Sự kiện & Bình luận

“Cải cách hành chính là khâu đột phá trong chỉ đạo điều hành, thực thi chính sách pháp luật của Hà Nội”

Trung Kiên 21:57 03/07/2024

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Hà Minh Hải, khẳng định: “Cải cách hành chính và kỷ luật, kỷ cương trách nhiệm hành chính là nội dung quan trọng, thiết thực, đột phá để phát triển Thành phố, đem lại hiệu quả bền vững”.

Nội dung trên được đồng chí Hà Minh Hải nêu tại phiên trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 17, HĐND thành phố Hà Nội chiều ngày 3/7. Trong nội dung tiếp thu, giải trình về các nội dung chất vấn của các đại biểu tại Kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải, khẳng định cải cách hành chính và kỷ luật, kỷ cương trách nhiệm hành chính là nội dung quan trọng, thiết thực, đột phá để phát triển, đem lại hiệu quả bền vững nhất. Tuy nhiên, đây cũng là khâu còn có hạn chế, điểm nghẽn, nếu tháo gỡ được sẽ thúc đẩy sự phát triển và nâng cao niềm tin của người dân và doanh nghiệp.

anh-hai-pct.png
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Hà Minh Hải tiếp thu, giải trình ý kiến chất vấn của các đại biểu HĐND tại Kỳ họp thứ 17, chiều ngày 3/7.

“UBND Thành phố luôn nhận thức sâu sắc rằng, cải cách hành chính, nâng cao kỷ luật, kỷ cương là yếu tố tiên quyết để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo điều hành và thực thi chính sách pháp luật. Đây cũng là khâu quan trọng trong đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý điều hành để xây dựng chính quyền phục vụ - xã hội niềm tin, xây dựng nền hành chính phục vụ văn minh, hiện đại, minh bạch hiệu lực, hiệu quả và lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ” – đồng chí Hà Minh Hải, nói.

Làm rõ thêm một số nội dung liên quan và đặc biệt là những giải pháp trong thời gian tới triển khai thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Thành ủy, các Nghị quyết HĐND thành phố, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBND Thành phố luôn chú trọng và nỗ lực đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, giai đoạn 2021 – 2025 với phương châm “5 rõ, 1 xuyên suốt”, năm 2023 đến nay là “3 rõ, 1 xuyên suốt”. Năm 2024 là năm thứ tư liên tiếp Thành phố xác định chủ đề năm công tác “kỷ cương, trách nhiệm, hành động sáng tạo và phát triển” với kỷ cương, kỷ luật trách nhiệm luôn là yếu tố được đặt lên hàng đầu.

Các giải pháp UBND Thành phố đã triển khai, đó là tiếp tục chú trọng đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Trình HĐND thành phố phê duyệt thông qua Đề án phân cấp, ủy quyền trong quản lý nhà nước với quan điểm cấp nào gần người dân, doanh nghiệp nhất, thực hiện tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp thì giao cho cấp đó thực hiện.

Qua đó đã cắt giảm, tái cấu trúc tinh gọn nhiều thủ tục hành chính, nhiều nội dung công việc đã được phân cấp ủy quyền đến các cấp các ngành xử lý trực tiếp, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính; giảm tầng nấc trung gian, kịp thời đáp ứng nhu cầu phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn (điển hình công tác xác định giá đất quản lý tài sản công, thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường, công thương, lao động, giải quyết việc làm, quản lý đô thị…).

Bên cạnh đó, UBND Thành phố chủ động rà soát sửa đổi bổ sung quy chế làm việc nhằm đáp ứng yêu cầu Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố đã trình Thành ủy ba lần sửa đổi quy chế làm việc của Ban Cán sự đảng UBND thành phố; UBND thành phố hai lần quyết định sửa đổi quy chế làm việc và Chủ tịch UBND thành phố năm lần điều chỉnh phân công công tác lãnh đạo UBND thành phố để phù hợp với tình hình thực hiện.

UBND Thành phố đã chủ động ban hành Chương trình hành động, chương trình công tác để thực hiện các nhiệm vụ theo nguyên tắc rõ nhiệm vụ, rõ đơn vị chủ trì, rõ lãnh đạo UBND Thành phố chỉ đạo và rõ sản phẩm, kết quả đầu ra, rõ thời gian hoàn thành. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và đặc biệt triển khai Đề án 06 của Chính phủ (sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến, tăng cường họp trực tuyến, sử dụng tài khoản chữ ký số và văn phòng điện tử để giải quyết công việc trên môi trường mạng).

kichhoat.jpg
Thành phố Hà Nội vừa công bố vận hành một số nền tảng, ứng dụng của Đề án 06 trên địa bàn gồm: Công dân Thủ đô số (iHanoi), Hồ sơ Sức khoẻ điện tử trên VneID, Phòng họp thông minh, không giấy (i-Cabinet).

Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, UBND Thành phố đã ban hành 4 kế hoạch, 3 Chỉ thị và 9 văn bản chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm giải quyết công việc, 44 văn bản chấn chỉnh, nhắc nhở và gần 1.200 văn bản đôn đốc. UBND thành phố cũng đã thành lập Tổ công tác kiểm tra, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Trung ương và thành phố.

“Với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt kỷ luật, kỷ cương hành chính của thành phố trong thời gian qua, kỷ luật kỷ cương hành chính đã có những kết quả tích cực, kết quả kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 đều đạt kết quả tốt, chỉ số cải cách hành chính xếp thứ 3/63 tỉnh/thành phố. Nhiều việc lớn như công tác tổ chức bộ máy, biên chế, đào tạo cán bộ, xử lý, đề án phân cấp, ủy quyền, xây dựng hai quy hoạch, Luật Thủ đô (sửa đổi), Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đã được triển khai và hoàn thành với tiến độ và chất lượng tốt” - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Hà Minh Hải, nhấn mạnh.

Sớm thực hiện triển khai Luật Thủ đô (sửa đổi), tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số

Về phương hướng thời gian tới, đồng chí Hà Minh Hải cho biết, UBND thành phố xác định 3 nguyên tắc xuyên suốt trong công tác chỉ đạo, điều hành: Bám sát, nắm vững chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; quyết tâm xây dựng nền hành chính phục vụ, quản trị hiện đại… Trong đó, Thành phố tập trung phân công, xây dựng và hoàn thiện quy trình, quy chế, đặc biệt là quy chế phối hợp liên thông; xây dựng đầy đủ đồng bộ hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức…

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 24-CT/TU của Thành ủy Hà Nội, UBND thành phố sẽ xử lý thay thế ngay các trường hợp vi phạm, không đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là không có tinh thần thái độ, tâm thế phục vụ người dân, doanh nghiệp…

Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ chính trị xác định văn hóa và con người vừa là mục tiêu, vừa là nền tảng và nguồn lực phát triển Thủ đô. Phải lựa chọn con người là công việc quan trọng, xác định làm việc phải bằng khối óc và trái tim nhân hậu, yêu thương.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Hà Minh Hải

Thành phố cũng sẽ tăng cường công khai minh bạch và trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, Đề án 06 Chính phủ trong mọi mặt của công tác chỉ đạo điều hành. Triển khai quy trình giải quyết công việc theo phương châm “3 rõ, 1 xuyên suốt”, tiếp tục rà soát cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết nâng cao dịch vụ công trực tuyến toàn trình và đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt.

cabinet.jpg
Phòng họp thông minh, không giấy (i-Cabinet) đã được Hà Nội đưa vào vận hành.

Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả ứng dụng Công dân số Thủ đô (iHanoi) theo Chương trình Đề án 06 của Chính phủ, thiết lập kênh tương tác theo thời gian thực giữa người dân, doanh nghiệp với các cấp chính quyền để mọi kiến nghị phản ánh của người dân và doanh nghiệp được lắng nghe kịp thời, xử lý nhanh nhất, thuận tiện nhất, hiệu quả nhất.

“Đặc biệt vừa qua, Quốc hội đã cho ý kiến về hai Quy hoạch và thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi). UBND Thành phố sẽ sớm báo cáo Thành ủy, HĐND thành phố để tổ chức triển khai Luật, các quy hoạch kịp thời sớm nhất tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về cơ chế, chính sách, tiên phong trong cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 6 với “tầm nhìn mới - tư duy mới toàn cầu - tư duy Thủ đô và hành động Hà Nội” tạo ra cơ hội mới, giá trị mới với mục tiêu xây dựng và phát triển Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, xanh và thông minh, người dân hạnh phúc như Kết luận số 80-KL/TƯ của Bộ Chính trị” - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải, nhấn mạnh./.

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
“Cải cách hành chính là khâu đột phá trong chỉ đạo điều hành, thực thi chính sách pháp luật của Hà Nội”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO