Y tế - Giáo dục

Đảm bảo 100% trẻ mồ côi tại Hà Nội được chăm sóc, hỗ trợ tốt nhất

Quỳnh Chi 19:50 22/02/2024

Giai đoạn 2023 – 2030, Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu đảm bảo 100% trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ trong nhóm trẻ em không nơi nương tựa theo quy định được nhận làm con nuôi hoặc được chăm sóc nuôi dưỡng tạm thời, tại các cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định.

Mục tiêu nêu trên được nhấn mạnh trong “Kế hoạch thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội” (Kế hoạch số 66 - KH/UBND ngày 19/2/2024) vừa được Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà ký, ban hành.

tre-em.jpg
Đoàn công tác MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội thăm, tặng quà và trò chuyện, động viên các cháu nhỏ tại Mái ấm Thánh Tâm (huyện Mỹ Đức). Mái ấm Thánh Tâm đang nuôi dưỡng, chăm sóc hàng chục trẻ mồ côi, khuyết tật và người già neo đơn.

Theo Kế hoạch số 66 - KH/UBND ngày 19/2/2024 của UBND Thành phố Hà Nội, mục tiêu Kế hoạch nhằm đảm bảo trẻ em được chăm sóc sức khỏe tâm thần, trẻ em có vấn đề về sức khỏe tâm thần, trẻ em mồ côi trên địa bàn Thành phố được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ phù hợp đảm bảo sự phát triển toàn diện của trẻ em nhằm thực hiện hiệu quả quyền của trẻ em.

UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương, đơn vị. Bảo đảm việc lồng ghép và gắn việc thực hiện mục tiêu cụ thể trong Kế hoạch số 66 - KH/UBND ngày 19/2/2024 với các Kế hoạch liên quan của Thành phố đã ban hành trước đó.

Kế hoạch nêu trên đặt mục tiêu phấn đấu 80% trẻ em có vấn đề sức khỏe tâm thần, trẻ em có nguy cơ cao rối loạn sức khỏe tâm thần được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ tâm lý, các dịch vụ xã hội phù hợp tại trường học, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em và tại cộng đồng.

Cùng đó đảm bảo 100% trẻ em mồ côi được quan tâm tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ, trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu; 100% trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ trong nhóm trẻ em không nơi nương tựa theo quy định được chăm sóc thay thế bởi người thân thích, cá nhân, gia đình không phải là người thân thích, được nhận làm con nuôi hoặc được chăm sóc nuôi dưỡng tạm thời, tại các cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định.

Kế hoạch số 66 - KH/UBND ngày 19/2/2024 của UBND Thành phố Hà Nội đặt ra 8 nội dung thực hiện, cụ thể:

1. Triển khai thực hiện pháp luật, chính sách về chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi với các hình thức đa dạng, phong phú, trong đó chú trọng chăm sóc thay thế cho trẻ em tại gia đình. Rà soát, nghiên cứu, kiến nghị, đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung góp phần hoàn thiện các chính sách, pháp luật về chăm sóc sức khỏe tâm thần, dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi tại các cơ sở nuôi dưỡng tập trung.

2. Truyền thông nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng về chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, bảo vệ và chăm sóc trẻ em mồ côi.

a5.jpg
Lãnh đạo Tạp chí Người Hà Nội thăm, tặng quà các em học sinh tại Trung tâm Hy Vọng (phố Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội) dịp Tết Trung thu 2023. Trung tâm Hy Vọng là nơi điều trị phục hồi chức năng cho những em nhỏ kém may mắn, sinh ra phải chịu nhiều thiệt thòi, có hoàn cảnh khó khăn.

3. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, phát triển đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành đặc biệt là cán bộ làm công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em, giáo viên, đội ngũ nhân viên y tế, nhân viên công tác xã hội tại cơ sở giáo dục, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và tại cộng đồng.

4. Phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em toàn diện và liên tục.

5. Phát triển dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc trẻ em mồ côi.

6. Tăng cường phối hợp liên ngành giữa các cơ quan, tổ chức trong việc chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi.

7. Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch. Triển khai việc khảo sát đánh giá về tình hình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, trẻ em mồ côi.

8. Đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường hợp tác quốc tế, vận động mọi nguồn lực xã hội, kinh nghiệm, sáng kiến để chăm sóc sức khỏe tâm thần, chăm sóc trẻ em mồ côi.

UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở: Lao động – Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Văn hóa – Thể thao, Thông tin và Truyền thông, Giao thông – Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Bảo hiểm Xã hội Thành phố; các Sở, Ban, ngành Thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch./.

Theo Kế hoạch số 66 - KH/UBND, UBND Thành phố Hà Nội đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố tăng cường công tác tuyên truyền tới các cấp Hội, hội viên về chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi; tiếp tục tăng cường tuyên truyền cho phụ nữ về kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, mô hình hỗ trợ trẻ em như: “Đồng hành cùng con”, “Mẹ đỡ đầu”,...

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố và các tổ chức thành viên: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động tham gia tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, tăng cường công tác truyền thông, vận động các tổ chức thành viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc nói chung, chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi nói riêng.

Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã căn cứ Kế hoạch của UBND Thành phố và tình hình thực tế của địa phương, chủ động xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch tại địa phương, lồng ghép để đảm bảo thực hiện Kế hoạch này với các Kế hoạch liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn./.

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Đảm bảo 100% trẻ mồ côi tại Hà Nội được chăm sóc, hỗ trợ tốt nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO