Bối cảnh mới

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028: Dấu mốc quan trọng, mở ra thời kỳ phát triển trong bối cảnh mới
Đại hội diễn ra vào thời điểm đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động cả nước cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, là dấu mốc quan trọng, mở ra thời kỳ phát triển trong bối cảnh mới, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn
 • Việt Nam - Lào hợp tác đào tạo nhân lực và chuyển đổi số trong bối cảnh mới
  Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà hoan nghênh các thoả thuận được ký kết giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào; mong muốn hai bên tích cực thúc đẩy hợp tác, chuyển giao công nghệ để hai nước cùng thực hiện chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong thời gian sớm nhất.
 • Hội thảo quốc tế “Đào tạo tiếng Hàn tại các trường đại học và cao đẳng tại Việt Nam trong bối cảnh mới”
  Sáng nay, ngày 5/11/2021, Hội thảo quốc tế “Đào tạo tiếng Hàn tại các trường đại học và cao đẳng tại Việt Nam trong bối cảnh mới” đã diễn ra theo hình thức trực tuyến. Đây là một trong những hoạt động giao lưu nghiên cứu học thuật và nghiên cứu khoa học nhằm hướng tới sự kiện kỷ niệm 30 thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc (1992 - 2022).
 • Thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế toàn diện của Việt Nam trong bối cảnh mới
  Hội nhập quốc tế là chủ trương lớn đã được cụ thể hóa trong từng giai đoạn phát triển của Việt Nam. Bên cạnh những thuận lợi, Việt Nam cũng phải đối mặt với không ít thách thức. Để bảo đảm hiệu quả của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, một trong những yêu cầu quan trọng đặt ra là phải chủ động xây dựng chiến lược bảo vệ sản xuất trong nước phù hợp với các cam kết quốc tế.
 • Diễn đà n M&A Việt Nam 2011: hướng tới nhu cầu đầu tư trong bối cảnh mới
  (NHN) Diễn đà n M&A Việt Nam 2011 sẽ tập trung phân tích những yếu tố tác động tới việc gia tăng hoạt động M&A của năm 2010 và  xu hướng trong thời gian tới. Аồng thời thảo luận vử các cơ hội mua bán sáp nhập doanh nghiệp trong một số lĩnh vực như ngân hà ng, tà i chính, bảo hiểm, công nghiệp, bất động sản...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO