Đội cấn

Luật Thủ đô (sửa đổi): Cần tạo đột phá trong công tác quy hoạch
Hơn 10 năm thi hành Luật Thủ đô, việc thực hiện một số mục tiêu, giải pháp, quy định đề ra còn nhiều tồn tại, hạn chế, thiếu quy định trong một số lĩnh vực, đặc biệt là công tác lập, quản lý, triển khai thực hiện quy hoạch chung Thủ đô. Vấn đề này đòi hỏi những giải pháp được quy định trong Luật Thủ đô (sửa đổi).
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO