Thể thao và Du lịch

Văn nghệ sỹ là một trong những chủ thể của Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa
Theo nội dung Tờ trình “Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 – 2035”, cơ quan, đơn vị thực hiện chương trình là toàn hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở và toàn xã hội, trong đó chủ thể là nhân dân, lực lượng văn nghệ sỹ, trí thức, người thực hành văn hóa tại các cộng đồng địa phương.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO