Sự kiện & Bình luận

Đại hội MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây: “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển”

Quỳnh Chi 14/06/2024 14:37

Trong ngày 13 và 14/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thị xã Sơn Tây lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quang Đức; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai.

dai-bieu.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thị xã Sơn Tây lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đã đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam thị xã khóa XX. Cụ thể: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn thị xã tiếp tục được các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ngành quan tâm phối hợp thực hiện. 5 năm qua, nhân dân Sơn Tây đã tự nguyện đóng góp hơn 4,5 tỷ đồng tiền mặt, hiến 9.993m2 đất, hàng rào, hàng trăm cây bóng mát, ăn quả và 15.798 ngày công để xây dựng, sửa chữa giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội...

MTTQ thị xã cũng thực hiện tốt công tác giám sát kết quả xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Đến nay thị xã có 6/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Chú trọng phát triển đời sống văn hóa ở khu dân cư, Mặt trận các cấp tuyên truyền nhân dân xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đến nay, thị xã có 35.056/36.555 gia đình văn hóa (đạt 95,9%); 55/56 thôn thôn văn hóa (98,2%); 60/62 tổ dân phố văn hóa (96,8%); tỷ lệ hỏa táng đạt 90,1%. Toàn thị xã duy trì 125 mô hình: “Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp”, “Họ giáo tự quản về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khi hậu”, “Khu dân cư tự quản về an ninh trật tự”, “Tổ liên gia tự quản”,…

dai-bieu-2.jpg
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Công tác giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội đạt được những kết quả thiết thực. Trong 5 năm, quỹ “Vì Người nghèo” 2 cấp của thị xã đã vận động được hơn 9,2 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 169 nhà; hỗ trợ 2.571 học sinh nghèo… với tổng số tiền hơn 10,1 tỷ đồng. Đến nay thị xã không còn hộ nghèo, có 260 hộ cận nghèo (tỷ lệ 0,67%). Các hoạt động nhân đạo từ thiện khác được thực hiện tốt, đã vận động Quỹ đền ơn đáp nghĩa được hơn 3,4 tỷ đồng, Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” hơn 4 tỷ đồng; ủng hộ nhân dân Miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ hơn 1,9 tỷ đồng…

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận các cấp của thị xã tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tổ chức 31 hội nghị góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp, với 154 ý kiến; 16 hội nghị góp ý vào dự thảo Luật Thủ đô với 18 ý kiến; 21 hội nghị góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với 363 ý kiến; tuyên truyền, vận động cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, đạt tỷ lệ 99,01%...

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương và Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn chúc mừng, biểu dương những thành tựu MTTQ các cấp thị xã Sơn Tây đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh nhiệm kỳ tới, Mặt trận thị xã cần tập trung quan tâm đến 3 vấn đề, đó là: “Tính chủ động, Tính sáng tạo, Tính hiệu quả”, khắc phục triệt để những tồn tại hạn chế, chủ động nắm bắt những thuận lợi, nhận định kịp thời những khó khăn, thử thách; nêu cao ý chí quyết tâm, sự chung sức, chung lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân hoàn thành thắng lợi 6 chương trình hành động, 3 khâu đột phá và 9 chỉ tiêu chủ yếu mà Đại hội đã đề ra.

sontay.jpg
Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn chúc mừng, biểu dương những thành tựu MTTQ các cấp thị xã Sơn Tây đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Mặt trận cần tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của thành phố, thể hiện rõ tinh thần Mặt trận đồng hành cùng cấp uỷ, chính quyền trong mọi công việc.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương yêu cầu ngay sau Đại hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã khẩn trương quán triệt, triển khai Nghị quyết, Chương trình hành động của Đại hội gắn với quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 43-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chương trình hành động số 29-CT/TU của Thành ủy Hà Nội về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Quán triệt quan điểm “Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, làm nền tảng cốt lõi cho mọi hoạt động. Đồng thời, Mặt trận chủ động nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng nhân dân, các vị chức sắc tôn giáo, đồng bào có đạo; kịp thời định hướng dư luận, tham mưu cấp ủy, chính quyền có giải pháp tạo sự đồng thuận bền vững trong nhân dân ngay từ cơ sở.

Mặt trận tiếp tục đổi mới cách nghĩ, cách làm, tuyên truyền, vận động Nhân dân theo hướng toàn dân, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực chất các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước với phương châm: nghĩ thật, nói thật, làm thật, kết quả thật và Nhân dân được thụ hưởng thật; tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

het-dai-hoi.jpg
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thị xã Sơn Tây lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 sau hai ngày diễn ra đã thành công tốt đẹp.

Cùng với đó, Mặt trận thị xã tham gia có hiệu quả, có trách nhiệm trong công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã hiệp thương, cử 61 đại biểu tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây khóa XXI. Bà Nguyễn Thị Vân tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội cũng đã hiệp thương cử Đoàn đại biểu gồm 5 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội MTTQ đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ 18, nhiệm kỳ 2024 - 2029./.

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và sự quan tâm sâu sắc tới văn học nghệ thuật
  Ngày 19/7/2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với đồng bào cả nước. Trong suốt cuộc đời 80 năm của mình, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có cống hiến vô cùng ý nghĩa. Ông là nhà lãnh đạo xuất sắc; nhà lý luận, nhà văn hóa, và là một nhân cách lớn luôn hết lòng vì Đảng, vì dân... Với văn học nghệ thuật, đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm sâu sắc và đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của nền văn học nghệ thuật nước nhà.
 • Tọa đàm "Màu ký ức": Tri ân các nhà báo liệt sĩ
  Sáng 19/7, tại Hà Nội, Liên Chi hội Nhà báo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bảo tàng Báo chí Việt Nam (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức chương trình Giao lưu, Tọa đàm tri ân các nhà báo liệt sĩ với chủ đề "Màu Ký ức". Chương trình là lời tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay với những nhà báo liệt sĩ - những người đã tận hiến cho sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam.
 • “Thắp lửa” tình yêu đọc sách trong thế hệ trẻ, xây dựng Thủ đô văn minh - hiện đại
  Chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng thị xã Sơn Tây (3/8/1954 -3/8/2024) và 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024), UBND thị xã Sơn Tây vừa tổ chức thành công Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc thị xã Sơn Tây năm 2024 với chủ đề “Phát huy hào khí Thăng Long – Hà Nội, xây dựng Thủ đô Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”.
 • Tây Hồ tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ PCCC cho các tiểu thương, hộ kinh doanh
  Trong 2 ngày 18-19/7, Công an quận Tây Hồ đã phối hợp với Ban quản lý (BQL chợ quận tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ PCCC cho 100% cán bộ, viên chức, người lao động của BQL chợ và tiểu thương, hộ kinh doanh tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn.
 • Huyện Ứng Hoà: Chỉnh trang đô thị, xây dựng thị trấn Vân Đình khang trang, sạch đẹp
  Với mục tiêu xây dựng thị trấn Vân Đình khang trang, sạch đẹp và đường thông hè thoáng, huyện Ứng Hoà đang tập trung chỉ đạo thực hiện chỉnh trang, cải tạo cảnh quan khu vực trung tâm huyện. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng các tiêu chí đề ra.
Đừng bỏ lỡ
Đại hội MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây: “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO