Hội Nhạc sĩ Việt Nam

Khơi dậy sức sáng tạo về đề tài dân tộc thiểu số cho các văn nghệ sĩ
Nhằm động viên đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tác những tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật xứng tầm với những đóng góp, hy sinh của đồng bào các dân tộc thiểu số, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch tổ chức “Chương trình đi thực tế, sáng tác văn học về đề tài dân tộc thiểu số cho các văn nghệ sĩ, năm 2023”.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO