Văn hóa - Xã hội

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đảm bảo đúng tiến độ việc thực hiện liên thông điện tử 2 nhóm thủ tục hành chính

Kim Thoa 25/06/2024 11:57

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 454/TTg-KSTT về việc triển khai, thực hiện Nghị định số 63/2024/NĐ-CP.

z5571611034796_89bddb891f8666d2ac805f0eb0aceaab.jpg
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đảm bảo đúng tiến độ việc thực hiện liên thông điện tử 2 nhóm thủ tục hành chính (ảnh minh hoạ)

Công văn nêu rõ, ngày 10 tháng 6 năm 2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2024/NĐ-CP quy định việc thực hiện liên thông điện tử 2 nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phi, tử tuất.

Để bảo đảm đúng tiến độ, thời hạn cung cấp 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 theo quy định tại Nghị định số 63/2024/NĐ-CP được thuận lợi, thông suốt, hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương hoàn thành một số nhiệm vụ sau:

Bộ Công an: Tổ chức giải pháp bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Phần mềm dịch vụ công liên thông thông suốt với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu ngành: Y tế, Lao động, thương binh và xã hội, Bảo hiểm xã hội và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh trước ngày 01 tháng 7 năm 2024; Rà soát, hoàn thiện Hệ thống định danh, xác thực điện tử VNeID bảo đảm vận hành ổn định, thông suốt 24/7, đáp ứng việc chuyển đổi tài khoản sang sử dụng ứng dụng VNeID từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 trên phạm vi toàn quốc; Bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin, an toàn, an ninh thông tin trong triển khai, thực hiện; Xây dựng, hoàn thiện tài liệu tập huấn, hướng dẫn triển khai việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành công an thuộc 02 nhóm thủ tục liên thông điện tử theo quy định tại Nghị định số 63/2024/NĐ-CP.

Bộ Tư pháp: Hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin, an toàn, an ninh thông tin, bảo đảm việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với Phần mềm dịch vụ công liên thông, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh thông suốt trước ngày 01 tháng 7 năm 2024; Xây dựng, hoàn thiện tài liệu tập huấn, hướng dẫn triển khai việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết lĩnh vực hộ tịch thuộc 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử theo quy định tại Nghị định số 63/2024/NĐ-CP.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin, an toàn, an ninh thông tin, bảo đảm việc kết nối, chia sẻ thông tin dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu về người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo với Phần mềm dịch vụ công liên thông, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh thông suốt trước ngày 01 tháng 7 năm 2024; Tổ chức hướng dẫn cấp kết quả xác nhận khuyết tật điện tử; cập nhật thông tin dữ liệu về người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo với Phần mềm dịch vụ công liên thông, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; Xây dựng, hoàn thiện tài liệu tập huấn, hướng dẫn triển khai việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết các thủ tục hành chính về lĩnh vực bảo trợ xã hội, người có công thuộc 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử theo quy định tại Nghị định số 63/2024/NĐ-CP.

Bộ Y tế: Hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc thực hiện việc cấp giấy chứng sinh điện tử, giấy báo tử điện tử; kết nối, chia sẻ với Phần mềm dịch vụ công liên thông.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm với Phần mềm dịch vụ công liên thông, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh thông suốt trước ngày 01 tháng 7 năm 2024; Xây dựng, hoàn thiện tài liệu tập huấn, hướng dẫn triển khai việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm xã hội trong 02 trong nhóm thủ tục hành chính liên thông theo quy định tại Nghị định số 63/2024/NĐ-CP.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Khẩn trương công bố, công khai danh mục thủ tục hành chính liên thông điện tử theo quy định; Rà soát, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tinh bảo đảm đồng bộ, kết nối, chia sẻ dữ liệu với Phần mềm dịch vụ công liên thông, Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu ngành lao động, thương binh và xã hội, Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm và Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định tại Nghị định số 63/2024/NĐ-CP của Chính phủ; Tổ chức cập nhật dữ liệu và chia sẻ dữ liệu vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo với Phần mềm dịch vụ công liên thông, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; Tổ chức thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về việc cung cấp, thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử; đồng thời tổ chức triển khai tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên thông theo quy định tại Nghị định này; Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan: Công an, Tư pháp, lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện giải quyết 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử tại địa phương mình./.

Ngày 28/6 tới đây, Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị Sơ kết 06 tháng đầu năm 2024 thực hiện Đề án 06 Chính phủ và chính thức đưa vào vận hành các ứng dụng nền tảng của Đề án 06 Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội, gồm:

Công dân Thủ đô số (iHanoi – chạm để kết nối) - Tạo lập kênh kết nối số nhanh chóng và thuận tiện giữa Chính quyền với người dân, doanh nghiệp của Thủ đô, góp phần tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, cải thiện các chỉ số cải cách hành chính, sự hài lòng người dân.

Hồ sơ Sức khoẻ điện tử trên VneID - là nền tảng đưa mô hình khám chữa bệnh từ xa “Sử dụng 1 sổ khám sức khỏe duy nhất, trọn đời”.

Và đặc biệt là Hệ thống (i-cabinet) - kết nối phòng họp thông minh, sử dụng công nghệ hiện đại, trợ lý ảo AI, tạo thuận lợi, kịp thời trong chỉ đạo, điều hành, xây dựng nền “quản trị hiện đại, hiệu quả”.

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đảm bảo đúng tiến độ việc thực hiện liên thông điện tử 2 nhóm thủ tục hành chính
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO