Chuyển động Hà Nội

Hà Nội đồng lòng cùng xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, công dân số

Kim Thoa 06/07/2024 05:52

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ban hành công điện số 05/ CĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2024 về việc tăng cường phương thức tương tác trực tuyến trên môi trường số giữa công dân, doanh nghiệp với chính quyền các cấp qua nền tảng “Công dân Thủ đô số" – iHaNoi.

kich-hoat.jpg
Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Thành phố Hà Nội, các bộ, ban, ngành thực hiện nghi thức công bố vận hành một số nền tảng, ứng dụng của Đề án 06 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Công điện nêu rõ, ngày 28/6/2024, tại Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2024 thực hiện Đề án 06 Chính phủ; đánh giá kết quả thí điểm lập Hồ sơ sức khỏe điện tử, cấp Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID và công bố vận hành một số ứng dụng, nền tảng của Đề án 06 trên địa bàn thành phố Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ và đại diện Lãnh đạo các bộ, ngành và thành phố Hà Nội đã bấm nút vận hành chính thức ứng dụng iHaNoi, kênh tương tác trực tuyến trên môi trường số giữa người dân, doanh nghiệp với các cấp chính quyền Thành phố, thông qua kênh tương tác này người dân, doanh nghiệp có thể phản ánh toàn diện các vấn đề về đời sống dân sinh bức xúc tới các cấp chính quyền để tiếp nhận, giải quyết kịp thời.

Với mục tiêu "lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm", nhằm minh bạch hóa và tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp để trực tiếp thụ hưởng những thành quả của Đề án 06 Chính phủ mang lại và tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Chính quyền Thủ đô. Hà Nội phấn đấu là địa phương đi đầu trong công cuộc đổi mới và phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, công dân số; hướng tới xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại và giữ thứ hạng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hải lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) của thành phố Hà Nội.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu: Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan thuộc Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, phường, thị trấn trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội tập trung chỉ đạo và quán triệt, gương mẫu đi đầu trong triển khai thực hiện cài đặt và tạo tài khoản cá nhân trên ứng dụng iHaNoi cho 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý hoàn thành trước ngày 30/7/2024; Chỉ đạo, quán triệt và phân công đầu mối các phòng, ban, đơn vị trực thuộc nghiêm túc giải quyết triệt để các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ theo quy định của Thành phố; phối hợp cung cấp danh sách cán bộ phân công thực hiện giải quyết các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố để hoàn thành tạo lập tài khoản, phân quyền tiếp nhận, xử lý, giải quyết các kiến nghị của trên ứng dụng iHaNoi chậm nhất ngày 10/7/2024;

Đồng thời thủ trưởng các cơ quan chỉ đạo các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an cơ sở, Đoàn thanh niên triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng iHaNoi; phấn đấu đạt mục tiêu 100% người dân trên địa bàn biết, cài đặt, tạo tài khoản cá nhân trên ứng dụng iHaNoi.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan thuộc thành phố Hà Nội tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền cảnh báo thường xuyên tới người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, tạo sự đồng thuận của người dân Thủ đô qua tiện tích “Truyền thông, cảnh báo trên ứng dụng iHaNoi đã được giao triển khai thực hiện theo Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHaNoi).

Giao Công an Thành phố: Tập trung huy động tối đa lực lượng phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các quận, huyện, thị xã và xã, phường thị trấn, các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng triển khai đến người dân biết, thực hiện cài đặt và tạo tài khoản cá nhân trên nền tảng ứng dụng iHaNoi; Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông giám sát, đảm bảo an ninh mạng đối với nền tảng ứng dụng iHaNoi.

Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung bố trí nguồn lực, các điều kiện cần thiết và huy động tối đa lực lượng phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phố, UBND các cấp và các lực lượng hỗ trợ có liên quan trong việc cung cấp tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng; tiếp nhận hỗ trợ công dân khai thác, sử dụng ứng dụng iHaNoi qua Tổng đài 1022 - nhánh số 8.

Đồng thời phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp và Viễn thông quân đội và các đơn vị có liên quan tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ trong việc vận hành, sử dụng, khai thác ứng dụng iHanoi; tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, bổ sung các tiện ích hữu ích cho người dân: Khảo sát ý kiến người dân; tiếp nhận kiến nghị cử tri; Tra cứu điểm đỗ xe và đặt chỗ trước, thanh toán; tra cứu dịch vụ tuyến xe buýt; tra cứu sổ liên lạc điện tử, tuyển sinh đầu cấp; dịch vụ thanh toán tiền điện, nạp tiến điện thoại; nâng cấp tính năng tin tức Hà Nội ... và các tiện ích khác.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện cài đặt ứng dụng iHaNoi theo các nội dung đã chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân Thành phố; Đảm bảo các điều kiện, duy trì và vận hành hạ tầng kỹ thuật dùng chung phục vụ ứng dụng iHaNoi, tổng đài 1022 - nhánh số 8 hoạt động ổn định, thông suốt, an toàn và an ninh thông tin đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp;

Chỉ đạo Tổ Chuyển đổi số cộng đồng nêu cao tinh thần, trách nhiệm tập trung tuyên truyền, hướng dẫn việc cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản iHanoi. Coi iHanoi là kênh tương tác số hội tụ, giúp thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đồng thời, iHanoi được xây dựng với mục tiêu sẽ là điểm truy cập để người dân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ do Thành phố cung cấp trên môi trường số...

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của iHanoi trong kế hoạch chuyển đổi số của Thành phố đến toàn thể giáo viên, học sinh (cấp THCS trở lên) bằng nhiều hình thức phù hợp.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội chỉ đạo thông tin, tuyên truyền về tính tiện lợi, lợi ích của ứng dụng iHaNoi đến các công nhân, người lao động tại các nhà máy, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất của Khu công nghiệp, khu chế xuất thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời, hướng dẫn công nhân, người lao động biết, cài đặt và tạo tài khoản sử dụng trên ứng dụng iHanoi.

UBND thành phố Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình: tiếp nhận; phân công xử lý; xử lý các phản ánh, kiến nghị; chất lượng xử lý các phản ánh, kiến nghị tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành phố trên ứng dụng iHanoi; đưa bổ sung tiêu chí đánh giá chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS)...; Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố các hình thức khen thưởng các cá nhân, tổ chức có sáng kiến, thành tích xuất sắc, tiêu biểu và nhiều cống hiến trong triển khai, phát triển ứng dụng iHaNoi trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp xã, các tổ công tác 06 tại thôn, tổ dân phố huy động tối đa lực lượng phối hợp với lực lượng Công an, Đoàn thanh niên tại cơ sở và Doanh nghiệp, các trường Cao đẳng, Đại học sinh hoạt trên địa bàn để tuyên truyền, vận động và hướng dẫn cài đặt, mở tài khoản trên ứng dụng iHaNoi cho người dân, người lao động các cơ quan, đơn vị trên địa bàn cả trong và ngoài giờ hành chính (kể cả ngày thứ 7, chủ nhật); đảm bảo hoàn thành xong trước ngày 15/09/2024;

Chỉ đạo và phân cấp quyền thông tin, tuyên truyền cảnh báo thường xuyên (tối thiểu 03 ngày 01 tin), đột xuất đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn cấp huyện, cấp xã trực thuộc đảm bảo kịp thời, chính xác và bảo vệ quyền lợi, tạo sự đồng thuận của người dân trên địa bàn qua tiện tích “Truyền thông, cảnh báo” trên ứng dụng iHaNoi đã được giao triển khai thực hiện theo Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHaNoi).

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội thành phố Hà Nội tăng cường phối hợp với chính quyền các cấp vận động Nhân dân đồng thuận, ủng hộ và tham gia hoạt động tương tác trực tuyến với chính quyền các cấp qua nền tảng ứng dụng iHaNoi; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, tích cực của thanh niên, hỗ trợ chính quyền các cấp và Nhân dân trong triển khai thông tin, tuyên truyền và hỗ trợ hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng iHaNoi; phối hợp, tăng cường cử các Đoàn viên tham gia tình nguyện, hỗ trợ người dân dân khai thác, sử dụng ứng dụng iHaNoi qua Tổng đài 1022 - nhánh số 8 theo đề nghị của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố.

Công điện đề nghị Tập đoàn Công nghiệp và Viễn thông quân đội phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, các cơ quan có liên quan đảm bảo duy trì, vận hành tốt ứng dụng iHaNoi đảm bảo hoạt động ổn định 24/7; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin theo cấp độ theo quy định đối với ứng dụng iHaNoi.

Đề nghị các Tập đoàn, Doanh nghiệp; Trung tâm thương mại, siêu thị; các trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các lực lượng Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, Đoàn thanh niên cơ sở thông tin, tuyên truyền và triển khai đến toàn bộ viên chức, giáo viên, sinh viên và người lao động biết, ủng hộ tham gia cài đặt, tạo tài khoản và tăng cường tương tác qua môi trường số với chính quyền các cấp qua ứng dụng iHaNoi.

Đề nghị các cơ quan báo, đài của Trung ương và Thành phố thường xuyên thông tin tuyên truyền về công tác chuyển đổi số của Thành phố, những tiện ích của ứng dụng iHaNoi với người dân, doanh nghiệp bằng nhiều phương thức, hình chức, loại hình, sinh động, phong phú, thiết thực.

UBND thành phố Hà Nội đề nghị Nhân dân Thủ đô tiếp tục ủng hộ, tin tưởng và đồng lòng cùng Chính quyền thành phố Hà Nội xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, công dân số trong tiến trình chuyển đổi số, tạo phong cách làm việc mới khoa học, hiệu quả, xây dựng Thành phố xanh, thông minh, hiện đại, phát triển bao trùm và bền vững với quyết tâm xây dựng "Chính quyền số - Chính quyền phục vụ", "Doanh nghiệp số Doanh nghiệp cống hiến", "Xã hội số - Xã hội niềm tin" với "Tầm nhìn mới, tư duy mới toàn cầu", "Tư duy Thủ đô và hành động của Hà Nội".

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn Thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện Công điện này./.

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
 • Hà Nội “đến để yêu”, mãi xứng danh Thành phố Vì hòa bình
  Ngày này 25 năm trước (16/7/1999), Tổ chức Giáo dục - Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã trao danh hiệu “Thành phố Vì hòa bình” cho Hà Nội. Càng tự hào bởi Hà Nội là thành phố duy nhất của châu Á - Thái Bình Dương được nhận danh hiệu này và Hà Nội hôm nay, mai sau vẫn luôn là “Thành phố Vì hòa bình”, “đến để yêu”...
 • Họa sĩ Dân Quốc - Người thiết tạo không gian chèo “Sắc sắc không không”
  “Sắc sắc không không” (có mà không, không mà có) là một trong những triết lý căn bản của giáo lý đạo Phật. Triết lý này tưởng chừng mơ hồ, nhưng ở góc nhìn, tầm nhìn và cách nhìn khoa học biện chứng thì hoàn toàn đúng với ý nghĩa vật chất của nó. Dường như họa sĩ thiết kế mỹ thuật sân khấu chèo Nguyễn Dân Quốc cũng đã lấy triết lý này làm phương châm cho sáng tạo của mình.
 • Những cô hàng xén bây giờ ở đâu?
  Sớm mai, khi mà trời mới tảng sáng, có khi còn cả giăng với sao, có khi thì mờ sương chả rõ mặt người, người làng này, làng kia đã cùng đi chợ sớm. Ai cũng mong những bán sớm mua sớm cho chọn được hàng ưng ý. Có những khi mưa gió, áo tơi, nón che không nhận ra nhau.
 • Quận Ba Đình (Hà Nội): Tổ chức tập huấn sử dụng SGK lớp 9
  Thực hiện Công văn số 2296/SGDĐT-GDTrH của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên sử dụng sách giáo khoa (SGK) lớp 9, lớp 12, Phòng GD&ĐT quận Ba Đình (Hà Nội) đã triển khai thành công các buổi tập huấn trực tuyến cho giáo viên các trường THCS trên địa bàn.
 • Hà Nội: Học sinh quận Hoàn Kiếm giành nhiều giải cao tại kỳ thi toán quốc tế WMI
  Các học sinh quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã xuất sắc đạt được thành tích vô cùng ấn tượng với 1 giải Kim cương, 3 giải Vàng khi tham dự Kỳ thi Toán Quốc tế - World Mathematics Invitational (WMI) năm 2024 diễn ra từ 12/7 đến ngày 16/7 tại Malaysia.
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội đồng lòng cùng xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, công dân số
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO