Sự kiện & Bình luận

Hà Nội tiên phong, tạo ra tài sản rất cơ bản trong chuyển đổi số, là động lực để các địa phương khác tiếp tục triển khai hiệu quả

Phạm Hoa 28/06/2024 15:46

Đánh giá về việc triển khai Đề án 06, chuyển đổi số của Thành phố Hà Nội thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Thành phố Hà Nội đã tạo ra một tài sản chuyển đổi số rất cơ bản, tạo động lực để Hà Nội nói riêng, các địa phương khác ở nước ta nói chung tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án 06 Chính phủ.

5 kết quả nổi bật

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 thực hiện Đề án 06 Chính phủ và Lễ công bố vận hành các ứng dụng nền tảng của Đề án 06 Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội, sáng 28/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ sự vui mừng, đồng thời chúc mừng những thành quả bước đầu của Thành phố Hà Nội đã đạt được trong triển khai thí điểm một số mô hình Đề án 06 Chính phủ.

thu-tuong-5.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Hà Nội đã tạo ra một tài sản rất cơ bản trong chuyển đổi số quốc gia thông qua việc triển khai thí điểm Đề án 06 Chính phủ.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, thông qua việc triển khai thí điểm Đề án 06 Chính phủ, Hà Nội đã tạo ra một tài sản rất cơ bản trong chuyển đổi số quốc gia. Thủ tướng mong muốn Bộ Công an và Thành phố Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò tiên phong chuyển đổi số quốc gia, thực hiện Đề án 06. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương xây dựng và triển khai hiệu quả một đề án tương tự Đề án 06 và kết nối với Đề án 06.

Với vai trò, vị thế đặc biệt quan trọng là Thủ đô, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, đầu tàu kinh tế - văn hóa - khoa học - giáo dục của cả nước, Hà Nội phải là địa phương đi đầu trong công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số, hướng tới xã hội văn minh, hiện đại.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Thông qua Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 thực hiện Đề án 06 Chính phủ của Thành phố Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ rõ 5 kết quả nổi bật mà Hà Nội đã đạt được.

Thứ nhất, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện được Thành ủy, Ủy ban Nhân dân, các sở, ban, ngành của Thành phố Hà Nội triển khai quyết liệt, đồng bộ với quyết tâm cao, tạo ra sự chuyển biến tích cực. Thành phố Hà Nội đã ban hành 2 Nghị quyết của HĐND Thành phố, 1 Công điện, 4 Quyết định của UBND Thành phố, 6 Kế hoạch và hơn 120 văn bản với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”, kinh nghiệm điều hành rất quan trọng, phản ứng nhanh với chính sách, tổ chức quyết liệt chính sách “một việc - một đầu mối xuyên suốt”.

Hà Nội đã kiện toàn và hợp nhất 3 Ban chỉ đạo về Cải cách hành chính, Chuyển đổi số, Đề án 06 thành 1 Ban chỉ đạo do đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố làm Trưởng Ban, giúp giảm đầu mối, từ đó giảm bớt thủ tục hành chính. Thành phố cũng hình thành 5.024 Tổ chuyển đổi số cộng đồng phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an cơ sở để triển khai hiệu quả Đề án 06 trên địa bàn Thành phố. Điều này rất quan trọng, góp phần giúp người dân được nâng cao nhận thức, rèn luyện kỹ năng và chuyển đổi số xuất phát từ cơ sở.

Thứ hai, công tác hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo môi trường pháp lý đồng bộ, minh bạch, hiệu lực được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đạt kết quả tích cực. Tinh thần bao trùm có tổng thể và có cụ thể, mũi nhọn, không dàn trải. Hà Nội đã ban hành chính sách thu phí “không đồng” để thu hút người dân, doanh nghiệp tham gia dịch vụ công trực tuyến (cả nước mới có 3 địa phương thực hiện là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa); hỗ trợ 100% phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp cho người dân khi có đề nghị cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID.

Thứ ba, công tác triển khai dịch vụ công trực tuyến ngày càng sâu rộng, hiệu quả. Hà Nội là địa phương đầu tiên thực hiện phương án ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính với hơn 600 thủ tục hành chính đến hết năm 2025. Rất hoan nghênh Thành phố Hà Nội đã làm tốt vấn đề này. “Phải ủy quyền mới rõ trách nhiệm, đi cùng đó là phân cấp phân bổ nguồn lực, tăng cường giám sát, kiểm tra”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh. Cùng đó, Hà Nội đã cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VneID đạt 55,67%; giúp tiết kiệm 10,7 tỷ đồng/năm cho người dân và 6,85 tỷ đồng cho cơ quan hành chính nhà nước tại Hà Nội. Việc làm này đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực, nhất là thuận lợi cho người dân.

toan-canhhn.jpg
Toàn cảnh Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 thực hiện Đề án 06 Chính phủ và Lễ công bố vận hành các ứng dụng nền tảng của Đề án 06 Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thứ tư, kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tiếp tục được đẩy mạnh, tạo tiện ích trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến tới người dân, doanh nghiệp. Hà Nội đã xây dựng, hoàn thiện và tái sử dụng dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu tập trung; khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong giải quyết công việc. Hiện nay Thành phố Hà Nội đã có hơn 6,5 triệu công dân Thủ đô có căn cước công dân; hơn 5,2 triệu công dân có tài khoản định danh mức độ 2; hình thành cơ sở dữ liệu dùng chung toàn Thành phố về an sinh xã hội, người có công, trẻ em, BHXH, BHYT, BHTN, dữ liệu về đất đai..., kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thứ năm, Thành phố Hà Nội đã triển khai phương án thuê dịch vụ công nghệ thông tin; đây là một giải pháp khả thi để tháo gỡ các điểm nghẽn, góp phần triển khai nhanh và hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06 và chuyển đổi số trên địa bàn. Đây là quan trọng nhất, khi người dân có cảm hứng, có thói quen thì sẽ ủng hộ sử dụng.

8 nhóm giải pháp để nâng tầm

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng Chính phủ cũng thẳng thắn đánh giá, công tác triển khai Đề án 06 trên địa bàn Hà Nội còn một số tồn tại, hạn chế. Để khắc phục những bất cập, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Thành phố Hà Nội cần thực hiện các nhóm giải pháp. Cụ thể:

1. Tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, bãi bỏ các thủ tục không cần thiết, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp để triển khai có hiệu quả Đề án 06 trên địa bàn Hà Nội.

kichhoat.jpg
Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Thành phố Hà Nội, các bộ, ban, ngành thực hiện nghi thức công bố vận hành một số nền tảng, ứng dụng của Đề án 06 trên địa bàn Thành phố Hà Nội, gồm: Công dân Thủ đô số (iHanoi), Hồ sơ Sức khoẻ điện tử trên VneID, Phòng họp thông minh, không giấy (i-Cabinet).

2. Đẩy mạnh tích hợp, kết nối, chia sẻ, khai thác kết quả số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử giữa các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Hà Nội thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Đồng thời, tập trung đơn giản hóa, tái cấu trúc quy trình, thủ tục hành chính để nâng cao số lượng, chất lượng dịch vụ công trực tuyến cung cấp cho người dân.

3. Đẩy mạnh làm giàu thông tin, cung cấp các tiện ích cho người dân, quản lý xã hội trên nền tảng VNeID.

4. Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế, phí và lệ phí trên địa bàn Hà Nội.

5. Xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu dùng chung của Hà Nội, tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng phù hợp các công cụ chuyển đổi số (như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, dữ liệu lớn, Trợ lý ảo...).

6. Đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin. Sớm nghiên cứu chuyển các hạ tầng số về Trung tâm dữ liệu quốc gia. Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và bảo đảm an ninh, an toàn, quyền và lợi ích hợp pháp và chính đáng của người dân khi cung ứng dịch vụ trên môi trường số.

7. Các bộ, ngành tiếp tục hỗ trợ Hà Nội nói riêng và UBND các địa phương nói chung trong triển khai Đề án 06.

8. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân theo tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; Đề án 06 tại Hà Nội chỉ thực sự thành công khi mỗi một người dân, doanh nghiệp hiểu, tích cực tham gia và thụ hưởng các lợi ích mà Đề án 06 mang lại. Tích cực triển khai tuyên truyền theo nhiều hình thức khác nhau qua các phương tiện truyền thông đại chúng./.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn quan tâm, chỉ đạo, đồng hành sát sao cùng Hà Nội, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Hà Nội ngày càng phát triển. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong muốn và tin tưởng, với quyết tâm, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thời gian tới Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án 06, mang lại nhiều thành công, thắng lợi mới và những lợi ích cụ thể, thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
 • Ra mắt hai cuốn sách dịch từ cuộc thi “Chạm chữ” 2024
  “Cậu bé có mái tóc nở hoa” và “Ida, mãi mãi nơi này” vừa được Crabit Kidbooks liên kết với NXB Thanh Niên giới thiệu tới bạn đọc. Hai cuốn sách tranh được chuyển ngữ bởi những dịch giả nhí tài năng nhất trong cuộc thi dịch sách “Chạm chữ” 2024.
 • Điệu múa trống bồng làng Triều Khúc
  Múa bồng đã xuất hiện ở nhiều nơi tại nhiều lễ hội và mỗi nơi múa bồng lại có dáng vẻ riêng. Tuy nhiên đến nay chỉ duy nhất ở làng Triều Khúc điệu múa này còn giữ được nguyên hồn cốt và thần thái.
 • Hương sen vương vấn sợi trà
  Những ngày còn công tác ở Hà Nội, ông ngoại tôi đã xin được giống sen Hồ Tây về trồng trong đám ruộng lầy cải tạo thành ao, bờ mòn dần hóa thành đầm sen đầu tiên ở bản. Những nhà hàng xóm ngắm bông sen to, đẹp thơm ngát một vùng thì đến xin vài ngó già.
 • Nỗ lực, chung sức để Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X trên địa bàn Thủ đô diễn ra thành công
  UBND Thành phố Hà Nội vừa có công văn đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các sở, ban ngành phối hợp chặt chẽ để tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X (nhiệm kỳ 2024 – 2029) trên địa bàn Thủ đô thành công tốt đẹp.
 • Hà Nội đề xuất thưởng 250 triệu đồng cho HCV Olympic quốc tế
  Hà Nội đề xuất, học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi Olympic quốc tế các môn học, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế và tương đương sẽ được thưởng mức tiền lên đến 250 triệu đồng, gấp 12,5 lần so với mức thưởng hiện nay.
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội tiên phong, tạo ra tài sản rất cơ bản trong chuyển đổi số, là động lực để các địa phương khác tiếp tục triển khai hiệu quả
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO