Tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển Thủ đô

Thu Hà (thực hiện)| 11/01/2023 09:15

Năm 2022, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố Hà Nội đã có nhiều nỗ lực, linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; thể hiện sự đổi mới, trách nhiệm, hiệu quả; phát huy vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

rthfhjty.png
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội

Có thể khẳng định, hoạt động của HĐND Thành phố ngày càng thực chất, gần dân hơn, tạo nên những dấu ấn đặc biệt. Nhân dịp xuân Quý Mão 2023, phóng viên Tạp chí Người Hà Nội đã có cuộc trò chuyện cùng ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn ĐBQH Thành phố Hà Nội về những quyết sách cùng những định hướng, nhiệm vụ của HĐND Thành phố trong năm tới.

Phóng viên (PV): Năm 2022, HĐND Thành phố Hà Nội đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng để triển khai có hiệu quả 10 Chương trình công tác của Đảng bộ Thành phố khóa XVII, đặc biệt là Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh” và Chương trình số 08-CTr/TU về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025”. Ông có thể chia sẻ về việc triển khai công tác này?
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn:
Năm 2022 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết XVII Đảng bộ Thành phố, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025). Thành phố Hà Nội đã triển khai nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, đoàn kết, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai hoàn thành mục tiêu tổng quát cả năm kinh tế phục hồi tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.
Và đây cũng là một năm HĐND thành phố triển khai rất nhiều công việc, trong đó đặc biệt là ban hành các cơ chế, chính sách, khung khổ pháp lý quan trọng của Thành phố. Để đảm bảo thực hiện yêu cầu thực tiễn của Thành phố, trong năm 2022, HĐND Thành phố đã tổ chức 07 kỳ họp để xem xét các vấn đề quan trọng, cấp thiết của Thành phố. Đã ban hành gần 70 nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết rất quan trọng, có tác động sâu rộng đến hiệu lực, hiệu quả của các cấp chính quyền, định hướng cho sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân Thủ đô năm 2023 và nhiều năm tới.

Đặc biệt, tôi muốn nhấn mạnh đến việc ban hành các nghị quyết triển khai Chương trình số 06-CTr/TU về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025”, Chương trình số 08-CTr/TU về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025”, trong đó một nghị quyết rất quan trọng là Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 8/4/2022 của HĐND thành phố về đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập để đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022 - 2025 và các năm tiếp theo. Ngoài ra có các nghị quyết như: Chính sách đãi ngộ nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể Thành phố Hà Nội, các văn nghệ sĩ được Nhà nước phong tặng danh hiệu và đạt giải thưởng tại các kỳ liên hoan quốc gia, quốc tế; Các cơ chế, chính sách, mức chi đặc thù đối với người có công, đối tượng chính sách; hỗ trợ trong lĩnh vực y tế, học phí cho học sinh; Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và đối tượng bảo trợ xã hội; chính sách đặc thù thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; nguồn vốn ngân sách Thành phố uỷ thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Thành phố cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn để phục hồi sản xuất, khắc phục thiệt hại do dịch bệnh Covid-19…

Các nghị quyết đã từng bước đi vào cuộc sống, có những tác động tích cực, được người dân đồng tình hưởng ứng.


PV:
Hà Nội cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về hoạt động giám sát của HĐND. Trong thực tiễn, công tác kiểm tra, giám sát của HĐND Thành phố được thực hiện ra sao, đặc biệt là trong lĩnh vực văn hoá, thưa ông?
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn:
Những năm qua, HĐND Thành phố Hà Nội đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, được cử tri nhân dân Thủ đô ghi nhận; được lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và HĐND các tỉnh, thành phố đánh giá cao, là “điểm sáng”, là “hình mẫu” trong hoạt động của các cơ quan dân cử của cả nước.

Thực hiện Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND, Thường trực HĐND Thành phố đã kịp thời tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai nhằm lan toả sự đổi mới, thống nhất, đồng bộ trong hoạt động từ HĐND Thành phố đến HĐND các cấp của Thành phố, đặc biệt là trong hoạt động giám sát. Tại kỳ họp thường lệ cuối năm vừa được tổ chức, lần đầu tiên HĐND Thành phố đã ban hành Nghị quyết phiên chất vấn để tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của các cơ quan trả lời chất vấn; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động chất vấn của HĐND Thành phố. Nghị quyết có phụ lục về từng nội dung cam kết và tiến độ, thời gian thực hiện cam kết của lãnh đạo UBND Thành phố và các cơ quan, đơn vị, làm cơ sở cho công tác theo dõi, đôn đốc, giám sát sau khi nghị quyết được ban hành.
Cũng liên quan đến hoạt động của HĐND các cấp, trong năm 2022, Đảng đoàn HĐND Thành phố đã tham mưu Ban Thường vụ Thành uỷ Ban hành Đề án rất quan trọng, đó là Đề án số 15 ĐA/TU, ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại Thành phố Hà Nội”. Nội dung Đề án gồm 5 quan điểm chỉ đạo, 2 mục tiêu, 7 nhóm chỉ tiêu và 5 nhiệm vụ, giải pháp. Đây là cơ sở chính trị, động lực quan trọng để HĐND các cấp Thành phố hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

untitled-8.jpg

Dấu ấn quan trọng trong năm 2022 là Thường trực và các Ban HĐND Thành phố đã thực hiện nhiều đợt giám sát, khảo sát chuyên đề. Trong đó, bám sát diễn biến tình hình trên địa bàn Thành phố và chỉ đạo của Thành uỷ, Thường trực HĐND đã có những chỉ đạo, điều chỉnh các chương trình, nội dung giải trình, giám sát theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, gắn với thực tiễn, đồng thời tăng cường giám sát thực địa, đẩy mạnh giám sát việc thí điểm thực hiện chính quyền đô thị ở những địa bàn không tổ chức HĐND phường…

Liên quan đến lĩnh vực văn hóa và con người Thủ đô, HĐND Thành phố rất quan tâm đến lĩnh vực này, ngoài quyết nghị các chính sách còn chú trọng giám sát, khảo sát nhằm đánh giá thực tế và kiến nghị để Thành phố triển khai tốt hơn công tác này. Cụ thể, trong năm 2022, Thường trực HĐND Thành phố đã chỉ đạo Ban Văn hóa - Xã hội tổ chức các đợt giám sát, khảo sát về công tác tu bổ, tôn tạo di tích; việc thực hiện quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội; công tác tổ chức SeaGames 31; khảo sát công tác dạy và học của các nhà trường;…

Quá trình theo dõi việc giải quyết các kết luận giám sát, tái giám sát tiếp tục được chú trọng, được phân công, giao theo từng lĩnh vực tới lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát. Có văn bản đôn đốc, nhắc nhở nếu chậm giải quyết hoặc đưa vào nội dung chất vấn tại kỳ họp HĐND hoặc phiên giải trình của Thường trực HĐND Thành phố.

Có thể khẳng định hoạt động giải trình, giám sát, khảo sát của HĐND Thành phố có hiệu quả, được lãnh đạo Thành phố, các cơ quan, đơn vị, cử tri và Nhân dân ghi nhận. Những đổi mới, quyết liệt trong thời gian qua sẽ là cơ sở vững chắc để HĐND Thành phố Hà Nội tiếp tục hoạt động thực chất, khẳng định là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của người dân Thủ đô.

PV: Từ những kết quả đạt được, HĐND Thành phố xác định nhiệm vụ trọng tâm gì trong năm 2023 để thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác lớn của Thành uỷ?

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn: Trước tình hình thế giới dự báo còn biến động phức tạp, khó lường, dịch Covid-19 vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ, diễn biến phức tạp. Năm 2023, HĐND Thành phố xác định tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của Thành phố. Trong đó, tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết XVII Đảng bộ Thành phố và 10 Chương trình công tác của Thành ủy, các Nghị quyết của HĐND Thành phố, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và cả nhiệm kỳ.

Đặc biệt, HĐND Thành phố sẽ tiếp tục cải tiến, đổi mới các hoạt động kỳ họp, chất vấn, giải trình, giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND theo quy định của Luật và Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó tăng cường việc theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND. Tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm, đối với những người giữ chức vụ do HĐND Thành phố bầu theo hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri định kỳ, chuyên đề. Triển khai hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri, tiếp công dân...

PV: Năm mới Quý Mão với nhiều kỳ vọng về sự đổi mới, phát triển. Ông có nhắn gửi gì tới đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức Thủ đô?

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn: Những nghệ nhân, văn nghệ sĩ, trí thức là tài sản vô giá không chỉ của riêng Hà Nội mà còn của cả nước, góp phần gìn giữ, sáng tạo các giá trị văn hoá tinh thần; nuôi dưỡng sự bình yên, nhân văn trong tâm hồn và mỗi nếp nhà người Hà Nội.

Nhân dịp đầu xuân mới Quý Mão 2023, tôi xin gửi tới đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức Thủ đô lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc các bác, anh chị em văn nghệ sĩ, trí thức luôn dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và sáng tạo, tiếp tục có nhiều tác phẩm hay, giàu tính nhân văn và mang tính nghệ thuật cao, chung tay, góp sức và đồng hành cùng Thành phố trong công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những định hướng, kỳ vọng trong phát triển Thủ đô
  Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành cho mảnh đất Hà thành những tình cảm sâu đậm. Không chỉ riêng quãng thời gian ông giữ trọng trách Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội (1996 – 1998) rồi Bí thư Thành ủy Hà Nội (2000 – 2006) mà sau này ở cương vị Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Phú Trọng vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Hà Nội, cho sự phát triển văn hóa, con người của mảnh đất Thăng Long.
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và sự quan tâm sâu sắc tới văn học nghệ thuật
  Ngày 19/7/2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với đồng bào cả nước. Trong suốt cuộc đời 80 năm của mình, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có cống hiến vô cùng ý nghĩa. Ông là nhà lãnh đạo xuất sắc; nhà lý luận, nhà văn hóa, và là một nhân cách lớn luôn hết lòng vì Đảng, vì dân... Với văn học nghệ thuật, đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm sâu sắc và đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của nền văn học nghệ thuật nước nhà.
 • Tọa đàm "Màu ký ức": Tri ân các nhà báo liệt sĩ
  Sáng 19/7, tại Hà Nội, Liên Chi hội Nhà báo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bảo tàng Báo chí Việt Nam (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức chương trình Giao lưu, Tọa đàm tri ân các nhà báo liệt sĩ với chủ đề "Màu Ký ức". Chương trình là lời tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay với những nhà báo liệt sĩ - những người đã tận hiến cho sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam.
 • Việt Nam dành 6 Huy chương và Bằng khen tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế
  Tối 20/7, Bộ GD&ĐT thông grin về kết quả chính thức của đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế (IMO) năm 2024 tại Vương quốc Anh. Theo đó, 6/6 học sinh tham dự kỳ thi đã đạt Huy chương và Bằng khen, gồm: 2 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng, 1 Bằng khen.
 • Tây Hồ tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ PCCC cho các tiểu thương, hộ kinh doanh
  Trong 2 ngày 18-19/7, Công an quận Tây Hồ đã phối hợp với Ban quản lý (BQL chợ quận tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ PCCC cho 100% cán bộ, viên chức, người lao động của BQL chợ và tiểu thương, hộ kinh doanh tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn.
Đừng bỏ lỡ
Tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển Thủ đô
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO