Chuyển động Hà Nội

Xây dựng thành phố thông minh: Hà Nội có vị thế, cơ hội và cả thách thức

Đình Thế 30/11/2023 07:46

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tại Hội nghị thành phố thông minh Việt Nam – Châu Á 2023 đang diễn ra tại Hà Nội.

Phát biểu tại Hội nghị, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Việt Hùng, cho biết: Hà Nội có dân số 8,4 triệu người (thứ 2 cả nước), tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn thành phố (GRDP) năm 2022 tăng 8,89%, tổng thu ngân sách 9 tháng/2023: 305.300 tỷ đồng, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, Hà Nội đứng trước nhiều thách thức: dân số đông; ùn tắc; ô nhiễm; cấp/thoát nước, xử lý ngập nước; năng lực cạnh tranh…

af634380e4a54dfb14b4(1).jpg
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Việt Hùng tham luận tại hội nghị.

Theo ông Nguyễn Việt Hùng, công cuộc xây dựng thành phố thông minh cho Hà Nội bước đầu đã có những cơ chế, chính sách cụ thể làm nền tảng. Cụ thể là Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 2/9/2019 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Từ vị thế, cơ hội và thách thức, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã có chủ chương về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh, trong đó Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 30/12/2022 của Thành ủy Hà Nội về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết đặt ra mục tiêu tổng quát đến năm 2025 thực hiện chuyển đổi số phát triển Thủ đô theo hướng thông minh, hiện đại, tạo điều kiện kinh tế tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững. Hà Nội phấn đấu thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số.

Cùng đó UBND thành phố Hà Nội ban hành các kế hoạch về chuyển đổi số, trong đó có Kế hoạch 239/KH-UBND ngày 27/9/2023 của UBND Thành phố về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Kế hoạch gồm 55 chỉ tiêu, 201 nhiệm vụ được phân theo nhóm các trụ cột: Chính quyền số, xây dựng thành phố thông minh; kinh tế số, xã hội số. Bên cạnh đó, các kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 14/6/2022 (giai đoạn 2022 - 2025); số 64/KH-UBND ngày 1/3/2023 (kế hoạch năm 2023)…

Đến năm 2030, Thủ đô Hà Nội cơ bản trở thành thành phố thông minh, hiện đại. Hà Nội duy trì và phấn đấu vị trí cao trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. Hình thành nền tảng dữ liệu cho các ngành kinh tế trọng điểm dựa trên dữ liệu của các cơ quan nhà nước, phát triển các dịch vụ sáng tạo dựa trên dữ liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp, khai thác dữ liệu như một nguồn tài nguyên mới để phát triển kinh tế - xã hội.

Các nhiệm vụ, lĩnh vực trọng tâm xây dựng thành phố thông minh gồm hạ tầng kinh tế - xã hội thông minh: y tế, văn hóa, giáo dục, kinh tế, công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, thương mại thông minh.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Việt Hùng

Về chính quyền số mục tiêu đến năm 2025, Hà Nội xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số hiện đại; 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; hoạt động chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ, xử lý hồ sơ công việc được thực hiện trên môi trường mạnh ở cả 3 cấp.

Về kinh tế số, Hà Nội đặt mục tiêu tỷ trọng kinh tế số trong GRDP khoảng 30%; tỷ trong kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%; năng suất lao động tăng từ 7-7,5%/năm.

Về xã hội số, Hà Nội đặt mục tiêu 80% dân số trưởng thành có điện thoại thông minh; 50% dân số trưởng thành có chữ ký số; phủ mạng Internet băng rộng cáp quang tới 90% hộ gia đình; 70% người dân trong độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản; 90% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử.

Hiện nay, Hà Nội còn một số hạn về chế dữ liệu vừa thiếu, vừa thừa khai thác dữ liệu; tình trạng cát cứ dữ liệu; chưa sử dụng được dữ liệu của nhau; tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn, độ chính xác chưa đảm bảo… Để tạo nền móng chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh cần phát triển hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số, bảo đảm an toàn thông tin; phát triển nhân lực số; tăng cường hợp tác trong và ngoài nước, nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo trong môi trường số.
Bên cạnh đó, phát triển chính quyền số là nhiệm vụ giải pháp trọng tâm về chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh cần tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức; xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách; phát triển hạ tầng số; phát triển nền tảng số; phát triển dữ liệu số; ứng dụng, dịch vụ; bảo đảm an toàn thông tin mạng; phát triển nhân lực số…

Mặt khác, cần nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trực tiếp chủ trì, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn, lĩnh vực. Đổi mới mạnh mẽ tư duy và nhận thức về chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các hiệp hội ngành nghề phù hợp với Đề án 06 của Chính phủ. Hoàn thiện cơ chế, chính sách, Hà Nội xây dựng và triển khai Đề án xây dựng thành phố thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030./.

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng thành phố thông minh: Hà Nội có vị thế, cơ hội và cả thách thức
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO