thời kỳ 2021 - 2030

Thông qua hồ sơ Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050
Theo kết quả bỏ phiếu đánh giá của thành viên Hội đồng thẩm định “Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050”, hồ sơ Quy hoạch Thủ đô đã được thông qua với điều kiện sửa đổi, bổ sung.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO