Người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Thị ủy Sơn Tây: Quán triệt nội dung Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng

Trung Kiên 14:32 03/06/2024

Sáng 3/6, Ban Thường vụ Thị ủy Sơn Tây (Thành phố Hà Nội) tổ chức quán triệt tới 350 đảng viên trong các cơ quan, đơn vị của thị xã về nội dung Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị, về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Tại buổi sinh hoạt chính trị, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Sơn Tây Nguyễn Quang Hán nêu rõ: Chuẩn mực đạo đức cách mạng là khuôn mẫu, mực thước được toàn Đảng, toàn dân công nhận, dùng làm cơ sở để xem xét, đánh giá và điều chỉnh hành vi ứng xử của cán bộ, đảng viên trong các mối quan hệ với mục tiêu hướng tới giá trị chân - thiện - mỹ và phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng.

son-tay-144-1-.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Sơn Tây Nguyễn Quang Hán phát biểu tại buổi sinh hoạt.

Bộ Chính trị ban hành Quy định số 144-QĐ/TW ngay sau Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII, nhằm phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay và sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị; hướng tới Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Quang Hán nhấn mạnh: “Chuẩn mực đạo đức cách mạng cũng là cơ sở quan trọng để cán bộ, đảng viên thị xã Sơn Tây tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện, đánh giá trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời làm cơ sở cho mỗi cán bộ, đảng viên của thị xã “tự soi, tự sửa”, tu dưỡng, rèn luyện bản thân”.

Từ đầu năm đến nay, Thị ủy Sơn Tây cũng đã tiếp tục triển khai các nhiệm vụ: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thị xã Sơn Tây trong tình hình mới; dự và chỉ đạo 16 buổi sinh hoạt tại chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc; khen thưởng 33 tập thể, 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương; mở 29 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể cho 7.415 học viên trên địa bàn thị xã; tổ chức giám sát 8 tổ chức Đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy...

son-tay-144-2-.jpg
350 đảng viên trong các cơ quan, đơn vị của thị xã Sơn Tây tham gia buổi sinh hoạt chính trị quán triệt nội dung Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Để thực hiện hiệu quả chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên theo Quy định 144-QĐ/TW, thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng theo Quy định 144-QĐ/TW; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, học tập trong cấp ủy, tổ chức đảng, gắn việc học tập, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên với đẩy mạnh tự phê bình và phê bình về kết quả thực hiện chuẩn mực đạo đức trong thực tiễn theo chức trách, nhiệm vụ. Qua đó, các tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên kịp thời sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, ngăn ngừa những biểu hiện vi phạm kỷ luật, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đồng thời, các cấp ủy Đảng trên địa bàn thị xã cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận xã hội... Đồng chí Nguyễn Quang Hán cũng yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã tổ chức quán triệt ngay nội dung Quy định số 144-QĐ/TW tới các cán bộ, đảng viên tại đơn vị./.

Quy định số 144-QĐ/TW tiếp tục tiếp nối và khẳng định quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng ta về đạo đức cách mạng, trong đó yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên là phải “đặt lợi ích quốc gia - dân tộc, lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và của Nhân dân lên trên hết, trước hết; kiên quyết, kiên trì đấu tranh với mọi hành vi gây phương hại đến lợi ích quốc gia - dân tộc, lợi ích của Đảng, Nhà nước và của Nhân dân”.

So với các văn bản trước đây của Đảng, Quy định số 144 đã bao hàm những phẩm chất cơ bản và những tiêu chuẩn cần có của người cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Trải qua tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, những quy định về vấn đề chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, đảng viên đã được Đảng ta ban hành trong các chỉ thị, kết luận, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tuy nhiên, đến nay Quy định số 144 là văn bản thể hiện đầy đủ nhất những phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên.

Nội dung chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên nêu trong Quy định số 144 được gói gọn trong 5 điều: Yêu nước, tôn trọng nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; Bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập; Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; Ðoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; Gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời. Đây là những phẩm chất cơ bản nhất, nhưng không phải hoàn toàn mới, mà là kết quả của sự kế thừa, bổ sung, phát triển phẩm chất đạo đức cách mạng phù hợp với tình hình mới.

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và sự quan tâm sâu sắc tới văn học nghệ thuật
  Ngày 19/7/2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với đồng bào cả nước. Trong suốt cuộc đời 80 năm của mình, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có cống hiến vô cùng ý nghĩa. Ông là nhà lãnh đạo xuất sắc; là nhà giáo, nhà lý luận, nhà văn hóa, và là một nhân cách lớn luôn hết lòng vì Đảng, vì dân... Với văn học nghệ thuật, đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm sâu sắc và đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của nền văn học nghệ thuật nước nhà.
 • Tọa đàm "Màu ký ức": Tri ân các nhà báo liệt sĩ
  Sáng 19/7, tại Hà Nội, Liên Chi hội Nhà báo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bảo tàng Báo chí Việt Nam (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức chương trình Giao lưu, Tọa đàm tri ân các nhà báo liệt sĩ với chủ đề "Màu Ký ức". Chương trình là lời tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay với những nhà báo liệt sĩ - những người đã tận hiến cho sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam.
 • “Thắp lửa” tình yêu đọc sách trong thế hệ trẻ, xây dựng Thủ đô văn minh - hiện đại
  Chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng thị xã Sơn Tây (3/8/1954 -3/8/2024) và 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024), UBND thị xã Sơn Tây vừa tổ chức thành công Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc thị xã Sơn Tây năm 2024 với chủ đề “Phát huy hào khí Thăng Long – Hà Nội, xây dựng Thủ đô Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”.
 • Tây Hồ tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ PCCC cho các tiểu thương, hộ kinh doanh
  Trong 2 ngày 18-19/7, Công an quận Tây Hồ đã phối hợp với Ban quản lý (BQL chợ quận tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ PCCC cho 100% cán bộ, viên chức, người lao động của BQL chợ và tiểu thương, hộ kinh doanh tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn.
 • Huyện Ứng Hoà: Chỉnh trang đô thị, xây dựng thị trấn Vân Đình khang trang, sạch đẹp
  Với mục tiêu xây dựng thị trấn Vân Đình khang trang, sạch đẹp và đường thông hè thoáng, huyện Ứng Hoà đang tập trung chỉ đạo thực hiện chỉnh trang, cải tạo cảnh quan khu vực trung tâm huyện. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng các tiêu chí đề ra.
Đừng bỏ lỡ
Thị ủy Sơn Tây: Quán triệt nội dung Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO