Người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Quỳnh Phạm 08/03/2024 11:47

Sáng 8/3/2024 tại Hà Nội, Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ phát động “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ IV - năm 2024” trên địa bàn Thành phố.

Dự Lễ phát động cuộc thi có đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Lê Đức Cảnh, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo 35 Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh…

phat-dong.jpg
Các đại biểu Trung ương và Hà Nội thực hiện nghi thức phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ IV - năm 2024” trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Đại biểu Thành phố Hà Nội có đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo 35 Thành phố; Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản - Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo 35 Thành phố cùng lãnh đạo các ban Đảng UBND Thành phố, Sở ban ngành; lãnh đạo Ban tuyên giáo các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố; lãnh đạo các cơ quan báo chí Hà Nội…

Phát biểu tại Lễ phát động “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ IV – năm 2024” trên địa bàn Thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, cho biết: cuộc thi nhằm phát huy ý thức, trách nhiệm nhất là trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới tới đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

thi-35-1-.jpg
Các đại biểu dự Lễ phát động cuộc thi.

Đặc biệt, thông qua Cuộc thi lan tỏa ý nghĩa tích cực thực hiện tốt phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, “chống” ” phải quyết liệt, hiệu quả, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, nâng cao nhận thức, thống nhất trong hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị trong toàn Thành phố, phát huy sức mạnh tổng hợp của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ trên địa bàn Thủ đô.

Đồng thời, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp địa bàn Thủ đô, nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội, hình thành nguồn tài liệu phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tình hình mới.

“Việc tổ chức “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội” là việc làm cần thiết và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay, góp phần tích cực vào thành công chung của Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 do Trung ương phát động, triển khai có hiệu quả Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Đây cũng chính là một trong những mục tiêu lớn nhất đặt ra của Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức trong phát động và triển khai Cuộc thi địa bàn Thành phố”, đồng chí Nguyễn Doãn Toản, nhấn mạnh.

thi-35-2-.jpg
Đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại Lễ phát động.

Để Cuộc thi được triển khai đồng bộ, bài bản, thống nhất và đạt kết quả cao, tạo sức lan tỏa sâu rộng trên địa bàn toàn Thành phố, đồng chí Nguyễn Doãn Toản đề nghị các cấp ủy đảng, các cơ quan, ban ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ Thành phố đến cơ sở bám sát kế hoạch, thể lệ Cuộc thi, tổ chức triển khai Cuộc thi sâu rộng với mục tiêu thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia đông đảo.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, triển khai, hưởng ứng Cuộc thi bài bản, khoa học, sáng tạo trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân ở địa phương, đơn vị và ngành mình góp phần vào thành công chung của Cuộc thi cấp Thành phố, đảm bảo tiến độ của Cuộc thi, cụ thể: cấp Cơ sở, hoàn thành việc chọn và gửi bài về Ban Tổ chức Cuộc thi xong trước ngày 31/5/2024. Cấp Thành phố, hoàn thành việc tiếp nhận, chấm vòng Sơ khảo cấp Thành phố xong trước 20/6/2024; Vòng Chung khảo xong trước 10/7/2024; lựa chọn và gửi những bài thi chất lượng cao tham gia dự thi cấp Trung ương hoàn thành trước ngày 15/7/2024.

Để nâng cao chất lượng bài viết, có nhiều bài viết vừa có chiều rộng vừa có chiều sâu, các địa phương, đơn vị cần chú trọng quan tâm công tác tập huấn các loại hình bài viết. Định hướng lựa chọn vấn đề mang tính thời sự, sử dụng đa dạng nguồn dữ liệu, thông tin thực tiễn đa chiều của địa phương, đơn vị đảm bảo đúng các tiêu chí Thể lệ Cuộc thi mà Ban tổ chức đã đưa ra.

Các cơ quan báo chí, truyền thông tích cực hưởng ứng tham gia đồng thời đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, thông tin rộng rãi về Cuộc thi tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tích cực cổ vũ, phản ánh tình hình, kết quả Cuộc thi và kịp thời biểu dương những cá nhân, đơn vị triển khai, thực hiện tốt. Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội bám sát diễn biến Cuộc thi từ Thành phố đến cơ sở xây dựng phóng sự phục vụ tổng kết Cuộc thi đảm bảo nêu bật được tinh thần tích cực, tính lan tỏa, chất lượng các tác phẩm tham gia Cuộc thi của các địa phương, đơn vị trên địa bàn Thành phố.

Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi và các đơn vị liên quan bám sát kế hoạch đề ra, triển khai công tác chấm thi đảm bảo đúng tiến độ và đạt kết quả cao nhất. Đặc biệt, kinh nghiệm sau nhiều năm phát động Cuộc thi cho thấy, cấp ủy đơn vị nào quan tâm nơi đó kết quả Cuộc thi đạt hiệu quả cao. Đối với các địa phương, đơn vị có tổ chức Cuộc thi ở cấp mình đều có kết quả cao, nhiều địa phương, đơn vị có số lượng nhiều bài viết chất lượng tốt, tuy nhiên còn một số hạn chế dẫn đến việc bài thi có nội dung tốt nhưng vẫn bị loại do sai về Thể lệ.

Do vậy, Ban Tổ chức mong muốn các địa phương, đơn vị quan tâm đầu tư để bài viết chất lượng cao, đúng Thể lệ. Cũng tại buổi Lễ phát động hôm nay, Ban Tổ chức hoan nghênh và biểu dương các địa phương, đơn vị đã có tỉ lệ bài tham gia số lượng lớn, chất lượng tốt, tỉ lệ cán bộ trẻ, học sinh, sinh viên, đảng viên tham gia đông và đạt nhiều giải cao ở Cuộc thi năm 2023.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót nâng cao chất lượng các bài thi để có nhiều đóng góp vào thành công Cuộc thi năm nay./.

Tại Lễ phát động, đồng chí Đào Xuân Dũng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã công bố Thể lệ cuộc thi:

u36a0014.jpg
Đồng chí Đào Xuân Dũng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã công bố Thể lệ cuộc thi.

Theo đó, các tác phẩm dạng viết, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 2 tác phẩm tham gia dự thi: 1 bài viết loại hình Tạp chí (Tạp chí in hoặc Tạp chí điện tử) và 1 bài viết loại hình Báo (Báo in hoặc Báo điện tử).

Với các tác phẩm dạng phát thanh/truyền hình/video clip, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm dự thi: 1 tác phẩm loại hình báo nói (phát thanh); 1 tác phẩm loại hình báo hình (truyền hình) và 1 tác phẩm loại hình Video clip.

Chủ đề, nội dung tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề nổi lên về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, như: lý luận về đường lối đổi mới đất nước; bảo vệ, vận dụng, phát triển lý luận của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; những nội dung cốt lõi, nội dung mới của các Nghị quyết, kết luận các Hội nghị Trung ương khoá XIII năm 2023, 2024, các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xuất bản năm 2023; bảo đảm an sinh xã hội, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc…

Tác phẩm dự thi là tác phẩm chính luận bằng tiếng Việt (tiếng dân tộc hoặc tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt), thuộc một trong các loại hình: Tạp chí (in hoặc điện tử), Báo (in hoặc điện tử), phát thanh/truyền hình/video clip; bảo đảm quy định về hình thức Ban tổ chức đặt ra.

Về cơ cấu Giải thưởng, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tặng Bằng khen cho 10 tập thể xuất sắc là các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai Cuộc thi nghiêm túc, bài bản, có sức lan tỏa sâu rộng, sáng tạo tại cơ sở, phục vụ có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị Khóa XII tại địa phương, cơ quan, đơn vị với các tiêu chí: có nhiều tác phẩm dự thi đạt chất lượng tốt, số lượng lớn và trong đó có ít nhất 01 tác phẩm đạt giải ở cấp Thành phố trở lên.

Ban Thường vụ Thành ủy đồng thời tặng Bằng khen cho 10 cá nhân là tác giả/ nhóm tác giả đạt giải cao của Cuộc thi ở các loại hình và các cá nhân có nhiều đóng góp, phục vụ tốt, có hiệu quả, chất lượng trong quá trình tổ chức triển khai Cuộc thi trên địa bàn Thành phố./.

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
 • [Podcast] Truyện ngắn: Bến đợi
  Truyện ngắn Bến đợi là tác phẩm đầu tay của tác giả Bùi Duy Phong. Tác phẩm Bến đợi là câu chuyện cảm động kể về sự yêu thương, đùm bọc của người dân làng chài nghèo dành cho cô giáo Linh, từ xa tới đây dạy học và tình cảm, sự cưu mang, đùm bọc của bác sĩ Toàn dành cho cô giáo cũ của mình cùng với đứa cháu ngoại bệnh tật khi họ gặp lại nhau trong bệnh viện sau nhiều năm bặt tin.
 • Tản văn "Ngàn mùa hoa" của nhà văn Băng Sơn: Tiếp thêm tình yêu thiên nhiên và văn chương cho trẻ
  Không chỉ giúp các bạn đọc nhỏ tuổi hiểu hơn vẻ đẹp thiên nhiên đất nước, nét văn hóa truyền thống của quê hương, “Ngàn mùa hoa” của cố nhà văn Băng Sơn còn giúp các em tích lũy thêm tri thức, mở rộng và biết cách sử dụng vốn từ để học văn tốt hơn.
 • Trao giải giai đoạn 1 cuộc thi Tìm hiểu 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
  Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Thành đoàn Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết và trao giải giai đoạn 1 cuộc thi tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), diễn ra ngày 13/6, tại trụ sở cơ quan Thành đoàn Hà Nội.
 • 6 thí sinh Việt Nam chuẩn bị tranh tài Vô địch Tin học văn phòng thế giới tại Mỹ
  Cả 6 nhà vô địch quốc gia sẽ đại diện cho tài năng tin học trẻ Việt Nam tham gia Vòng chung kết thế giới cuộc thi MOS World Championship 2024, diễn ra từ ngày 28/7 – 31/7 tới tại TP Anaheim, California, Hoa Kỳ.
 • Ngành giáo dục Thủ đô tiên phong trong chuyển đổi số
  Hà Nội xác định, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số (CĐS) phải được thực hiện quy củ ngay từ trường học. Những năm qua, Hà Nội được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu cả nước về triển khai các hoạt động CĐS trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo (GD&ĐT).
Đừng bỏ lỡ
Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO