Quy định chức năng, cơ cấu tổ chức mới của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phương Anh| 19/01/2023 21:28

Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16/1/2023 được Chính phủ ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP.

Về cơ cấu tổ chức, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 20 tổ chức hành chính giúp bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước. Trong số này có Cục Thể dục thể thao (trước đây là Tổng cục Thể dục thể thao), Cục Du lịch quốc gia Việt Nam; Ban Quản lý Làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam... Ngoài ra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 5 đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Quy định chức năng, cơ cấu tổ chức mới của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO