người hà nội thanh lịch

Sách và văn hóa đọc giữ vai trò quan trọng trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Hà Minh Hải, khẳng định: “Những năm gần đây văn hóa đọc Thủ đô đã từng bước phát triển rõ rệt, có chuyển biến thực chất, đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp trong đời sống xã hội, ngành xuất bản đã khẳng định được vị trí, tầm quan trọng trong việc xây dựng xã hội học tập, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.
 • Tiếp tục vun đắp hệ giá trị gia đình và chuẩn mực người Hà Nội
  Trong những năm qua, bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng – Nhà nước về văn hóa nói chung, công tác gia đình nói riêng, cấp ủy Đảng – chính quyền các cấp Hà Nội luôn quan tâm tới việc xây dựng hệ giá trị gia đình Thủ đô và chuẩn mực Người Hà Nội thanh lịch văn minh thông qua việc ban hành Nghị quyết, xây dựng các mục tiêu, chương trình, kế hoạch mỗi giai đoạn và hằng năm. Đáng chú ý, việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh được cụ thể hóa vào Chương trình công tác lớn riêng trong nhiều nhiệm kỳ liên tiếp, được xác định là khâu đột phá của Chương trình số 06-CTr/TU, nhiệm kỳ Đại hội XVII.
 • Lan tỏa thông điệp "Xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh" với sinh viên Thủ đô và cả nước
  Tối ngày 7-12, tại Trung tâm Văn hoá Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Chung khảo cuộc thi hùng biện “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” năm 2023.
 • Phát huy giá trị hương ước trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh
  Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là một nhiệm vụ đã được cụ thể hóa vào chương trình công tác lớn riêng trong nhiều nhiệm kỳ liên tiếp của Đảng bộ Thành phố Hà Nội, được xác định là khâu đột phá của Chương trình số 06-CTr/TU. Để thực hiện nhiệm vụ này, thì việc phát huy hiệu quả của những quy ước, hương ước là hết sức cần thiết.
 • Xây dựng hệ giá trị gia đình Thủ đô và chuẩn mực người Hà Nội thanh lịch, văn minh
  Chiều ngày 23/10, tại Hội trường lớn Thành uỷ Hà Nội, số 219, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Toạ đàm “Xây dựng hệ giá trị gia đình Thủ đô và chuẩn mực người Hà Nội thanh lịch, văn minh – Thực trạng và giải pháp”.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO