Đời sống văn hóa

Phát huy trí tuệ, tâm huyết của đội ngũ văn nghệ sĩ Thủ đô

Nhà thơ Bùi Việt Mỹ 11/02/2024 14:22

Chúng ta đang bắt đầu một năm mới, chờ đón thời khắc mừng giao thừa 2024 với tâm thế của những công dân trong niềm vui 70 năm giải phóng Thủ đô Hà Nội.

anh_12.jpg

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền Thành phố, giới văn nghệ sĩ cùng nhân dân Thủ đô tiếp nối những thành tựu lớn lao của đất nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu và nhiệm vụ để về đích vào mùa thu - tháng Mười năm nay, thật xứng đáng và thật tự hào với truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc.

Văn học nghệ thuật (VHNT) là bộ phận “đặc biệt tinh tế” của văn hóa, chúng ta luôn ý thức được tư tưởng cốt lõi đó để hướng mọi nhiệm vụ sáng tạo nghề nghiệp, phát huy, tạo dựng và bồi đắp nên bình diện văn hóa Thăng Long - Hà Nội ngày càng văn minh, thanh lịch hơn xưa. Đội ngũ văn nghệ sĩ dưới mái nhà chung là Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội tự hào được góp sức trong thành tích xây dựng văn hóa - theo định hướng chung của toàn Đảng, toàn dân, cũng là nhiệm vụ trọng tâm của thành phố.

Nhìn lại bước chuyển mình của Thủ đô trong suốt 70 năm qua có thể thấy rõ sự góp sức này. Đó là thành tích trong tìm tòi, tạo dựng các hình tượng nghệ thuật tinh hoa, các thế hệ từ truyền thống đến hiện tại được cải biên của các nghệ sĩ sân khấu và múa nghệ thuật qua tổ chức biểu diễn; Là những đóng góp, phát hiện của các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian theo từng lộ trình thời gian để bồi đắp di sản, củng cố giá trị văn hóa mang tính bản địa; Là những khẳng định và phản ánh đời sống, từng bước đổi mới, vượt lên trong tiến trình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội ở các cấp, các tổ chức xã hội và từng cá nhân trong tập thể qua tác phẩm văn học, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh. Nhiều ý tưởng được chắt lọc qua sáng tạo của các văn nghệ sĩ đã được thể hiện rõ trong các tác phẩm, công trình nghiên cứu, dự án triển lãm, chương trình biểu diễn nghệ thuật... Với riêng lĩnh vực kiến trúc, giới kiến trúc sư Thủ đô góp phần tích cực trong việc tạo dựng diện mạo kiến trúc thành phố theo hướng quy hoạch hiện đại hóa.

Năm 2024 tròn 70 năm ngày giải phóng Thủ đô cũng là 58 năm tổ chức Liên hiệp VHNT Hà Nội (tiền thân là Chi hội văn nghệ Hà Nội) thành lập, chúng ta đang đến gần đích 60 năm xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ Thủ đô ngày càng lớn mạnh và giàu bản sắc văn hóa người Hà Nội. Hơn lúc nào hết, chúng ta mừng vui với thành tích của mình, vui đón mùa xuân mới lại càng thấm nhuần ý thức và tinh thần cơ bản mà đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra trong Hội nghị Văn hóa toàn quốc, tháng 11/2021:

… “Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, chúng ta cũng cần nhìn thẳng vào những hạn chế, tồn tại, bất cập, yếu kém trên lĩnh vực văn hóa… văn nghệ, báo chí, xuất bản, truyền thanh, điện ảnh, thư viện, bảo tồn, bảo tàng… tìm ra nguyên nhân và giải pháp để khắc phục… Về mục tiêu chung, Đảng ta chỉ rõ: Xây dựng nền văn hóa Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, tính nhân văn, dân chủ và khoa học; làm cho văn hóa phải thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng, bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh”…

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, thành phố tiếp tục chỉ đạo, thực hiện các bước đi quan trọng đã được đặt ra trong Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới”, Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”…

Để các mục tiêu, kế hoạch trở thành hiện thực, với vị thế của Hội VHNT của Thủ đô và nhiệt huyết của văn nghệ sĩ Thủ đô, chúng ta vẫn không ngừng học tập, sáng tạo, phấn đấu để có những tác phẩm xứng đáng với tầm vóc Thủ đô Hà Nội hôm nay. Đó là, phản ánh được những thành tựu to lớn của thành phố trong mọi lĩnh vực lao động, xây dựng và phát triển vì lợi ích nhân dân. Muốn vậy, chúng ta cùng hòa mình vào đời sống lao động, sinh hoạt, tiếp cận các tấm gương người tốt, xây dựng nhân vật điển hình về đức tính, phong cách, đổi mới cách nghĩ, cách làm và sự hy sinh cao cả vì cộng đồng để tạo tác phẩm hấp dẫn đủ sức thu hút bạn đọc, lan tỏa rộng rãi các tấm gương ấy. Tích cực truyền bá văn hóa truyền thống, tiếp nối bằng những sáng tạo mới nhằm giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa của Thăng Long - Hà Nội, đưa văn hóa và con người mới thực sự tỏa sáng hơn.

Trong bối cảnh phát triển nền tảng tư tưởng xã hội mới, chủ trương “dân chủ hóa đời sống xã hội” đã và đang được các giai tầng xã hội tiếp nhận và hoan nghênh, trong đó có việc đề cao phản biện xã hội được thực thi ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều địa phương… Giới văn nghệ sĩ bằng tham góp ý kiến, báo chí làm phương tiện truyền tải đang cùng vận hành trong không khí cởi mở, gắn kết nhằm góp thêm ý nguyện của dân với Đảng, kể cả trong mặt trận chống tiêu cực, tham nhũng, xây dựng một Nhà nước thực sự của dân, vì dân, tạo cơ chế quản lý khoa học, hợp lý và hiệu quả, đóng góp vào tiến trình xây dựng một Thủ đô, một đất nước giàu đẹp, văn minh.
Năm mới 2024 đã đến, Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội được thành phố giao khai xuân bằng việc tổ chức Ngày thơ Hà Nội nhân Ngày thơ Việt Nam vào Rằm tháng Giêng của Tết cổ truyền - ngày mà cách đây gần 80 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài thơ “Nguyên tiêu”. Sự quy tụ và lan tỏa vượng khí ở Trung tâm di sản văn hóa Văn Miếu - Quốc Tử Giám ngày đầu năm chắc chắn sẽ thu hút đông đảo tầng lớp văn nghệ sĩ trí thức, thanh niên, sinh viên và những người yêu văn chương cùng nhau vui xuân, tôn vinh các giá trị văn hóa mới của Việt Nam và nhân loại. Chúng ta nhất định quyết tâm hoàn thành tốt nhất mọi chương trình mục tiêu của thành phố để đón mừng 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô./.

Bài liên quan
 • "Khoác áo mới" cho nhạc cụ truyền thống
  Tối ngày 20/1, tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật (22 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã diễn ra chương trình hòa nhạc “TRAIECT IV VietNam”. Chương trình thuộc chuỗi dự án quốc tế “TRAIECT” (Traditional Asian Instruments and Electronics) của Hiệp hội Nhạc mới Hanover (HGNM) với sự hợp tác của Đại học Âm nhạc, Kịch nghệ và Truyền thông Hanover và được thực hiện bởi Quỹ Văn hóa Liên bang, Quỹ Lower Saxony và thành phố Hanover, Đức.
(0) Bình luận
 • Lễ hội Văn hóa dân gian Phố Hiến năm 2024
  Phố Hiến từng đón nhiều tàu thuyền, thương nhân từ nước ngoài tới giao thương, buôn bán và cư ngụ đã góp phần tạo nên không khí náo nhiệt, sầm uất và được ví như "Tiểu Tràng An".
 • Khánh thành tượng Trịnh Công Sơn bên bờ sông Hương
  Tượng nghệ thuật cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là tác phẩm điêu khắc của cố điêu khắc gia Trương Đình Quế, do ông Lê Hùng Mạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty Xây dựng - kinh doanh nhà Gia Hòa (TP.HCM), tài trợ thực hiện và tặng TP.Huế.
 • Phát động sáng tác biểu trưng 2 di sản tuồng, bài chòi
  Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng mang tính đặc trưng chung cho 2 di sản nghệ thuật sân khấu truyền thống của dân tộc là tuồng và ca kịch bài chòi.
 • Lễ hội kỷ niệm ngày sinh Đức Thánh Huyền Thiên Hắc Đế tại di tích đền Núi Sưa
  Sáng 28/2, Quận uỷ - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ quận Ba Đình long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống kỷ niệm ngày sinh Đức Thánh Thượng Đẳng Phúc Thần - Huyền Thiên Hắc Đế năm 2024 và khánh thành công trình tôn tạo di tích lịch sử văn hóa Đền Núi Sưa.
 • Phát động "Tuần lễ áo dài" năm 2024
  Từ ngày 1 - 8/3, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động "Tuần lễ áo dài" năm 2024 trên phạm vi toàn quốc. Chương trình nhằm góp phần tôn vinh giá trị của áo dài trong đời sống, văn hóa, xã hội, đồng thời khơi dậy tình yêu, niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn, phát huy giá trị di sản áo dài.
 • Về Yên Bái xem lễ hội Xo may của người Tày
  Lễ hội Xo may xã Mường Lai, huyện Lục Yên (Yên Bái) được tổ chức nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp, quảng bá, giới thiệu nét văn hóa đậm bản sắc riêng có của người Tày tới du khách dịp đầu Xuân Giáp Thìn. Lễ hội được bà con dân tộc Tày tổ chức với mong ước một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, bản mường yên vui no ấm.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
 • Quận Đống Đa: Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở cơ sở năm 2024
  Thời gian này, nhiều phường trên địa bàn quận Đống Đa đồng loạt tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân bàn về xây dựng đời sống khu dân cư năm 2024 và ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2024.
 • Điện ảnh và khán giả - “Mối tình chung thủy”
  Phát triển điện ảnh vừa là ngành nghệ thuật vừa là ngành kinh tế, đặc biệt, từng bước xây dựng điện ảnh Việt Nam trở thành ngành công nghiệp văn hóa mũi nhọn là một trong những mục tiêu quan trọng trong “Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. Để đạt mục tiêu này không chỉ cần sự nỗ lực của các cơ quan quản lý, các nhà hoạt động điện ảnh, doanh nghiệp sản xuất phim, phát hành phim mà còn cần đến khán giả.
 • Quảng bá sản phẩm OCOP kết hợp du lịch Lễ hội chùa Hương tại Mỹ Đức
  Tối 29/2, tại huyện Mỹ Đức, Trung tâm Xúc tiến đầu tư Thương mại Du lịch thành phố Hà Nội phối hợp với UBND huyện Mỹ Đức khai mạc Hội chợ triển lãm thương mại và giới thiệu sản phẩm OCOP kết hợp quảng bá du lịch Lễ hội chùa Hương năm 2024.
 • Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam hai tháng đầu năm 2024 tăng mạnh
  Cục Du lịch Quốc gia (Bộ VH-TT&DL) vừa cho biết, hai tháng đầu năm 2024, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 3 triệu lượt, tăng 68,7% so với cùng kỳ năm trước.
 • Quận Tây Hồ chủ động vượt khó, hoàn thành xuất sắc các phong trào thi đua
  Sáng 29/2, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ tổ chức hội nghị biểu dương kết quả phong trào thi đua năm 2023; phát động thi đua thực hiện kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị quận Tây Hồ.
 • Công bố top 10 đề cử của Giải Âm nhạc Cống hiến
  Các hạng mục của Giải âm nhạc Cống hiến gồm: Bài hát của năm; Music video của năm; Chương trình của năm; Chuỗi chương trình của năm; Album của năm; Nhà sản xuất của năm; Nhạc sỹ của năm ; Nghệ sỹ mới của năm; Nữ ca sỹ của năm và Nam ca sỹ của năm.
 • Khánh thành tượng Trịnh Công Sơn bên bờ sông Hương
  Tượng nghệ thuật cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là tác phẩm điêu khắc của cố điêu khắc gia Trương Đình Quế, do ông Lê Hùng Mạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty Xây dựng - kinh doanh nhà Gia Hòa (TP.HCM), tài trợ thực hiện và tặng TP.Huế.
 • Hội diều làng Bá Dương Nội là Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia
  Bộ trưởng Bộ VHTT&DL vừa ban hành Quyết định số 372/QĐ-BVHTTDL công bố 26 danh mục đi sản văn hoá phi vật thể quốc gia. Theo đó, Lễ hội truyền thống, tập quán xã hội và tín ngưỡng Hội diều làng Bá Dương Nội, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội đã được đưa vào danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.
 • Mỗi ngày tôi lại một tôi
  Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Mỗi ngày tôi lại một tôi của tác giả Quang Hoài.
 • Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền Kỷ niệm Ngày thành lập Đảng bộ Hà Nội
  Đây là một trong những nội dung quan trọng được đồng chí Phạm Thanh Học, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh trong Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác báo chí Thành phố và triển khai nhiệm vụ trọng tâm, diễn ra tại Quận ủy Bắc Từ Liêm (TP. Hà Nội), chiều ngày 28/2.
Phát huy trí tuệ, tâm huyết của đội ngũ văn nghệ sĩ Thủ đô
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO