Chuyển động Hà Nội

Quận Bắc Từ Liêm hướng tới đô thị “xanh, sạch, văn minh, hiện đại” của Thủ đô Hà Nội

Quỳnh Phạm 19:03 28/02/2024

“Trong thời gian tới, Bắc Từ Liêm hướng tới xây dựng quận là đô thị “xanh, sạch, văn minh, hiện đại” của Thủ đô Hà Nội, kinh tế - xã hội phát triển nhanh, toàn diện, bền vững; xây dựng nếp sống văn minh đô thị gắn với phát huy truyền thống Anh hùng của địa phương…”- Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Hữu Tuyên, nhấn mạnh.

Thông tin trên được đồng chí Nguyễn Hữu Tuyên cho biết tại Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác báo chí Thành phố tháng 1, 2/2024 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2024 diễn ra tại Quận ủy Bắc Từ Liêm chiều ngày 28/2. Hội nghị do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Sở Thông tin – Truyền thông, Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội đồng chủ trì.

u36a1064.jpg
Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Hữu Tuyên đã báo cáo những kết quả, thành tựu nổi bật kể từ khi thành lập quận (1/4/2014 – 1/4/2024). Theo đó, ngày 27/12/2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 132 về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 2 quận và 23 phường thuộc thành phố Hà Nội. Quận Bắc Từ Liêm chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/4/2014 với 43,35 km² gồm 13 đơn vị hành chính và dân số 320.414 người. Đây là dấu mốc, bước ngoặt quan trọng trên con đường xây dựng, phát triển Thủ đô nói chung và quận Bắc Từ Liêm nói riêng.

Sau khi được chia tách, quận Bắc Từ Liêm có vị trí tương đối thuận lợi, là cửa ngõ Tây Bắc của khu vực nội đô; có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển. Tuy nhiên, Quận cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như vừa phải thực hiện nhiệm vụ phục vụ các tổ chức và công dân, vừa xây dựng, cùng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, quy mô diện tích và dân số lớn; tỷ lệ các đối tượng được thụ hưởng chính sách cao; hệ thống hạ tầng khung, hạ tầng đô thị chưa phát triển, bộ máy cán bộ chưa hoàn thiện, thiếu trang thiết bị, phương tiện làm việc...

“Tuy nhiên, bằng tinh thần đoàn kết, nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể từ Quận đến cơ sở, sự đồng thuận, ủng hộ tích cực của Nhân dân, sau 10 năm thành lập và chính thức hoạt động, quận Bắc Từ Liêm đã đạt nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực công tác, từng bước hình thành diện mạo đô thị theo hướng sạch, xanh, hiện đại hơn”- đồng chí Nguyễn Hữu Tuyên, cho biết.

u36a1091.jpg
Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Hữu Tuyên phát biểu tại Hội nghị.

Thứ nhất, kinh tế duy trì mức độ tăng khá, kinh tế năm sau cao hơn năm trước: Năm 2014, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn Quận ở mức 16.189 tỷ đồng (theo giá so sánh). Đến năm 2023, kinh tế Quận đã có bước tăng trưởng nhanh và mạnh, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn một số ngành chủ yếu (theo giá so sánh) ước đạt 63.275,6 tỷ đồng. Tốc độ tăng giá trị sản xuất trên địa bàn trung bình từ khi thành lập Quận là 16,8%. Tổng thu ngân sách giai đoạn 2014 - 2023 đạt trên 38.000 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2014 - 2023 đạt trên 13.000 tỷ đồng.

Thứ hai, công tác đầu tư xây dựng cơ bản được chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, đạt kết quả tăng dần theo từng năm về các tiêu chí. Từ năm 2014 đến năm 2023, Quận đã khởi công trên 400 dự án, hoàn thành trên 340 dự án. Các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đã góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn hàng năm; hạ tầng giao thông khung dần hình thành, các thiết chế công còn thiếu do chia tách dần được đáp ứng. Công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, quản lý đất đai và giải phóng mặt bằng được tập trung thực hiện. Sau 10 năm triển khai quy hoạch chung đến nay, Quận đã được phủ kín các quy hoạch phân khu (S1, S2, GS, H2-1, R). Tổng diện tích đã thực hiện Quy hoạch chi tiết khoảng 1.008 ha chiếm khoảng 22,3% diện tích toàn Quận.

Thứ ba, sự nghiệp văn hóa - xã hội của quận được quan tâm đầu tư, phát triển. Hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao của quận ngày càng đa dạng, phong phú, góp phần giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân dân. Phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng của quận được mở rộng phục vụ tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gần với xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh, xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn được quan tâm thực hiện; hệ thống các thiết chế văn hóa - thể dục thể thao được quan tâm đầu tư.

Tính đến năm 2023, toàn Quận có 1 Trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao Quận; 13 Trung tâm văn hóa thể thao phường; 140 nhà văn hóa tổ dân phố, 23 điểm sinh hoạt cộng đồng; 94 điểm vui chơi. Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân của quận đạt được những kết quả quan trọng. 100% trạm y tế phường đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Công tác giáo dục - đào tạo của quận có bước phát triển nhanh cả về chất lượng và quy mô. Hiện nay toàn Quận có 66 trường học thuộc phân cấp quản lý của Quận (tăng 18 trưởng so với năm 2014); có 44 trường công lập đã đạt chuẩn quốc gia (trong đó có 7 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2). Thực hiện có hiệu quả chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội; chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội được thực hiện có hiệu quả trên địa bàn. Tính đến năm 2023, quận Bắc Từ Liêm không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 93,5%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc ước đạt 43%.

Thứ tư, tình hình an ninh chính trị của Quận ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Quận tập trung quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành phố về bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Quận thường xuyên củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng của quận được nâng cao; trực sẵn sàng chiến đấu được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc; hoàn thành tốt công tác tuyển quân hằng năm. Quận tham gia tích cực, có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai.

Thứ năm, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của quận được quan tâm, coi trọng, thực sự là khâu then chốt. Vai trò lãnh đạo và sức chiến đầu của các tổ chức đảng của quận không ngừng được tăng cường; chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị được nâng lên.

bac_tu_liem.jpg
Quận Bắc Từ Liêm hướng tới phát triển đô thị “xanh, sạch, văn minh, hiện đại” của Thủ đô Hà Nội.

Từ trên 8.300 đảng viên với 44 tổ chức cơ sở đảng ngày đầu thành lập Đảng bộ, đến nay Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm đã có gần 14.000 đảng viên, 72 tổ chức cơ sở đảng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Chỉ thị 24 của Thành ủy Hà Nội đã tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ được quận quan tâm; công tác cán bộ được thực hiện công khai, minh bạch, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt đảng bộ, chi bộ của quận chuyển biến tích cực, công tác kiểm tra, giảm sát, kỷ luật của Đảng đạt nhiều kết quả, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Công tác dân vận được quận chú trọng thực hiện, tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng của quận tiếp tục được đổi mới; không ngừng nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng đối với đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Hệ thống chính quyền quận được cùng cổ, tăng cường. Công tác cải cách hành chính của quận được triển khai đồng bộ, là khâu “đột phá” được Quận quan tâm chỉ đạo thực hiện, tỷ lệ giải hồ sơ hành chính giải quyết đúng hạn và trước hạn luôn đạt trên 99,95%.

Với những kết quả đã đạt được, nhiều năm quận Bắc Từ Liêm được Chính phủ tặng Cờ thi đua; Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy Hà Nội tặng Bằng khen; UBND Thành phố tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua, nhiều tổ chức, cá nhân được tặng thưởng Bằng khen, giấy khen của các cấp bộ, ngành Trung ương và Thành phố. Đặc biệt, năm 2019 quận Bắc Từ Liêm vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba...

Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Hữu Tuyên

Trong thời gian tới, xác định mục tiêu xây dựng và phát triển quận Bắc Từ Liêm là đô thị “xanh, sạch, văn minh, hiện đại” của Thủ đô Hà Nội, kinh tế - xã hội phát triển nhanh, toàn diện, bền vững; xây dựng nếp sống văn minh đô thị gắn với phát huy truyền thống Anh hùng của địa phương. Đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn Quận ngày càng được nâng cao; quốc phòng được củng cố và tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo đóng góp ngày càng quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quận sẽ tập trung thực hiện một số các giải pháp:

1. Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ Quận đến cơ sở và coi đây là nội dung đặc biệt quan trọng, then chốt.

2. Tiếp tục phát huy tiềm năng và thế mạnh của Quận, đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hưởng đô thị sinh thái - bền vững gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh trong sản xuất, kinh doanh.

3. Quan tâm phát triển văn hóa, xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô. Huy động các nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phát triển văn hóa và xây dựng con người Thủ đô Văn minh - Thanh lịch - Hiện đại. Xây dựng đồng bộ hệ thống giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông theo quy định hiện hành.

4. Làm tốt công tác quản lý quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị.

5. Sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường.

6. Xây dựng chính quyền và cải cách hành chính: Nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, bộ máy chính quyền phải thực sự là cơ quan quản lý nhà nước bằng pháp luật.

7. Đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội: Nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vẫn đề về an ninh, trật tự, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân./.

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
 • Đoàn văn nghệ sĩ Thủ đô đi thực tế sáng tác tại Thái Bình
  Triển khai kế hoạch hoạt động 6 tháng đầu năm 2024, trong hai ngày 20 và 21/4/2024, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội đã tổ chức chuyến thực tế sáng tác tại tỉnh Thái Bình. Đoàn văn nghệ sĩ Thủ đô do NSND Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội làm Trưởng đoàn.
 • Chuẩn bị khai hội, công bố Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Làng Keo
  Thông tin từ UBND huyện Gia Lâm (TP. Hà Nội), từ 13 – 15/5/2024 (mùng 6 đến mùng 8 tháng Tư năm Giáp Thìn) sẽ diễn ra Lễ hội truyền thống Làng Keo (xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm) và Lễ Công bố Quyết định Lễ hội Làng Keo là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
 • Ra mắt bộ sách “Võ Nguyên Giáp - Vị tướng của nhân dân”
  Bộ sách ra mắt bạn đọc đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - một bản anh hùng ca bất hủ gắn liền với tên tuổi và tầm vóc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, như một lời tri ân sâu sắc những công lao và cống hiến đặc biệt xuất sắc của ông đối với sự nghiệp cách mạng.
 • Chiến sĩ nhỏ Điện Biên theo bước chân những người anh hùng
  Hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội TW tổ chức Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V - năm 2024, với sự tham gia của 200 đại biểu thiếu nhi, 64 đại biểu phụ trách trên toàn quốc.
 • Mỹ Tâm mở bán vé liveshow "My Soul 1981" tại Hồ Tràm
  Mới đây, Mỹ Tâm vừa đăng tải poster mới trên trang cá nhân thông báo thời gian mở bán vé chính thức của liveshow My Soul 1981 mùa 3 diễn ra bờ biển Hồ Tràm, Bà Rịa Vũng Tàu. Theo đó, khán giả có thể bắt đầu mua vé của show từ lúc 20h ngày 20/04/2024.
Đừng bỏ lỡ
Quận Bắc Từ Liêm hướng tới đô thị “xanh, sạch, văn minh, hiện đại” của Thủ đô Hà Nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO