Khảo sát

Khảo sát việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023- 2025 tại quận Đống Đa
Theo báo cáo của quận Đống Đa, Hà Nội, ngày 30/3/2024, 143/143 tổ công tác đã tổ chức lấy phiếu ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường giai đoạn 2023- 2025. Kết quả cho thấy có 80.391/80.395 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,99% trên tổng số cử tri trên địa bàn 10 phường thuộc diện phải sắp xếp lấy ý kiến cử tri.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO