Chuyển động Hà Nội

Tuyên truyền thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn Thành phố

Kim Thoa 12/09/2023 16:22

UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 217/KH-UBND ngày 23/8/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Để triển khai thực hiện Kế hoạch một cách đồng bộ, hiệu quả cần chú trọng hơn nữa trong công tác tuyên truyền đối với người dân Thủ đô

xay-dung-de-an-sap-xep-don-vi-hanh-chinh.jpg
Hà Nội hướng dẫn tuyên truyền thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 (ảnh minh họa)

Tuyên truyền thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm mục đích tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động ở các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị về quan điểm chỉ đạo của Trung ương và chủ trương, giải pháp Thành phố trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đồng thời, huy động sự vào cuộc đồng bộ, chủ động, tích cực, sáng tạo, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở tham gia công tác thông tin, tuyên truyền triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, chủ trương và các giải pháp của Thành phố nhằm thực hiện hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Công tác thông tin, tuyên truyền phải là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp, đảm bảo tuân thủ nghiêm túc các quan điểm chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, với hình thức phong phú, phù hợp, khơi dậy quyết tâm chính trị, tinh thần vào cuộc trách nhiệm, quyết liệt của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động, quyết tâm thực hiện có hiệu quả việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bản thành phố Hà Nội, đảm bảo chất lượng, tiến độ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Nội dung tuyên truyền là tuyên truyền thực hiện việc sắp xếp ĐVHC nhằm tổ chức hợp lý các đơn vị hành chính, đúng với tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và của Chính phủ, phù hợp với thực tiễn, khả năng quản lý của chính quyền cơ sở.

Cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận ủng hộ của Nhân dân./.

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Tuyên truyền thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn Thành phố
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO