Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội

Thực hiện TOD tại Việt Nam cần “3 có ”
Thảo luận chuyên đề TOD (phát triển đô thị theo hướng giao thông công cộng) thuộc Hội thảo “Phát triển hệ thống đường sắt đô thị Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh” ngày 17/1, một số chuyên gia trong nước và quốc tế cho rằng, Việt Nam cần có chính sách, nghị định về các công cụ cho phép thực hiện TOD.
  • Lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội: Tiếp biến “di sản quy hoạch”
    Hà Nội đang thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ quan trọng, mang tính đột phá, trong đó có việc lập “Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Quá trình lập Quy hoạch Thủ đô đang đến giai đoạn nước rút, quan trọng nhất.
  • Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mê Linh theo hướng “thành phố trong thành phố”
    Sáng 30/06, UBND huyện Mê Linh phối hợp với Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội thảo Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mê Linh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng để huyện Mê Linh từng bước hoàn thiện Quy hoạch xây dựng vùng huyện, đưa ra tầm nhìn, chiến lược và định hướng tạo ra sự phát triển đột phá trong thời gian tới.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO