Kiến trúc - Quy hoạch

Đẩy nhanh tiến độ công tác lập quy hoạch Thủ đô

Thụy Phương 22/06/2023 19:32

Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản số 1864/UBND-KTTH ngày 20/6/2023.

Theo đó, Thành phố yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ cần khẩn trương nghiên cứu, rà soát các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 15/CT-TTg, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền để thực hiện hiệu quả công tác lập, quản lý quy hoạch nói chung và công tác lập Quy hoạch Thủ đô nói riêng đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tiến độ theo yêu cầu.

vnn.jpg
Hà Nội đang nỗ lực đẩy nhanh công tác lập quy hoạch Thủ đô

Cụ thể, Thành phố giao Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương triển khai 5 nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 28/5/2023 của UBND Thành phố về triển khai tổ chức lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

5 nhiệm vụ bao gồm: Tập trung triển khai các thủ tục, quy trình về hành chính, tài chính và chuyên môn để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021-2030; Tổ chức xây dựng kế hoạch tiến độ chi tiết, cụ thể từng tuần, từ nay đến hết năm 2023, phân công cụ thể từng đơn vị, cá nhân chủ trì, lãnh đạo phụ trách để đẩy nhanh công tác lập Quy hoạch Thủ đô; Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành Thành phố triển khai tích cực, có hiệu quả các nhiệm vụ UBND Thành phố giao tại Văn bản số 1615/UBND-KHTH ngày 31/5/2023 về việc tuyên truyền về Quy hoạch tổng thể quốc gia; phối hợp với các đơn vị trực thuộc các Bộ, ngành cập nhật các định hướng quy hoạch cấp cao hơn trong quá trình lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội, bảo đảm sự tuân thủ, tính liên tục, kế thừa, ổn định, thứ bậc trong hệ thống quy hoạch quốc gia để tích hợp vào Quy hoạch Thủ đô; Tham mưu UBND Thành phố triển khai tổ chức Hội nghị toàn Thành phố về công tác lập Quy hoạch Thủ đô để đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch Thủ đô; Quản lý, sử dụng nguồn vốn được bố trí để lập quy hoạch đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng, hiệu quả, tiết kiệm theo đúng quy định của pháp luật...

Cùng với đó, UBND Thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tham mưu các nội dung liên quan đến nhiệm vụ quản lý Nhà nước về chiến lược, quy hoạch trên địa bàn Thành phố, các giải pháp huy động nguồn lực thực hiện quy hoạch; giao Sở Tài chính thực hiện hướng dẫn thanh, quyết toán vốn lập quy hoạch theo đúng quy định, tham mưu, đề xuất bố trí nguồn vốn chi thường xuyên cho công tác quy hoạch theo quy định.

Các Sở, ban, ngành Thành phố tiếp tục rà soát, đánh giá công tác quy hoạch ngành, lĩnh vực phụ trách giai đoạn 2011-2020, cập nhật đến hết năm 2022, cung cấp số liệu phục vụ công tác lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội; phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội trong quá trình khảo sát, nghiên cứu, đề xuất các định hướng quy hoạch.

UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục triển khai công tác lập Quy hoạch Thủ đô theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, có trách nhiệm phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội trong quá trình khảo sát, nghiên cứu, đề xuất các định hướng quy hoạch; Đẩy nhanh tiến độ lập và điều chỉnh các quy hoạch trên địa bàn theo quy định của pháp luật về quy hoạch, quy hoạch xây dựng, đô thị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương; chủ động đề xuất các nội dung tích hợp vào quy hoạch Thủ đô.

UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố; Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội và Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc, khẩn trương tập trung thực hiện các nhiệm vụ phục vụ công tác Lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050./.

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Đẩy nhanh tiến độ công tác lập quy hoạch Thủ đô
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO