Chuyển động Hà Nội

Sẵn sàng kiểm tra việc thực hiện Quy tắc ứng xử trên địa bàn Thành phố năm 2023

Ly Ly 08/08/2023 18:11

Theo thông báo số 106/TB-SVHTT, ngày 4/7/2023 của Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội, Đoàn kiểm tra liên ngành của Thành phố về việc thực hiện các Quy tắc ứng xử trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023 do Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh làm trưởng đoàn sẽ bắt đầu triển khai hoạt động kiểm tra, đánh giá về việc thực hiện 02 bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố tại các sở, ngành; các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tháng 8/2023.

Công tác kiểm tra Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội được tiến hành theo Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 23/3/2023 của UBND Thành phố về việc kiểm tra thực hiện Quy tắc ứng xủa của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố năm 2023; Quyết định số 480/QĐ-SVHTT ngày 15/6/2023 của Sở Văn hoá và Thể thao về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện Quy tắc ứng xử trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.

1.jpg
Đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của Thành phố năm tại Sở Lao động , Thương binh và Xã hội năm 2022

Theo đó, phương pháp kiểm tra đối với từng sở, ngành của Thành phố sẽ là tiến hành kiểm tra trực tiếp tại phòng, ban hoặc 01 đơn vị; đối với các quận, huyện, thị xã sẽ kiểm tra trực tiếp tại các phòng, ban thuộc quận, huyện và 01 phường, xã, thị trấn.

Nội dung đánh giá, kiểm tra bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thành phố Hà Nội, Đoàn kiểm tra sẽ tập trung vào 7 nhóm nội dung chính, bao gồm: Niêm yết Quy tắc ứng xử tại nơi dễ nhìn thấy, nhiều người qua lại phù hợp điều kiện từng cơ quan, đơn vị; Cảnh quan môi trường của cơ quan, đơn vị; Trình bày Quy tắc ứng xử trong cơ quan trên một mặt giấy phát tới từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để tại bàn làm việc của cán bộ, công chức; Hàng tháng, trong buổi sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt chi bộ của phòng, ban, đơn vị có đánh giá kết quả thực hiện Quy tắc ứng xử; Công tác tuyên truyền thực hiện quy tắc ứng xử trên địa bàn: Tiếp tục nhân rộng các mô hình tuyên truyền (Mô hình bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính văn minh, thân thiện; Mô hình cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng); Việc thực hiện Quy tắc ứng xử của Thành phố gắn với thực hiện Đề án văn hóa công vụ và việc khen thưởng gương điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”; Gắn việc triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử với các phong trào thi đua, cuộc vận động ở địa phương, đơn vị (Chỉ thị số 05-CT/TW (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh; Chỉ thị về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội…)

Đối với bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ kiểm tra việc thực hiện theo 5 nhóm nội dung chính, bao gồm: Tập trung xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện; chỉ đạo tuyên truyền đến cán, bộ, đảng viên, nhân dân; Công tác tuyên truyền (Các mô hình tuyên truyền quy tắc ứng xử: Mô hình chung cư văn hóa, ứng xử lịch thiệp, tôn trọng không gian chung; Mô hình di tích lịch sử văn hóa - điểm đến an toàn, hấp dẫn…); Nêu cao vai trò của người đứng đầu, những người cao tuổi, những người có uy tín ảnh hưởng ở khu dân cư, bản thân những người này phải gương mẫu thực hiện. Mỗi quận, huyện, xã, phường cần tổ chức kiểm tra chéo để phát hiện ra những điểm hạn chế của từng đơn vị; Quan tâm vào những nơi trọng điểm dễ xảy ra bất cập như: các khu chợ, trung tâm thương mại, rạp chiếu phim, bến xe…; Đối với những địa phương có sự thay đổi, chia tách về địa giới hành chính tập trung cập nhật, bổ sung, áp dụng, tổ chức thực hiện các quy tắc theo những vấn đề mới (các huyện lên quận, xã lên phường theo Luật tổ chức chính quyền địa phương, chia tách các Tổ dân phố) và đảm bảo phù hợp tình hình thực tế.

3.jpg
Đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện  Quy tắc ứng ứng xử của Thành phố tại Bộ phận một cửa phường Thạch Bàn, quận Long Biên năm 2022

Theo kế hoạch, Đoàn sẽ bắt đầu hoạt động kiểm tra việc thực hiện 02 bộ Quy tắc ứng xử của thành phố Hà Nội năm 2023 tại quận Ba Đình, phường Vĩnh Phúc và quận Cầu Giấy, phường Trung Hoà vào ngày 10/8/2023 tới đây.

Việc kiểm tra nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy tắc ứng xử; góp phần nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân của các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có nề nếp, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối, tác phong làm việc. Từ đó, từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa nhằm điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của cá nhân, tổ chức nơi công cộng trên địa bàn thành phố, phù hợp với chuẩn mực xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh./.

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Sẵn sàng kiểm tra việc thực hiện Quy tắc ứng xử trên địa bàn Thành phố năm 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO