Chủ tịch Nguyễn Đức Chung yêu cầu thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, không đi lễ hội

Anh Quý/KTĐT| 23/02/2018 08:04

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo tại Công điện chiều 22/2 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội gửi các Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; các tổ chức đoàn thể thuộc TP; các Hiệp hội ngành nghề TP Hà Nội, thể hiện quyết tâm của UBND TP thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về những nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Công điện nêu rõ: Chủ tịch UBND TP yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã ngay sau kỳ nghỉ Tết khẩn trương chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ của năm 2018, thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 34/CTr-UBND ngày 28/1/2018 của UBND TP thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2018 của Chính phủ về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) và dự toán ngân sách của nhà nước năm 2018; Nghị quyết của HĐND TP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách của nhà nước năm 2018, tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ, công việc theo chương trình công tác đã đề ra, tổng hợp kết quả thực hiện hàng tháng, hàng quý, gửi Sở Kế hoạch & Đầu tư, báo cáo UBND TP đồng thời triển khai các nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của TP.
Nhiệm vụ các sở, ngành, địa phương
Công điện của Chủ tịch UBND TP giao nhiệm vụ từng sở, ban ngành, các địa phương triển khai các nhiệm vụ được giao. Theo đó, Sở NN&PTNT phối hợp với các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo, tranh thủ thời tiết đẩy mạnh sản xuất (SX) nông, lâm nghiệp và thủy sản… ; Chủ động phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; phát huy truyền thống Tết trồng cây, triển khai tốt kế hoạch trồng rừng, bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng năm 2018.

Sở TN&MT: Chủ động rà soát các quy định của pháp luật về đất đai, thống kê quỹ đất, đánh giá việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn; đề xuất các giải pháp trình UBND TP phục vụ Hội nghị chuyên đề của Chính phủ về giải pháp tích tụ, tập trung đất đai, đáp ứng yêu cầu SX nông nghiệp quy mô lớn.

Sở Công thương phối hợp với các đơn vị liên quan, chỉ đạo đẩy mạnh SX công nghiệp; khuyến khích DN tăng cường năng lực SX, mở rộng thị trường, thúc đẩy XK; đảm bảo nhu cầu điện cho SX, tăng cường công tác chống buôn lậu và hàng giả; tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, kịp thời tháo gỡ vướng mắc để thúc đẩy XK; chuẩn bị nội dung, đề án phục vụ UBND TP tham gia Hội nghị chuyên đề về giải pháp thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ, cơ hội thách thức của các ngành nhiều lao động… trong cuộc cách mạng 4.0.

Sở KH& ĐT chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng (XD), các ngành liên quan tích cực triển khai các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho DN, đẩy mạnh SX kinh doanh (KD), đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình trọng điểm trên địa bàn TP; chuẩn bị nội dung, đề án phục vụ UBND TP tham gia Hội nghị chuyên đề về giải quyết vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực đầu tư, XD; tham mưu cho UBND TP xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2018 theo từng quý gửi Bộ KH&ĐT.

Ngân hàng Nhà nước VN chi nhánh Hà Nội, tập trung điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá; chỉ đạo hệ thống Ngân hàng tăng cường và bảo đảm lượng tín dụng, phục vụ nhu cầu vay vốn của các DN cho đầu tư, phát triển SXKD.

Sở Tài chính phối hợp với Sở Công thương, các cơ quan liên quan, theo dõi chặt chẽ biến động giá cả, thị trường; tăng cường thanh tra việc chấp hành các quy định về giá, phí, nhất là dịch vụ thăm quan, du lịch; dịch vụ trông giữ phương tiện; chuẩn bị nội dung đề án phục vụ UBND TP tham gia Hội nghị chuyên đề về Phát triển thị trường vốn, thị trường tài chính trong điều kiện các mạng 4.0; giải pháp thúc đẩy phát triển cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và tạo điều kiện thuận lợi thương mại gắn với phát triển Logistics; đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của DN Nhà nước, nhất là các tập đoàn, Tcty nhà nước.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của UBND TP về tăng cường công tác quản lý vè tổ chức lễ hội, bảo đảm việc tổ chức lễ hội tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí,; giữ gìn, phát huy bản sắc VH dân tộc; bảo đảm ANTT, ATGT, VSMT, ATTP và thực hiện nếp sống văn minh tại các khu du lịch, các lễ hội; kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm những hành vị tiêu cực tại các lễ hội, các điểm du lịch.

Sở GTVT phối hợp với các đơn vị liên quan, tăng cường kiểm tra các hoạt động vận tải, kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm; đảm bảo TTATGT sau tết, mùa lễ hội; chuẩn bị nội dung đề án phục vụ UBND TP tham gia Hội nghị chuyên đề về Logistics trong tháng 3/2018.

Sở Y tế: đảm bảo nhân lực, thuốc chữa bệnh, trang thiết bị, phương tiện khám, chữ bệnh phục vụ Nhân dân; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, tăng cường kiểm tra, giám sát ATTP tại các ddiemr du lịch, lễ hội.

Sở LĐTB&XH phối hợp với Sở Công thương, các đơn vị liên quan có giải pháp bảo đảm lao động cho SXKD của các DN, nhất là tại các Khu công nghiệp; nắm tình hình lao động sau kỳ nghỉ Tết tại các DN, nhất là tại các KCN, không để tình trạng bỏ việc, thiếu hụt lao động.

Sở Thông tin & Truyền thông phối hợp với Đài PT- TH Hà Nội, báo Hà Nội mới, báo Kinh tế & Đô thị chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyền truyền, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong công tác học tập, lao động SX ngay những ngày đầu năm mới; động viên Nhân dân tin tưởng, quyết tâm chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2018 ngay đầu năm mới.

Công điện cũng cũng giao nhiệm vụ cho CA TP, Bộ Tư lệnh Thủ đô tăng cường công tác bảo đảm an ninh, đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn mọi hoạt động chống phá của các thế lực thủ địch, phản động, bảo đảm an ninh chính trị, TTATXH… Thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2018, bảo đảm đủ số lượng, nâng cao chất lượng.
Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; không đi lễ hội

Các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với UB MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ để phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động toàn dân, đoàn viên, hội viên chung sức phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ năm 2018. 

Để thực hiện nhiệm vụ trên, Công điện yêu cầu: Các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động; khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay những ngày làm việc sau tết, bảo đảm chất lượng và tiến độ, đặc biệt là những công việc tồn đọng hoặc chậm tiến độ do nghỉ Tết; những công việc và thủ tục trực tiếp liên quan đến sản xuất kinh doanh (SXKD), đầu tư của DN và Nhân dân.

Các cơ quan không tổ chức du xuân, liên hoan, sa đà, lãng phí, ảnh hưởng đến thời gian, hiệu quả công việc; biểu thị quyết tâm đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho DN khởi nghiệp sáng tạo, SXKD hiệu quả; Tuyệt đối không đi lễ hội trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ. Lãnh đạo các cơ quan, địa phương không tham gia lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.

Các Hiệp hội ngành nghề, cộng đồng DN, các doanh nhân và toàn thể Nhân dân Thủ đô tranh thủ thời cơ, khắc phục phục khăn thách thức, tổ chức lao động, SX, đầu tư, KD có hiệu quả hơn, vươn lên làm giàu cho mình và xã hội. Yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, biểu thị quyết tâm đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, Nhân dân khởi nghiệp sáng tạo, sản xuất hiệu quả. 

Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP về triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.
(0) Bình luận
 • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
  Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
 • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
  Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
 • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
  Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
 • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
  “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
 • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
  Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
 • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
  Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
 • “Bản hòa âm” nâng tầm Hà Nội
  Được xây dựng cùng lúc mang “tầm nhìn mới – tư duy mới”, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) và “Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050” (Quy hoạch Thủ đô) là một “bản hòa âm”, có tính tương hỗ nâng tầm Hà Nội, phát triển Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”.
 • Quy định mới về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”
  Chính phủ vừa ban hành Nghị định mới, quy định về xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND), Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) có hiệu lực thi hành từ ngày 22/7/2024, trong đó bổ sung một số quy định mới, rõ ràng hơn về xét tặng danh hiệu.
 • [Podcast]: Có phải hạ về trên sắc nắng
  Đối với tuổi học trò, cây bàng và cây phượng là hai loại cây đẹp nhất và có nhiều kỷ niệm nhất. Những chiếc lá bàng rơi rụng không chỉ báo hiệu sự chuyển mùa mà còn gợi lên trong lòng các em học sinh những kỷ niệm về những ngày đầu năm học mới. Còn khi hoa phượng nở báo hiệu một mùa hè nữa lại về.
 • “Tăng tốc” chuyển đổi số thúc đẩy tăng trưởng ngành Du lịch Thủ đô
  Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 30/12/2022 của Thành ủy Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025, Hà Nội thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số theo hướng thông minh, hiện đại. Để hoàn thành mục tiêu này cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành thành phố. Trong đó, ngành du lịch Thủ đô đã thực hiện các kế hoạch, đồng thời “tăng tốc” chuyển đổi số.
 • Hà Anh Tuấn ra mắt 8 ca khúc mới lên sân khấu Live Concert tại Singapore
  Sân khấu Live Concert 'Sketch A Rose' tại Singapore của Hà Anh Tuấn, đánh dấu điểm khởi đầu của hành trình mang âm nhạc Việt Nam đến những nhà hát biểu tượng trên thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Nguyễn Đức Chung yêu cầu thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, không đi lễ hội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO