Sự kiện & Bình luận

Xuất bản hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Quỳnh Phạm 20:40 04/02/2024

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa phát hành hai cuốn sách tuyển chọn các bài nói, bài viết, bài phát biểu, thư, điện,… tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian năm 2021 – 2023.

tongbithu.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN).

Hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa được phát hành, đó là “Biến thách thức thành cơ hội, quyết tâm tạo đột phá đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững”“Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.

Hai cuốn sách tuyển chọn các bài nói, bài viết, bài phát biểu, thư, điện,… tiêu biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong ba năm 2021 - 2023 triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của đồng chí Tổng Bí thư trên các lĩnh vực, với các ngành, các cấp, các địa phương. Việc xuất bản hai cuốn sách này là sự tiếp nối các cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư đã xuất bản trong nhiệm kỳ khoá XI và khóa XII của Đảng.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, cuốn sách “Biến thách thức thành cơ hội, quyết tâm tạo đột phá đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững” gồm các bài phát biểu, bài viết, bài trả lời phỏng vấn, thư, điện... của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ tháng 4/2021 đến tháng 12/2022. Nội dung cuốn sách được chia làm bốn phần: Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, giữ vững môi trường hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

sach-tbt-2-.jpg
Cuốn sách Biến thách thức thành cơ hội, quyết tâm tạo đột phá đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuốn sách này giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, hiểu rõ về sự lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong nửa đầu nhiệm kỳ khóa XIII, trên cơ sở đó tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

“Cuốn sách thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, quyết liệt, trách nhiệm, sâu sát và tâm huyết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các ngành, các lĩnh vực, các vấn đề, các nhiệm vụ. Sự định hướng mang tầm chiến lược đó là động lực quan trọng để toàn Đảng, toàn dân ta vượt qua khó khăn, thử thách, quyết tâm tạo ra bước đột phá nhằm đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, nhấn mạnh.

Cuốn sách “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gồm bốn phần: Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh dại đoàn kết toàn dân tộc; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; giữ vững môi trường hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đây là những bài phát biểu, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cho thấy sự chỉ đạo sát sao, tâm huyết của người đứng đầu Đảng ta với các vấn đề quan trọng của đất nước trong năm 2023 - năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đánh giá khách quan những kết quả đạt được, đồng chí phân tích cụ thể những hạn chế, yếu kém và chỉ ra nguyên nhân, gợi mở những phương hướng, nhiệm vụ để các ngành, các cấp, các địa phương trong toàn hệ thống chính trị xây dựng chương trình hành động cụ thể, mục tiêu phấn đấu của ngành, đơn vị, địa phương mình, chung sức, đồng lòng quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực nhiều hơn nữa, phát huy tinh thần sáng tạo, vai trò, trách nhiệm của mỗi người, nhanh chóng nắm bắt thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

sach-tbt-1-.jpg
Cuốn sách “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cuốn sách “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, mang tấm chiến lược của người đứng đầu Đảng ta đối với những vẫn để quan trọng của đất nước, song cũng rất sâu sát, quyết liệt, trách nhiệm và tâm huyết cùng với sự định hướng, gợi mở các giải pháp rất cụ thể của đồng chí đối với các ngành, các lĩnh vực, các địa phương. Sự lãnh đạo, định hướng đó là động lực quan trọng để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua khó khăn, thử thách, quyết tâm tạo ra bước đột phá, đưa đất nước phát triển ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đồng thời phát hành bản điện tử hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên trang https://sachquocgia.vn./.

Bài liên quan
(0) Bình luận
 • Gần 900 gian hàng tham gia Triển lãm quốc tế Vietbuild Industry 2024
  Ngày 29/5, Triển lãm quốc tế Vietbuild Industry 2024 với chủ đề "Máy móc thiết bị - Hàng công nghiệp - Vật liệu xây dựng & Trang trí nội ngoại thất" đã chính thức khai mạc.
 • Hiện thực hoá khát vọng Hà Nội thành trung tâm giáo dục, đào tạo chất lượng cao của cả nước
  Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) Thủ đô Hà Nội đã, đang không ngừng phát triển và đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) với những quy định mới, chính sách đặc thù sẽ góp phần hiện thực hóa khát vọng Hà Nội thành trung tâm lớn về giáo dục, đào tạo chất lượng cao của cả nước.
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, phát triển Thủ đô
  Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến Thủ đô Hà Nội. Sự quan tâm đó thể hiện rõ trong tư tưởng chỉ đạo của Người về phát triển toàn diện Thủ đô... Cho tới hôm nay, những tư tưởng, lời dạy của Bác vẫn còn nguyên giá trị, là động lực thôi thúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội vượt lên, vươn tới xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại.
 • Đại biểu Quốc hội đánh giá cao Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đã qua chỉnh lý
  Phát biểu Kết luận phiên thảo luận về Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) chiều ngày 28/5, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, các đại biểu Quốc hội đánh giá cao chất lượng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) trình Quốc hội và cơ bản thống nhất với Báo cáo giải trình tiếp thu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Dự thảo Luật đã được chỉnh lý.
 • Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều để 4 luật có hiệu lực sớm
  Ngày 27/5/2024, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 79/NQ-CP về Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.
 • Sáng rõ tinh thần “Cả nước vì Hà Nội, Hà Nội vì cả nước”
  Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) nhấn mạnh quy định “xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ Thủ đô là nhiệm vụ thường xuyên, trực tiếp của các cấp chính quyền và nhân dân Thành phố Hà Nội; là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang và nhân dân cả nước”.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
 • Nhà văn Lý Lan được trao Giải Hiệp sĩ Dế Mèn lần 5 - 2024
  Chiều ngày 29/5, Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 5 - 2024 đã công bố kết quả mùa giải năm nay với 1 giải Hiệp sĩ Dế Mèn, 5 giải Khát vọng Dế Mèn và 2 Tặng thưởng của Hội đồng Giám khảo trong tổng số 11 tác phẩm lọt vào Vòng chung khảo của Giải thưởng.
 • Hiện thực hoá khát vọng Hà Nội thành trung tâm giáo dục, đào tạo chất lượng cao của cả nước
  Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) Thủ đô Hà Nội đã, đang không ngừng phát triển và đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) với những quy định mới, chính sách đặc thù sẽ góp phần hiện thực hóa khát vọng Hà Nội thành trung tâm lớn về giáo dục, đào tạo chất lượng cao của cả nước.
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, phát triển Thủ đô
  Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến Thủ đô Hà Nội. Sự quan tâm đó thể hiện rõ trong tư tưởng chỉ đạo của Người về phát triển toàn diện Thủ đô... Cho tới hôm nay, những tư tưởng, lời dạy của Bác vẫn còn nguyên giá trị, là động lực thôi thúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội vượt lên, vươn tới xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại.
 • Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2024
  Ngày 29/5, UBND quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng hành động vì trẻ em, hoạt động Hè năm 2024 và tuyên dương khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2023 – 2024.
 • Gần 900 gian hàng tham gia Triển lãm quốc tế Vietbuild Industry 2024
  Ngày 29/5, Triển lãm quốc tế Vietbuild Industry 2024 với chủ đề "Máy móc thiết bị - Hàng công nghiệp - Vật liệu xây dựng & Trang trí nội ngoại thất" đã chính thức khai mạc.
Đừng bỏ lỡ
Xuất bản hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO