phát triển thủ đô

“Phong trào thi đua yêu nước sẽ góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát triển Thủ đô”
Đây là khẳng định của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố, tại Hội nghị biểu dương kết quả phong trào thi đua năm 2023.
 • “Văn hóa, con người, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là nguồn lực phát triển Thủ đô”
  Phát biểu tại phiên họp thẩm định “Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050” chiều ngày 23/2, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, cho biết, Hà Nội nhấn mạnh vai trò của văn hóa, con người, khoa học và công nghệ, đổi mới, sáng tạo là nguồn lực, động lực phát triển Thủ đô.
 • Chảy mãi mạch nguồn người Hà Nội trí tuệ, sáng tạo để phát triển Thủ đô
  Chỉ thị số 30-CT/TU vừa được Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng ký ban hành, nhấn mạnh "Đảng bộ Hà Nội luôn xác định xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là một nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển văn hóa, hình thành hệ giá trị văn hóa gắn với phát huy những giá trị nhân văn sâu sắc của Thăng Long - Hà Nội; coi đây là nguồn lực, động lực quan trọng cho phát triển Thủ đô"
 • Hoàn thành nhiều nhiệm vụ trên các lĩnh vực để phát triển Thủ đô trong năm 2023
  Trong năm 2023, bằng sự quyết tâm vượt lên những khó khăn, thách thức, Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Thành phố, các cấp, các ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, cùng với sự nỗ lực lớn của cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân Thủ đô, Thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ trên các lĩnh vực.
 • Quân ủy Trung ương và Hà Nội phối hợp chặt chẽ về quân sự, quốc phòng gắn với phát triển Thủ đô
  Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TP Hà Nội để lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt hơn nữa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn Thủ đô.
 • Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) xây dựng và phát triển Thủ đô xứng tầm là trái tim của cả nước
  Sáng 27/11, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). Trong đó, nhiều Đại biểu Quốc hội cho rằng, cần thiết bổ sung vào Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) một điều khoản để làm sao cho việc quy hoạch đô thị ven sông Hồng, sông Đuống trở thành điểm đột phá, phát triển Hà Nội văn minh, hiện đại hơn.
 • Tạo lập quy hoạch Thủ đô xứng tầm, đảm bảo tính khả thi
  Hà Nội là vùng địa linh nhân kiệt, nơi hội tụ nhiều lớp tinh hoa văn hóa, hun đúc nên biểu tượng văn hóa, văn minh, văn hiến. Trong suốt chiều dài lịch sử, thời kỳ nào Hà Nội cũng là đầu não, trung tâm kinh tế, trung tâm văn hóa của cả nước. Vị thế này của Hà Nội tiếp tục được khẳng định trong định hướng Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
 • Huy động nguồn lực để thực hiện Quy hoạch Thủ đô một cách hiệu quả, bền vững
  “Công tác lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, là một trong những nội dung quan trọng để triển khai thực hiện Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải khẳng định tại hội thảo “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng và thực hiện Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 – 2030” do Thành ủy – HĐND – UBND Thành phố Hà Nội tổ chức sáng 21/11/2023.
 • Tạo đột phá về cơ chế, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong xây dựng và phát triển Thủ đô
  Xây dựng cơ chế, chính sách mới để thu hút, trọng dụng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một vấn đề quan trọng, mang tính cấp thiết đối với Hà Nội nhất là trong bối cảnh phát triển và hội nhập hiện nay. Trong Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Thành phố cũng đã xác định phải “có cơ chế, chính sách thu hút, phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu trong nước
 • Lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội: Tiếp biến “di sản quy hoạch”
  Hà Nội đang thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ quan trọng, mang tính đột phá, trong đó có việc lập “Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Quá trình lập Quy hoạch Thủ đô đang đến giai đoạn nước rút, quan trọng nhất.
 • Khai thác tiềm năng sông Hồng trong phát triển Thủ đô
  Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định: “Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 với sông Hồng là trục xanh, cảnh quan trung tâm, phát triển đô thị hài hòa hai bên sông của Hà Nội”.
 • Gợi ý giải pháp phát triển Thủ đô Hà Nội
  Sáng ngày 23/5/2023, Viện nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học “Gợi ý giải pháp phát triển Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” tại Tòa nhà Cung trí thức Thành phố Hà Nội.
 • Quy hoạch để phát triển Thủ đô Hà Nội là Thành phố “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”
  Chiều 12/4 tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội. Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì hội nghị.
 • Nhận diện làm rõ giá trị và nguồn lực văn hóa nhằm xây dựng, phát triển Thủ đô
  Hội thảo khoa học “Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” sẽ góp phần nhận diện, làm rõ thêm nội hàm của văn hiến – văn minh – hiện đại cũng như các ý tưởng gợi mở để xây dựng và phát triển Thủ đô trong tương lai. Thông tin về nội dung cuộc hội thảo này đã được hé mở tại buổi họp báo do UBND Thành phố Hà Nội tổ chức chiều 17/3.
 • Phát triển Thủ đô Hà Nội trở thành thành phố thông minh, hiện đại, có bản sắc.
  Theo đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố: Hà Nội sẽ quyết tâm cùng các địa phương trong vùng Đồng bằng Sông Hồng tổ chức thực hiện thành công nghị quyết của Bộ Chính trị, chương trình hành động của Chính phủ với mục tiêu phát triển Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại, có bản sắc; động lực thúc đẩy phát triển vùng và cả nước.
 • Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030
  Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 7/2/2023 Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 • Tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển Thủ đô
  Năm 2022, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố Hà Nội đã có nhiều nỗ lực, linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; thể hiện sự đổi mới, trách nhiệm, hiệu quả; phát huy vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.
 • Hà Nội: Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị
  Ngày 30/11, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 306/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 26/8/2022 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 • Phát huy hơn nữa vị thế, vai trò của phụ nữ trong xây dựng, phát triển Thủ đô
  Phát biểu kết luận hội nghị đối thoại với phụ nữ Thủ đô, được tổ chức vào sáng 30/11, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố tin tưởng, mong muốn hội viên phụ nữ Thủ đô sẽ ngày càng khẳng định vị thế vững chắc và có những đóng góp to lớn trong công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô, đất nước.
 • Hà Nội: Thực hiện quy tắc ứng xử đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.
  Hà Nội là địa phương tiên phong trong cả nước triển khai thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội và quy tắc ứng xử tại nơi công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
 • Vận dụng sáng tạo bài học của Cách mạng Tháng Tám trong phát triển Thủ đô
  Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công không chỉ đi vào lịch sử dân tộc mà cả lịch sử thế giới. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình, mưu lược của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự ủng hộ của nhân dân, chúng ta đã giành chính quyền mà tránh được xung đột vũ trang, tránh đổ máu. Những bài học kinh nghiệm quý giá từ cuộc cách mạng cách đây 77 năm vẫn còn nguyên giá trị với công cuộc xây dựng đất nước nói chung, Thủ đô nói riêng.
 • 4 nhóm vấn đề trọng tâm để thúc đẩy phát triển Thủ đô
  Kỳ họp thứ bảy, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI diễn ra 3 ngày rưỡi được đánh giá thành công trên nhiều phương diện, nổi bật là phiên làm việc buổi chiều 5-7 và sáng 6-7. Các đại biểu HĐND thành phố tập trung thảo luận tại 5 tổ và hội trường về 4 nhóm vấn đề trọng tâm để thúc đẩy phát triển Thủ đô thời gian tới.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO