Chính sách & Quản lý

Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về văn hóa, thể thao và du lịch

Quỳnh Chi 07:42 06/04/2024

Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về văn hóa, thể thao và du lịch nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tích cực góp phần cùng cả nước hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Theo đó, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch sẽ tập trung tuyên truyền trên từng lĩnh vực. Trong đó, có 14 nội dung trọng tâm, cụ thể:

Xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập với những giá trị chuẩn mực phù hợp, gắn với giữ gìn, phát huy giá trị gia đình Việt Nam, hệ giá trị văn hóa, giá trị của quốc gia - dân tộc; kết hợp nhuần nhuyễn những giá trị truyền thống với giá trị thời đại: Yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo.

m4.jpg
Các em nhỏ trình diễn múa nón tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023. (Ảnh tư liệu).

Phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, môi trường văn hóa, đời sống văn hóa: Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, tuyên truyền, quảng bá, lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam đến bạn bè và cộng đồng quốc tế thông qua các sự kiện văn hóa Việt Nam tổ chức ở nước ngoài; đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả sáng tạo các giá trị văn hóa mới.

Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh gắn liền với đấu tranh không khoan nhượng với cái xấu, cái ác, phi văn hóa, phản văn hóa. Nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân; xây dựng đời sống văn hóa vui tươi, lành mạnh, hạnh phúc; khắc phục sự chênh lệch về trình độ phát triển và hưởng thụ văn hóa giữa các vùng, miền của đất nước.

Phát huy vai trò chủ thể sáng tạo, chủ thể thụ hưởng văn hóa là nhân dân; tôn trọng và bảo vệ sự biểu đạt đa dạng của văn hóa, của người dân, các dân tộc, các vùng, miền; phát triển các phong trào văn hóa sâu rộng, thực chất; cải thiện điều kiện, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân, bảo đảm sự công bằng. Đề cao, phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, của những người làm công tác văn hóa.

Tuyên truyền quảng bá, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam; công tác tuyển sinh, đào tạo và Ngày hội hướng nghiệp năm 2024 nhằm phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch; nâng cao năng lực trong công tác chuyển đổi số tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ.

duong-truong-1-.jpg
Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch sẽ đẩy mạnh tuyên truyền công tác tuyển sinh, đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hóa trong năm 2024. (Ảnh tư liệu).

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ Người phát ngôn Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch theo quy định tại Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 9/2/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước và Quyết định số 562/QĐ-BVHTTDL ngày 13/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách theo hướng “kiến tạo”, “khơi thông” nguồn lực phát triển văn hóa, thể thao và du lịch. Truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ngành.

Tuyên truyền các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn, các sự kiện trọng tâm của Bộ, các sự kiện văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch nổi bật trên phạm vi cả nước theo Hướng dẫn số 69-HD/BTGTW ngày 20/9/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng 3 năm 2023 - 2025 và các văn bản hướng của Ban Cán sự đảng và Đảng ủy Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên không gian mạng, khơi dậy ý thức trách nhiệm, lòng tự hào dân tộc để dần loại bỏ những biểu hiện tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi những hiện tượng “lệch chuẩn”, hướng con người tới Chân - Thiện - Mỹ.

thi-anh-hanoi-dem-1-.jpg
Ngành văn hóa sẽ tiếp tục quảng bá hình ảnh, điểm đến, hoạt động du lịch trong năm nay. (Ảnh tư liệu).

Tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của Nhân dân; tuyên truyền các sự kiện thể thao lớn diễn ra trong năm 2024; quảng bá hình ảnh, điểm đến, hoạt động du lịch; giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường du lịch; các sự kiện du lịch lớn trong năm 2024.

Tuyên truyền về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, sự kiện theo Chương trình công tác năm 2024 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 171/QĐ-BVHTTDL ngày 22/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch./.

Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch nhấn mạnh, kế hoạch tổ chức tuyên truyền về văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trau dồi kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, khả năng dự báo, phân tích thông tin, xử lý “từ sớm”, “từ xa” những vấn đề dư luận xã hội, nhân dân quan tâm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ, ngành; đấu tranh chống các quan điểm sai trái về văn hóa, thể thao và du lịch.

Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc tuyên truyền, phản ánh kịp thời những nội dung, nhiệm vụ của Bộ, ngành về các vấn đề được xã hội quan tâm; đồng thời, chủ động tiếp nhận thông tin phản hồi, phản biện từ người dân, doanh nghiệp để kịp thời đề xuất xử lý theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Bài liên quan
 • Thị xã Sơn Tây: Khôi phục các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch
  Chia sẻ về định hướng phát triển du lịch trên địa bàn, đồng chí Trần Anh Tuấn - Bí thư Thị ủy Sơn Tây (TP. Hà Nội) khẳng định, Thị xã Sơn Tây chú trọng phát triển du lịch dịch vụ, sinh thái, nghỉ dưỡng. Đồng thời, Thị xã Sơn Tây đã, đang đẩy mạnh khôi phục các giá trị văn hóa truyền thống, chuẩn hóa lại các lễ hội gắn với phát triển du lịch.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và sự quan tâm sâu sắc tới văn học nghệ thuật
  Ngày 19/7/2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với đồng bào cả nước. Trong suốt cuộc đời 80 năm của mình, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có cống hiến vô cùng ý nghĩa. Ông là nhà lãnh đạo xuất sắc; nhà lý luận, nhà văn hóa, và là một nhân cách lớn luôn hết lòng vì Đảng, vì dân... Với văn học nghệ thuật, đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm sâu sắc và đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của nền văn học nghệ thuật nước nhà.
 • Tọa đàm "Màu ký ức": Tri ân các nhà báo liệt sĩ
  Sáng 19/7, tại Hà Nội, Liên Chi hội Nhà báo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bảo tàng Báo chí Việt Nam (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức chương trình Giao lưu, Tọa đàm tri ân các nhà báo liệt sĩ với chủ đề "Màu Ký ức". Chương trình là lời tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay với những nhà báo liệt sĩ - những người đã tận hiến cho sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam.
 • “Thắp lửa” tình yêu đọc sách trong thế hệ trẻ, xây dựng Thủ đô văn minh - hiện đại
  Chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng thị xã Sơn Tây (3/8/1954 -3/8/2024) và 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024), UBND thị xã Sơn Tây vừa tổ chức thành công Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc thị xã Sơn Tây năm 2024 với chủ đề “Phát huy hào khí Thăng Long – Hà Nội, xây dựng Thủ đô Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”.
 • Tây Hồ tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ PCCC cho các tiểu thương, hộ kinh doanh
  Trong 2 ngày 18-19/7, Công an quận Tây Hồ đã phối hợp với Ban quản lý (BQL chợ quận tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ PCCC cho 100% cán bộ, viên chức, người lao động của BQL chợ và tiểu thương, hộ kinh doanh tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn.
 • Huyện Ứng Hoà: Chỉnh trang đô thị, xây dựng thị trấn Vân Đình khang trang, sạch đẹp
  Với mục tiêu xây dựng thị trấn Vân Đình khang trang, sạch đẹp và đường thông hè thoáng, huyện Ứng Hoà đang tập trung chỉ đạo thực hiện chỉnh trang, cải tạo cảnh quan khu vực trung tâm huyện. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng các tiêu chí đề ra.
Đừng bỏ lỡ
Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về văn hóa, thể thao và du lịch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO