ quan chức năng - đoàn thể trong tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, chuẩn mực cho thanh thiếu nhi. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tích cực tham gia, hưởng ứng Cuộc vận động “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát động. Kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, vận động với giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu phải gương mẫu và tích cực tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và nhân dân thực hiện nghiêm quy định về bảo đảm TTATGT, mỗi cá nhân chủ động, tự giác chấp hành pháp luật, ủng hộ cổ vũ những tấm gương về bảo đảm TTATGT. Nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp, tác động vào quá trình xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của các cơ quan chức năng.

Thông qua công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư; xác định bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là một trong những nhiệm vụ quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng thời, nêu cao vai trò, trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, tích cực vận động người thân, gia đình và nhân dân thực hiện nghiêm quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Công tác tuyên truyền về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cần bám sát và gắn với chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đa dạng hóa nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phù hợp, hấp dẫn với từng nhóm đối tượng, lấy thay đổi hành vi là tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền./.

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
 • Tìm giải pháp lấp “khoảng trống” cho lý luận phê bình sân khấu
  Lý luận phê bình là một thành tố không thể thiếu trong văn học nghệ thuật nói chung và sân khấu nói riêng. Dù đóng vai trò quan trọng, nhưng lý luận phê bình sân khấu hiện nay vẫn trong cảnh “đìu hiu chợ chiều”. Thực trạng này, một lần nữa lại được “xới xáo” trong hội thảo “Thực trạng và giải pháp của lý luận phê bình sân khấu hôm nay” do Hội Sân khấu Hà Nội tổ chức sáng ngày 11/6.
 • [Infographic] “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh
  76 năm đã trôi qua (11/6/1948 – 11/6/2024), “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên giá trị, luôn thúc giục lòng yêu nước, tinh thần thi đua ái quốc của mỗi người dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.
 • Tìm giải pháp cho văn học thiếu nhi
  Sáng ngày 10/6 tại Hà Nội, Hội Nhà văn Hà Nội tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Văn học thiếu nhi Hà Nội hiện nay: Thực trạng và giải pháp”. Tới dự có đại diện Ban Chấp hành Hội cùng đông đảo hội viên, văn nghệ sĩ.
 • Tạo cơ chế vượt trội, đột phá cho khoa học công nghệ
  Những cơ chế chính sách mới, đột phá cho khoa học công nghệ trở thành động lực then chốt để phát triển kinh tế xã hội là nội dung đề xuất trong Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) nhận được sự đồng tình cao của các đại biểu Quốc hội và các nhà khoa học, nhà quản lý.
 • Thực hiện hương ước, quy ước góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh
  Việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thủ đô trong thời gian qua đã đem lại những kết quả thiết thực đối với công tác quản lý xã hội tại cộng đồng dân cư, góp phần giữ gìn, phát huy truyền thống tập quán tốt đẹp ở cơ sở.
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO