Phát động Cuộc vận động sáng tác Văn học nghệ thuật về chủ đề “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”

BBT| 13/10/2022 11:49

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội tại Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 07/9/2022 về việc vận động hội viên tích cực tham gia cuộc thi sáng tác các tác phẩm Văn học Nghệ thuật với chủ đề ca ngợi chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”. Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc vận động sáng tác các tác phẩm Văn học Nghệ thuật với chủ đề ca ngợi chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CUỘC THI

1. Tổ chức cuộc vận động sáng tác Văn học Nghệ thuật với chủ đề ca ngợi chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” (18/12/1972 – 18/12/2022) – đây là chiến thắng lịch sử, có ý nghĩa thời đại thể hiện sâu sắc ý chí độc lập, tự chủ, tự cường của dân tộc Việt Nam và truyền thống đánh giặc giữ nước vẻ vang của quân và dân ta, nhất là của Quân chủng Phòng không – Không quân; quân dân Thủ đô Hà Nội và một số địa phương miền Bắc, góp phần quan trọng đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đi đến thắng lợi.

2. Vận động các văn nghệ sĩ Thủ đô chuyên và không chuyên tích cực sáng tác các tác phẩm Văn học Nghệ thuật với chủ đề ca ngợi chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”. Cuộc vận động tuyển chọn những sáng tác Văn học Nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, qua đó ôn lại truyền thống vẻ vang, khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bồi dưỡng tình cảm yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/05/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

3. Tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, truyền thống lịch sử, văn hóa; bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế góp phần củng cố và bồi đặp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội.

4. Công tác tổ chức đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí, phù hợp với trạng thái bình thường mới, đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch Covid. Bên cạnh đó, trong quá trình tổ chức lễ khai mạc, tổng kết cuộc vận động phải chú trọng đến công tác tuyên truyền về cuộc vận động để tạo sự lan tỏa mạnh mẽ không chỉ với văn nghệ sĩ Thủ đô mà đến mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC CUỘC THI

1. Tên Cuộc thi: Cuộc vận động sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật với chủ đề ca ngợi chiến thắng Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”.

2. Đối tượng dự thi: Các văn nghệ sỹ chuyên và không chuyên của 09 Hội chuyên ngành trực thuộc Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội.

- Thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng thẩm định không tham gia dự thi.

3. Nội dung, hình thức thi:

a. Nội dung:

Ca ngợi chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”, ôn lại truyền thống vẻ vang, khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bồi dưỡng tình cảm yêu nước, vận dụng những bài học kinh nghiệm vào công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Thủ đô; đề cao và tôn vinh những giá trị đạo đức, truyền thống, phù hợp với cuộc sống hiện đại của con người Thủ đô trong giai đoạn hiện nay.

b. Hình thức thi:

Thể loại tác phẩm, loại hình nghệ thuật: Tác phẩm tham gia cuộc thi bao gồm một số thể loại văn học, nghệ thuật được thể hiện bằng tiếng Việt, chữ Việt hoặc được dịch sang tiếng Việt, chữ Việt. Cụ thể:

1. Văn học: Thơ, Truyện ngắn, Tiểu thuyết

Bản thảo dự thi in trên một mặt giấy A4, hoặc lưu bằng tập tin (file) theo chương trình word, phông chữ time new roman, cỡ chữ 14.

2. Âm nhạc: Ca khúc

Các ca khúc có đủ phần nhạc (ký âm) và lời (bản mềm hoặc bản chép tay rõ ràng) trên giấy khổ A4, kèm theo đĩa CD đã thu âm bài hát.

3. Nhiếp ảnh: Ảnh đơn, Ảnh bộ (Ảnh bộ có giá trị tương đương ảnh đơn)

Ảnh màu hoặc đen trắng (không nhận file scan hoặc chụp từ ảnh giấy), cỡ ảnh 30cm x 45cm, không ép plastic, mặt sau ảnh ghi rõ tên tác phẩm, địa danh nơi ảnh chụp, thời gian chụp. (Ban Tổ chức sẽ yêu cầu tác giả gửi tác phẩm khi chấm giải)

4. Mỹ thuật: Tác phẩm hội họa, điêu khắc

Tác giả nộp ảnh màu khổ 14cm x 24cm (chất lượng cao) chụp tác phẩm dự thi, mặt sau ảnh ghi rõ tên tác phẩm, chất liệu, kích thước, thời gian sáng tác.

(Ban Tổ chức sẽ yêu cầu tác giả gửi tác phẩm khi chấm giải)

5. Sân khấu: Chèo, Kịch nói, Cải lương

Là những kịch bản sân khấu các thể loại nghệ thuật truyền thống và kịch nói.

6. Điện ảnh: Phim truyện, phim tư liệu

Là những tác phẩm đã được dàn dựng thành phim. Phim ngắn có độ dài không quá 60 phút và không quá 120 phút đối với phim dài (kể cả phần giới thiệu).

(Ban Tổ chức nhận tác phẩm dưới dạng đĩa ghi hình hoặc USB).

7. Múa:

Là các tiết mục múa độc lập, thơ múa, kịch múa.

(Ban Tổ chức sẽ yêu cầu tác giả gửi tác phẩm khi chấm giải)

8. Văn nghệ dân gian:

Các công trình nghiên cứu, sưu tầm về Hà Nội xưa và nay.

9. Kiến trúc:

Các công trình kiến trúc, quy hoạch đô thị…

Ban Tổ chức nhận tác phẩm dưới dạng đĩa ghi hình hoặc USB).

c. Yêu cầu các tác phẩm dự thi:

- Tác giả tham dự điền đầy đủ thông tin vào phiếu đăng ký tham gia Cuộc vận động cần có đầy đủ các nội dung như: Tên tác giả, nghệ danh (nếu có); ngày, tháng, năm sinh; quê quán thường trú; số căn cước công dân, địa chỉ liên hệ, số điện thoại liên lạc; tên tác phẩm, tên tác giả và đồng tác giả.

- Tác phẩm chưa được đăng tải trên sách, báo hoặc tham dự bất kỳ cuộc thi nào.

- Tác phẩm dự thi phải tuân thủ và chuyển tải ít nhất một nội dung theo đúng những quy định trong kế hoạch Cuộc thi.

- Bài dự thi sẽ không được xem là hợp lệ nếu sao chép dưới mọi hình thức.

- Là sáng tác mới, chưa tham dự cuộc thi nào, chưa từng đạt giải thưởng các cấp khác và không có sự tranh chấp về bản quyền tác phẩm, quyền tác giả.

- Sau khi tác phẩm dự thi đạt giải, trường hợp có tranh chấp về quyền tác giả và được cơ quan có thẩm quyền công bố tác phẩm đạt giải thuộc tác giả khác hoặc có sự đóng góp của đồng tác giả khác, Ban tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng.

4. Thời gian nhận tác phẩm, thời gian chấm giải:

- Thời gian nhận tác phẩm: Từ tháng 10/2022 đến hết ngày 30/11/2022.

- Hội đồng thẩm định Cuộc vận động xét và chấm giải: từ 05/12/2022 đến 10/12/2022.

5. Tổng kết và trao Giải:

Lễ tổng kết và trao Giải: tháng 12/2022

6. Sử dụng tác phẩm:

- Tác phẩm gửi tham dự cuộc vận động sáng tác không hoàn trả lại tác giả.

- Ban tổ chức được sử dụng tất cả các tác phẩm tham gia Cuộc vận động của các tác giả để phục vụ công tác tổ chức Cuộc vận động sáng tác hoặc phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền, sử dụng trong các chương trình hoạt động của Ban tổ chức.

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

01 Giải Đặc biệt, 01 Giải Nhất, 02 Giải Nhì, 03 Giải Ba, 10 Giải Khuyến khích.

Tổng cộng 17 giải cho các thể loại.

STT
Nội dung
Số lượng
Số tiền
Ghi chú
1
Giải đặc biệt
1
6.000.000đ
2
Giải nhất
1
3.000.000đ
3
Giải nhì:
    02 giải x 1.500.000đ/giải = 3.000.000đ
2
3.000.000đ
4
Giải ba:
    03 giải x 1.000.000đ/giải = 3.000.000đ
3
3.000.000đ
5
Giải khuyến khích:
    10 giải x 500.000đ/giải = 5.000.000đ
10
5.000.000đ
Tổng cộng
17
20.000.000đ

 Tác phẩm tham dự Cuộc vận động sáng tác gửi về:

Văn phòng Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội

Địa chỉ: 19 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội

                                                                                               BAN TỔ CHỨC

Bài liên quan
 • Xây dựng văn hoá công sở tạo động lực thúc đẩy Thủ đô phát triển
  Ngày 12/10, Đoàn kiểm tra liên quan của Thành phố về thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022 có buổi kiểm tra, đánh giá tại Sở Lao động, Thương binh & Xã hội Hà Nội và Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Hà Nội.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
 • Những triển vọng cho phát triển âm nhạc Thủ đô
  Phát triển công nghiệp văn hóa bằng việc sản xuất các sản phẩm văn hóa, tổ chức các sự kiện văn hóa nói chung và âm nhạc nói riêng là con đường mở ra nhiều cơ hội triển vọng. Tại Hà Nội, những show diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước trong vài năm qua mang theo một làn gió mới đến từ người yêu âm nhạc muôn phương về với Thủ đô…
 • Mắm cáy
  Mắm cáy là món ăn dân dã từ bao đời nay gắn bó với người dân quê tôi như củ khoai nước, quả cà pháo... Mâm cơm nhà nông thời hợp tác xã thường có món rau khoai lang luộc, đĩa cá kho và bát nước mắm cáy (người dân thường vẫn gọi thân mật là nước cáy). Giản dị vậy thôi mà sao mỗi khi đi xa lại nhớ đến nao lòng.
 • Góc nhìn đa chiều về lễ vật trong hội làng Thăng Long - Hà Nội
  Từ buổi ban sơ dựng nước đến ngày nay, Thăng Long - Hà Nội mang trong mình bao trầm tích văn hóa, lịch sử. Góp thêm những góc nhìn đa chiều, cuốn sách “Lễ vật trong hội làng Thăng Long - Hà Nội” (Nxb Hà Nội, 2023) giúp người đọc khám phá những giá trị văn hóa truyền thống phong phú, đặc sắc của mảnh đất kinh kỳ.
 • Đề xuất bổ sung cấp chính quyền thành phố thuộc thành phố Hà Nội
  Xây dựng dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) bổ sung cấp chính quyền thành phố thuộc thành phố Hà Nội, quy định một số thẩm quyền vượt trội của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố thuộc thành phố Hà Nội so với thẩm quyền của chính quyền quận, huyện.
 • Hà Nội điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới An Thịnh – Mê Linh
  UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4655/QĐ-UBND về phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới An Thịnh - Mê Linh, thuộc các xã Tiền Phong, Đại Thịnh, Thanh Lâm và thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội.
Đừng bỏ lỡ
Phát động Cuộc vận động sáng tác Văn học nghệ thuật về chủ đề “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO