Chuyển động Hà Nội

Vượt khó, Hà Nội nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong 3 năm gần đây

Trung Kiên 16:01 13/06/2024

Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội đề ra 17 chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KTXH). Qua 3 năm thực hiện, được sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực, cố gắng của doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân Thủ đô, KTXH Hà Nội duy trì tăng trưởng khá.

Theo số liệu của UBND Thành phố Hà Nội vừa công bố, do ảnh hưởng đại dịch COVID-19, GRDP giai đoạn 2021-2023 tăng 6,04% - khá thấp so với mục tiêu đề ra (7,5-8,0%), tuy nhiên đạt cao hơn khoảng 1,16 lần mức tăng của cả nước.

ho-guom-xanh-hcb.jpg
Dù còn nhiều khó khăn và thách thức, KTXH Thành phố Hà Nội vẫn duy trì tăng trưởng khá. (Ảnh: Trần Thị Song Hà).

Cơ cấu ngành kinh tế Thủ đô chuyển dịch tích cực, tăng tỷ trọng ngành dịch vụ và giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, so với đầu nhiệm kỳ, tỷ trọng Dịch vụ tăng 1 điểm % và Xây dựng tăng 0,31 điểm %; tỷ trọng Công nghiệp giảm 0,34 điểm %, Nông nghiệp giảm 0,27 điểm % và Thuế sản phẩm giảm 0,7 điểm %.

Về thu nhập bình quân đầu người, GRDP/người năm 2023 đạt 151,1 triệu đồng (6.350 USD) - gấp 1,48 lần cả nước và gấp 1,22 lần đầu nhiệm kỳ. Kế hoạch năm 2024 là từ 160,8-162 triệu đồng (tăng 9,7-10,9 triệu đồng so năm 2023). Để đạt chỉ tiêu năm 2025 là 192 triệu đồng, tăng trên 30 triệu đồng so với kế hoạch năm 2024 là nhiệm vụ rất thách thức đối với Hà Nội.

Tổng số vốn đầu tư phát triển xã hội 3 năm 2021-2023 của Thủ đô là 1.359,8 nghìn tỷ đồng, bằng 43,9% cận dưới chỉ tiêu 5 năm 2021-2025 (3.100 nghìn tỷ đồng). Kế hoạch năm 2024 là 559,4 nghìn tỷ đồng (tăng 10,5% so với 2023). Để hoàn thành chỉ tiêu 5 năm (3.100 nghìn tỷ đồng) thì 2025 phải thu hút 1.162 nghìn tỷ đồng, gấp 2 lần kế hoạch năm 2024. Đây cũng là nhiệm vụ rất thách thức cần quyết tâm nỗ lực phấn đấu.

Tỷ trọng kinh tế số tăng lên trong GRDP song mức tăng rất khiêm tốn. Theo báo cáo sơ bộ của Tổng cục Thống kê, năm 2020 là 15,37%, đến năm 2023 đạt 15,85% (tăng 0,48 điểm %). Đối với tốc độ tăng năng suất lao động, bình quân 3 năm 2021-2023, tốc độ tăng năng suất lao động đạt 4,81% - mức khá thấp so với mục tiêu của nhiệm kỳ là 7,0-7,5%. Để hoàn thành cận dưới mục tiêu đề ra (7%) thì 2 năm 2024-2025, tốc độ tăng phải đạt trên 10%/năm.

Năm 2023, tỷ lệ tổ dân phố tại Hà Nội được công nhận và giữ vững danh hiệu Tổ dân phố văn hóa đạt 88%; tỷ lệ thôn, làng được công nhận và giữ vững danh hiệu Thôn, Làng văn hóa đạt 64% và tỷ lệ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa đạt 73,5%.

hanoi2.jpg
Hiện nay tại Hà Nội có 1.785/2.225 trường công lập tại Hà Nội đạt chuẩn quốc gia. (Ảnh minh họa).

Đến tháng 3/2024, 1.785/2.225 trường công lập tại Hà Nội đạt chuẩn quốc gia, đạt 79,3% (tiêu chí đầu nhiệm kỳ là 76,9%); Kế hoạch năm 2024 công nhận mới thêm 114 trường, tỷ lệ sẽ đạt 84% - hoàn thành chỉ tiêu sớm 1 năm so với kế hoạch (cuối nhiệm kỳ là 80-85%). Số giường bệnh/vạn dân 2023 đạt 36,44 (Kế hoạch cuối nhiệm kỳ là 30-35) đã vượt chỉ tiêu kế hoạch sớm 2 năm. Số bác sỹ/vạn dân đạt 16,2 bác sỹ (vượt chỉ tiêu kế hoạch sớm 2 năm).

Năm 2023 đạt 73,2% (2020 đạt 70,25%; mục tiêu 2025 là 75-80%), trong đó, lao động có bằng cấp chứng chỉ 52,5%; kế hoạch năm 2024 là tương ứng 74,2% và 54%; dự kiến hoàn thành chỉ tiêu đề ra năm 2025. Tỷ lệ hộ nghèo hiện nay còn 0,031%; kế hoạch năm 2024 giảm 380 hộ nghèo và năm 2025 xóa 310 hộ (hoàn thành chỉ tiêu nhiệm kỳ).

Trong phát triển đô thị, năm 2023, tỷ lệ đô thị hóa đạt 49,2%; mục tiêu đến 2025 có 5 huyện thành lập quận, tuy nhiên tiến độ đang chậm so với mục tiêu đề ra; mục tiêu hết năm 2025 tỷ lệ đô thị hóa đạt từ 60 - 62%. Tỷ lệ diện tích phủ kín của các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu hiện nay đạt 100%.

Tổng nguồn nước sạch tập trung cung cấp cho Thành phố đạt 1,583 triệu m3/ngày đêm, cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho 100% hộ dân khu vực đô thị với khoảng 100-150 lít/người/ngày và mở rộng cấp nước cho khu vực nông thôn. Hết năm 2023, đã có 289/413 xã, phường, thị trấn khu vực nông thôn (tương đương 90% hộ dân) được tiếp cận nguồn nước sạch tập trung. Nhiệm vụ năm 2024, 2025 là đưa nguồn nước sạch tới 124 xã còn lại.

Tỷ lệ các chất thải nguy hại được xử lý đạt xấp xỉ 100% (năm 2021, lượng chất thải nguy hại phát sinh trung bình khoảng 226,47 tấn/ngày; lượng được xử lý khoảng 225,1 tấn/ngày). Tỷ lệ chất thải y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100% (mục tiêu cuối nhiệm kỳ là 100%). Số cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề (đang hoạt động và xây dựng mới) có trạm xử lý nước thải là 38/40 (đạt 95%); 2 cụm công nghiệp còn lại đang triển khai thủ tục đầu tư xây dựng là cụm công nghiệp Thanh Thùy (huyện Thanh Oai) và cụm công nghiệp Chàng Sơn (huyện Thạch Thất), dự kiến năm 2025 hoàn thành mục tiêu 100% cụm công nghiệp có trạm xử lý nước thải. Ngoài ra, đến cuối năm 2023, vận tải hành khách công cộng đáp ứng được 19,58% nhu cầu; kế hoạch năm 2024 là từ 22-25%; hoàn thành mục tiêu năm 2025 đạt 30 - 35%.

UBND Thành phố Hà Nội đánh giá, 3/17 chỉ tiêu đã đạt kế hoạch sớm từ 1 - 2 năm; 4/17 chỉ tiêu rất thách thức, cần phấn đấu để đạt mức cao nhất mục tiêu đề ra; 5/17 chỉ tiêu còn khó khăn cần tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành mục tiêu đề ra./.

Để để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố đề ra, UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành “Kế hoạch thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố”.

Theo “Kế hoạch thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố” do Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành, Thành phố sẽ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như rà soát, thực hiện các giải pháp hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ tại các chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất các chỉ tiêu về kinh tế: Tăng trưởng GRDP phấn đấu năm sau cao hơn năm trước; năm 2024 GRDP tăng từ 6,5% trở lên; GRDP/người năm 2024 đạt trên 160,8 triệu đồng và năm 2025 phấn đấu đạt trên 171 triệu đồng. Tổng số vốn đầu tư xã hội năm 2024 đạt trên 559,4 nghìn tỷ đồng và năm 2025 phấn đấu tăng từ 10,5% trở lên. Tốc độ tăng năng suất lao động 2 năm 2024 - 2025 phấn đấu đạt từ 5%/năm trở lên.

Hoàn thành các chỉ tiêu đang còn khó khăn: Tỷ trọng Kinh tế số trong GRDP, năm 2024 phấn đấu năm 2024 đạt trên 20% và năm 2025 đạt khoảng 30%; Tỷ lệ hộ dân nông thôn được cung cấp nước sạch: năm 2024 là 95% và năm 2025 đạt 100%. Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý năm 2024 đạt 40% và năm 2025 đạt khoảng 50%. Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng năm 2024 đạt 25%, năm 2025 đạt khoảng 30%. Tỷ lệ đô thị hóa năm 2025 đạt khoảng 60%./.

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Vượt khó, Hà Nội nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong 3 năm gần đây
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO