Thanh tra Sở Xây dựng Hà  Nội: Tăng cường kiểm tra trong xây dựng hạ tầng kử¹ thuật

Xây Dựng| 26/04/2015 23:07

NHN Online - Nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà  nước trong việc kiểm tra, ngăn ngừa và  xử­ lý các vi phạm hà nh chính trong lĩnh vực hạ tầng kử¹ thuật, vệ sinh môi trường. Thanh tra Sở Xây dựng Hà  Nội đã tổ chức lớp tập huấn vử hướng dẫn quy trình, thủ tục kiểm tra, xử­ lý vi phạm hà nh chính trong lĩnh vực hạ tầng kử¹ thuật, vệ sinh môi trường đối với tổ chức, cá nhân trên địa bà n TP Hà  Nội.


Thanh tra Sở Xây dựng Hà  Nội đã tổ chức lớp tập huấn vử hướng dẫn quy trình, thủ tục kiểm tra, xử­ lý vi phạm hà nh chính trong lĩnh vực hạ tầng kử¹ thuật, vệ sinh môi trường.

Аể tuân thủ các quy định trong xây dựng hạ tầng kử¹ thuật, Thanh tra Sở Xây dựng Hà  Nội đã ban hà nh Kế hoạch số 36/KH-TTr vử việc kiểm tra việc tuân thủ quy định vử hạ tầng kử¹ thuật, bảo vệ môi trường theo quy chuẩn, kử¹ thuật vử xây dựng của các tổ chức, cá nhân tại các KАT mới, các công trình công cộng trên địa bà n Hà  Nội. Việc ban hà nh kế hoạch thanh, kiểm tra hạ tầng của Thanh tra Sở cũng nhằm thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Xây dựng và  các văn bản hướng dẫn thi hà nh trong việc chấp hà nh các quy định vử xây dựng hạ tầng kử¹ thuật, bảo vệ môi trường trong các KАT mới. Thông qua việc triển khai kế hoạch sẽ góp phần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và  ngăn chặn kịp thời các vi phạm vử trật tự xây dựng.

à”ng Phan Văn Bảo - Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Hà  Nội cho biết: Việc thực hiện kế hoạch sẽ góp phần kịp thời ngăn chặn, xử­ lý các hà nh vi vi phạm trong hoạt động xây dựng, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực trật tự công cộng, vệ sinh môi trường và  mử¹ quan đô thị trên địa bà n TP, thực hiện có hiệu quả Năm trật tự và  văn minh đô thị năm 2015. Ngoà i ra, cũng để đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát, lập hồ sơ xử­ lý vi phạm vử hạ tầng kử¹ thuật, vệ sinh môi trường trong các KАT mới, các công trình công cộng được thực hiện thường xuyên, liên tục theo thẩm quyửn và  quy định của pháp luật.

Cũng theo ông Phan Văn Bảo, kế hoạch kiểm tra hạ tầng kử¹ thuật được thực hiện cũng nhằm tăng cường đôn đốc các Аội Thanh tra xây dựng quận, huyện, thị xã chủ trì phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn trong công tác kiểm tra, xử­ lý vi phạm vử hạ tầng kử¹ thuật, vệ sinh môi trường theo quy chuẩn, kử¹ thuật vử xây dựng tại các KАT mới, đồng thời góp phần thực hiện nghiêm túc các kết luận kiểm tra của lãnh đạo Thanh tra Sở.

Аược biết, kế hoạch kiểm tra hạ tầng kử¹ thuật của Thanh tra Sở Xây dựng sẽ tập trung và o việc kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định vử hạ tầng kử¹ thuật, bảo vệ môi trường theo quy chuẩn, kử¹ thuật vử xây dựng, hạn chế để phát sinh vi phạm vử bảo vệ môi trường tại các KАT mới, các công trình công cộng. Phát hiện và  xử­ lý kịp thời các hà nh vi vi phạm vử hạ tầng kử¹ thuật, bảo vệ môi trường theo đúng trình tự, quy trình của pháp luật quy định. Cụ thể hóa và  nâng cao trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường theo lĩnh vực quản lý của Sở Xây dựng như: Hệ thống cấp nước, thoát nước, cây xanh, vườn hoa, thảm cử, công viên, chiếu sáng, quản lý chất thải rắn, bảo vệ môi trường trong các công trình xây dựng và  công trình hạ tầng kử¹ thuật công cộng. Phát hiện và  chỉ ra các vi phạm để yêu cầu chủ đầu tư, nhà  thầu thi công xây dựng tuân thủ theo quy định tại Quyết định số 55/2009/QА-UBND ngà y 27/3/2009 của UBND TP Hà  Nội vử việc ban hà nh quy định đảm bảo trật tự an toà n và  vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng các công trình tại Hà  Nội.

Cũng để góp phần phổ biến các quy định của pháp luật, nâng cao trình độ cho lực lượng Thanh tra xây dựng tại các Аội Thanh tra xây dựng và  lãnh đạo của các quận, huyện trên địa bà n TP, vừa qua Thanh tra Sở đã tổ chức lớp tập huấn vử hướng dẫn quy trình, thủ tục kiểm tra, xử­ lý vi phạm hà nh chính trong lĩnh vực hạ tầng kử¹ thuật, vệ sinh môi trường đối với tổ chức, cá nhân trên địa bà n Hà  Nội.

Thông qua đó, Hội nghị tập huấn sẽ góp phần tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao nhận thức và  trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà  nước, các lực lượng có liên quan trong việc kiểm tra, ngăn ngừa và  xử­ lý các vi phạm hà nh chính trong lĩnh vực hạ tầng kử¹ thuật, vệ sinh môi trường đối với tổ chức, cá nhân trên địa bà n Hà  Nội. Hướng dẫn việc thực hiện đồng bộ các nội dung của các văn bản pháp luật có liên quan nhằm tạo sự chủ động trong công tác chỉ đạo, phối hợp kiểm tra, xử­ lý các vi phạm hà nh chính trong lĩnh vực hạ tầng kử¹ thuật, vệ sinh môi trường.

Аối với quy trình, thủ tục kiểm tra, xử­ lý vi phạm hà nh chính trong lĩnh vực hạ tầng kử¹ thuật, vệ sinh môi trường, ngà y 13/4/2015 Sở Xây dựng đã ban hà nh Hướng dẫn số 3006/HD-SXD vử việc hướng dẫn quy trình, thủ tục kiểm tra, xử­ lý vi phạm hà nh chính trong lĩnh vực hạ tầng kử¹ thuật, vệ sinh môi trường đối với tổ chức, cá nhân trên địa bà n TP. Theo đó, công chức thuộc các Аội thanh tra xây dựng quận, huyện, thị xã khi phát hiện vi phạm trong việc áp dụng các quy chuẩn, kử¹ thuật vử xây dựng trong lĩnh vực hạ tầng kử¹ thuật, vệ sinh môi trường thuộc địa bà n được phân công, theo dõi, phải kịp thời lập biên bản vi phạm hà nh chính. Аồng thời, yêu cầu tổ chức, cá nhân có hà nh vi vi phạm ngừng ngay hà nh vi vi phạm và  tự khắc phục hậu quả do hà nh vi vi phạm hà nh chính gây ra.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
 • “HỘP NGHỆ THUẬT” - Số 26: Nghệ thuật sân khấu, từ truyền thống đến hiện đại
  Ngày Sân khấu Việt Nam (ngày giỗ Tổ sân khấu) 12/8 âm lịch hằng năm là dịp để văn nghệ sĩ trên mọi miền đất nước tưởng nhớ và tri ân các vị tổ nghề, các thế hệ nghệ sĩ đã có nhiều đóng góp cho nền nghệ thuật sân khấu nước nhà. Podcast “Hộp nghệ thuật” số này của Tạp chí Người Hà Nội có dịp được gặp gỡ NSND Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội liên hiệp VHNT Hà Nội để cùng trò chuyện về chủ đề “Nghệ thuật sân khấu, từ truyền thống đến hiện đại”.
 • Trẻ em Thủ đô vui Tết Trung thu cùng “Sắc màu”
  Nhân dịp Tết Trung thu, Bảo tàng Hà Nội cùng Câu lạc bộ mỹ thuật Siêu nhân nhí phối hợp tổ chức triển lãm tranh với chủ đề “Sắc màu”.
 • Lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội: Tiếp biến “di sản quy hoạch”
  Hà Nội đang thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ quan trọng, mang tính đột phá, trong đó có việc lập “Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Quá trình lập Quy hoạch Thủ đô đang đến giai đoạn nước rút, quan trọng nhất.
 • Xu hướng khách du lịch đến Huế bằng tàu biển ngày càng tăng mạnh
  Du lịch tàu biển ở Thừa Thiên – Huế có xu hướng phát triển mạnh trong những năm gần đây và trong 7 tháng năm 2023 đón 13.300 khách đến Cảng Chân Mây.
 • Hà Nội và Quảng Châu tăng cường hợp tác thương mại, du lịch
  Sáng 26-9, tại thành phố Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông, tiếp tục chương trình chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố và Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội đã dự, chứng kiến lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND thành phố Hà Nội và chính quyền thành phố Quảng Châu.
Đừng bỏ lỡ
 • Sân khấu truyền thống Huế có thêm nhiều phương thức hoạt động mới
  Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Hội Nghệ sỹ Sân khấu tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam (12/8 Âm lịch).
 • Hoa hậu H'Hen Niê được trao Bằng khen "Nghệ sĩ vì cộng đồng"
  H'hen Niê được trao Bằng khen "Nghệ sĩ vì cộng đồng" và Bằng khen cho văn nghệ sĩ tích cực từ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM như sự công nhận cho đóng góp đầy tích cực.
 • Cốm xào - món ngon tròn vị thu Hà Nội
  Cốm là “một thức quà thanh nhã và tinh khiết”, là đặc sản của riêng Hà Nội. Trong tâm tưởng của người Hà Nội, mùa thu bao giờ cũng gắn liền với cốm và những món ăn tinh tế từ món quà thu xanh như ngọc lưu ly này.
 • Hồ Quỳnh Hương cùng dàn sao hội tụ trong đêm nhạc đặc biệt
  Đêm nhạc "Những ngôi sao Hà Nội" diễn ra vào 20h tối 28/9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi thành danh từ cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội".
 • Sôi động cuộc thi âm nhạc dành cho học sinh phổ thông
  Cuộc thi Rap Olympia mùa 1 được tổ chức từ ngày 23/9 đến 13/10, với mong muốn tạo ra một sân chơi về nghệ thuật cho tất cả các bạn học sinh trung học phổ thông có niềm đam mê về âm nhạc.
 • Ốc Trung thu - ẩm thực cổ truyền Hà Nội
  Trong dịp Tết Trung thu, ngoài mâm cỗ trông trăng với các sản vật đặc trưng của mùa thu và bánh nướng, bánh dẻo, cỗ ngọt cho con trẻ, người Hà thành còn có nhiều món ăn độc đáo từ ốc vào dịp Trung thu như: ốc nấu thả, ốc hấp lá gừng, ốc xào khế, ốc bung chuối đậu, ốc luộc.
 • Xiếc và rock kết hợp trong “Thiên thần lên núi”
  Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Tống Toàn Thắng và Liên đoàn Xiếc Việt Nam tiếp tục gây bất ngờ khi công bố chương trình xiếc và rock mang tên “Thiên thần lên núi” với sự tham gia của ban nhạc Ngũ Cung.
 • Nhiều hoạt động kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
  Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2023), các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động trang trí, cổ động trực quan và chương trình nghệ thuật chào mừng.
 • Một dạng từ láy
  Dần dần, từ từ, thường thường, đều đều, mãi mãi, nhanh nhanh, hay hay, luôn luôn… là những cặp từ láy đôi trùng lặp. Hầu hết từ láy đôi trùng lặp đều có chức năng diễn tả nhịp độ, tần suất sự việc đang trải qua trong tiến trình thời gian. Những từ chỉ dùng một tiếng thì nghĩa sẽ khác khi dùng cả hai (từ láy), như vậy, sự lầm lẫn, thiếu chính xác khi sử dụng ít xảy ra. Riêng hai cặp từ mãi mãi và luôn luôn, khi nào chỉ dùng một từ, khi nào dùng cả từ láy và điều cần bàn, nếu muốn cho lời nói, câu văn chuẩn xác.
 • Công diễn vở opera Việt - Nhật “Công nữ Anio”
  Tối 22/9, tại Nhà hát Lớn Hà Nội diễn ra buổi công diễn đầu tiên vở opera “Công nữ Anio”, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973-2023.
Thanh tra Sở Xây dựng Hà  Nội: Tăng cường kiểm tra trong xây dựng hạ tầng kử¹ thuật
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO