Hình ảnh Cảnh sát biển là m nhiệm vụ ở Hoà ng Sa

Dantri| 20/05/2014 10:04

NHN Online - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, trong những ngà y qua dù phải đối đầu với muôn và n khó khăn nhưng 100% cán bộ, chiến sử¹ của lực lượng luôn xác định tốt nhiệm vụ, ý chí quyết tâm cao, sẵn sà ng nhận và  hoà n thà nh tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các cán bộ, chiến sử¹ trên tà u 8003 là m lễ chà o cử ở Hoà ng Sa
Các cán bộ, chiến sử¹ trên tà u 8003 là m lễ chà o cử ở Hoà ng Sa của Việt Nam

Tất cả cùng đọc 10 lời thử thể hiện quyết tâm bảo vệ chủ quyửn biển đảo của Việt Nam
Tất cả cùng đọc 10 lời thử thể hiện quyết tâm bảo vệ chủ quyửn biển đảo của Việt Nam

Cán bộ, chiến sử¹ trên tà u cùng quyết tâm bảo vệ tổ quốc

Cán bộ, chiến sử¹ trên tà u cùng quyết tâm bảo vệ tổ quốc
Cán bộ, chiến sử¹ trên tà u cùng quyết tâm bảo vệ tổ quốc

Mọi phương hướng, hà nh động đửu được cán bộ, chiến sử¹ trên tà u 8003 quán triệt rất rõ rà ng
Mọi phương hướng, hà nh động đửu được cán bộ, chiến sử¹ trên tà u 8003 quán triệt rất rõ rà ng

Mọi phương hướng, hà nh động đửu được cán bộ, chiến sử¹ trên tà u 8003 quán triệt rất rõ rà ng
Theo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, 100% cán bộ, chiến sử¹ của Lực lượng Cảnh sát biển luôn xác định tốt nhiệm vụ, ý chí quyết tâm cao, sẵn sà ng nhận và  hoà n thà nh tốt mọi nhiệm vụ được giao

Mọi phương hướng, hà nh động đửu được cán bộ, chiến sử¹ trên tà u 8003 quán triệt rất rõ rà ng

Mọi phương hướng, hà nh động đửu được cán bộ, chiến sử¹ trên tà u 8003 quán triệt rất rõ rà ng
Dù tà u Trung Quốc sẵn sà ng đâm va nhưng tà u của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam luôn tìm cách tiếp cận già n khoan Hải Dương 981 để tuyên truyửn và  yêu cầu Trung Quốc rút già n khoan và  các tà u bảo vệ ra khửi vùng biển Việt Nam

Tà u Trung Quốc luôn theo sát tà u của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam
Tà u Trung Quốc luôn theo sát tà u của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam

Ngoà i tà u Hải cảnh, Hải giám, Trung Quốc còn đưa cả tà u Quân sự ra bảo vệ già n khoan Hải Dương 981.
Ngoà i tà u Hải cảnh, Hải giám, Trung Quốc còn đưa cả tà u Quân sự ra bảo vệ già n khoan Hải Dương 981.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Hình ảnh Cảnh sát biển là m nhiệm vụ ở Hoà ng Sa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO