Chuyển động Hà Nội

Quận Cầu Giấy: thúc đẩy cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại

Ly Ly 20:37 10/08/2023

Việc triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử trên địa bàn Thủ đô ngày càng có chiều sâu và đi vào thực chất. Quận Cầu Giấy được coi là điểm sáng của Thành phố trong việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số hướng tới cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại phục vụ nhân dân.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giải quyết thủ tục hành chính

Theo báo cáo của Trưởng phòng Văn hoá Thông tin quận Cầu Giấy Nguyễn Minh Cường, việc triển khai thực hiện 02 bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố được quận quan tâm chỉ đạo sát sao, sự phối hợp tích cực triển khai của Ủy ban MTTQ, các đoàn thể từ quận tới phường, sự đồng tình ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân, phát huy quyền làm chủ, mở rộng dân chủ trực tiếp của nhân dân ở cơ sở.

Nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực thi công vụ, trong cơ quan đã được nâng lên một bước. Sau khi phát động phong trào tổ chức ký cam kết thực hiện nghiêm bộ Quy tắc ứng xử tại các đơn vị thuộc quận. Từ năm 2018 đến nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục duy trì việc cam kết thực hiện.

Công tác xây dựng mô hình và nhân rộng điển hình, trong đó điển hình là mô hình Bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp và mô hình cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng đã và đang được thực hiện ở 08/08 phường trên địa bàn quận.

Thực hiện Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ; Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 30/12/2022 của Thành ủy Hà Nội về chuyển đổi số, xây dựng TP Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, quận Cầu Giấy xác định ngay từ cấp cơ sở - đơn vị tiếp xúc với công dân nhiều nhất – càng phải nỗ lực hơn và đi nhanh hơn trong quá trình chuyển đổi số.

3(1).jpg
Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trịnh Thị Dung phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành của Thành phố về việc thực hiện Quy tắc ứng xử trên địa bàn Thủ đô ngày 10/8/2023

Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trịnh Thị Dung cho biết, ngày 18/5/2023, UBND quận Cầu Giấy đã triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ hỏi - đáp thủ tục hành chính (chatbot). Đây là một trong những ý tưởng, sáng kiến của quận Cầu Giấy nhằm từng bước nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trên địa bàn. Ứng dụng có khả năng đa ngôn ngữ phục vụ người nước ngoài hỏi đáp các vấn đề thủ tục hành chính, giảm tải sự hỗ trợ trực tiếp từ cán bộ công chức, giảm thiểu chi phí, giúp cho thông tin trở nên minh bạch và dễ tiếp cận hơn đối với người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, giảm thời gian chờ đợi cho người dân; cung cấp cho người dân thông tin và hỗ trợ một cách thuận tiện, chính thống, giúp cải thiện trải nghiệm của người dân với các dịch vụ công.

1(1).jpg
Quy tắc ứng xử được niêm yết đầy đủ tại Bộ phận một cửa UBND quận Cầu Giấy
5(1).jpg
Quy tắc ứng xử được niêm yết đầy đủ tại Bộ phận một cửa UBND phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy

Theo ghi nhận của phóng viên Người Hà Nội tại bộ phận một cửa của UBND quận Cầu Giấy và phường Trung Hòa, trang phục công sở lịch sự, tư thế, cử chỉ nghiêm túc, thái độ niềm nở khiêm tốn, lễ phép, tôn trọng người giao tiếp; ngôn ngữ hòa nhã. Nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng. Tại bộ phận một cửa có treo phông nhận diện Mô hình Bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp; niêm yết mô hình tiêu chí, nội dung bộ Quy tắc ứng xử, 10 yêu cầu thực hiện dịch vụ công đầy đủ…

Người dân đã tích cực giữ gìn và tham gia bảo vệ các công trình công cộng, đóng góp phát huy giá trị các công trình văn hóa công cộng, di tích lịch sử cũng như có ý thức gìn giữ vệ sinh môi trường , cảnh quan đô thị. Các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận tích cực thực hiện nếp sống văn minh đô thị, trật tự an toàn giao thông. Thông qua quá trình thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng góp phần quan trọng trong việc thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Đặc biệt, 100% các trường khối giáo dục đã thực hiện việc lồng ghép việc tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng tới giáo viên, học sinh thông qua các tiết học ngoại khóa, các buổi sinh hoạt của toàn trường, các cuộc thi, sinh hoạt chuyên đề cho học sinh.

Kết hợp hiệu quả 02 bộ Quy tắc ứng xử

Phát biểu tại buổi kiểm tra việc thực hiện Quy tắc ứng xử tại quận Cầu Giấy, Trưởng phòng Xây dựng Nếp sống văn hoá và Gia đình, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội Bùi Minh Hoàng đánh giá cao công tác triển khai thực hiện, tự kiểm tra đánh giá việc thực hiện 02 bộ Quy tắc ứng xử trên địa bàn quận Cầu Giấy thời gian qua. Thiện quy tắc ứng xử nhằm xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, xây dựng văn hóa công vụ cải thiện và nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

4(2).jpg
Trưởng phòng Xây dựng Nếp sống văn hoá và Gia đình, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội Bùi Minh Hoàng phát biểu tại buổi kiểm tra thực hiện Quy tắc ứng xử của quận Cầu Giấy ngày 10/8/2023

Qua kiểm tra thực tế tại bộ phận một cửa của phường Trung Hoà và quận Cầu Giấy các thành viên trong Đoàn kiểm tra đề nghị quận Cầu Giấy nói chung và phường Trung Hoà nói riêng tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân thực hiện nghiêm túc 02 bộ Quy tắc ứng xử. Phát động thi đua trong toàn quận về việc thực hiện xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Quan tâm đến công tác biểu dương, khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác triển khai, thực hiện có hiệu quả 02 bộ Quy tắc ứng xử và đề xuất với Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị Thành phố khen thưởng.

Để huy tối qua hiệu quả, quận Cầu Giấy chủ trương lồng ghép việc ký cam kết thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng với Quy tắc ứng xử đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên toàn quận. Đến nay, 100% các cơ quan, đơn vị, trường học, khu vực đông dân cư, 50 di tích, 02 công viên và 228 tổ dân phố của quận được niêm yết Quy tắc ứng xử nơi công cộng. Mô hình chung cư văn hóa, ứng xử lịch thiệp, tôn trọng không gian chung và Mô hình di tích lịch sử văn hóa - điểm đến an toàn, hấp dẫn được các phường hưởng ứng đăng ký tham gia triển khai tích cực.

7(1).jpg
Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn kiểm tra liên ngành tại Trụ sở UNBD quận Cầu Giấy ngày 10/8/2023

Xuất hiện nhiều cách làm sáng tác trong thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng gắn với thực hiện nếp sống văn minh trong quản lý di tích và lễ hội. Quy tắc ứng xử nơi công cộng được tuyên truyền và niêm yết tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, di tích đầy đủ để nhân dân và du khách thập phương đến thực hành tín ngưỡng thực hiện. Tại các điểm di tích hầu hết không còn hiện tượng ăn mặc hở hang, phản cảm, thực hiện nếp sống văn minh nơi thờ tự.

Bên cạnh thành tựu, việc triển khai thực hiện 02 bộ Quy tắc ứng xử trên địa bàn quận Cầu Giấy vẫn còn tồn tại cần khắc phục. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn chưa nhận thức sâu về vai trò và tầm quan trọng của việc thực hiện Quy tắc ứng xử là nhằm xây dựng một đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động Thủ đô “Kỷ cương – Trách nhiệm – Tận tình – Thân thiện”, dẫn đến tuân thủ chưa nghiêm quy tắc.

Việc thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng tuy được quận quan tâm triển khai rộng rãi, đồng bộ nhưng chưa đạt được kết quả như mong muốn, một số bộ phận người dân ý thức chưa cao trong việc chấp hành quy tắc ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị.

Trong thời gian tới, quận Cầu Giấy chủ trương tiếp tục tăng cường hơn nữa vai trò của các ban, ngành, đoàn thể trong việc tuyên truyền phổ biến 02 bộ Quy tắc ứng xử. Đa dạng hoá hình thức tuyên truyền nhằm thực hiện có hiệu quả hơn nữa, tạo chuyển biến mới trong xây dựng nếp sống người Hà Nội thanh lịch, văn minh./.

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
 • Hố băng
  Tôi nghe kể có một làng miền Tây hơn năm trăm năm không có lấy một đền chùa, nhà thờ, miếu mạo nào, mà cũng hơn năm trăm năm không có giáo sư, tiến sĩ, kỹ sư, hay cử nhân đại học. Trái ngược hoàn toàn và cái làng sát bên hông nó, có một cái đình to vật vã với sắc phong mỗi mùa nắng ráo, ông từ phải đem ra phơi tràn cả lối đi, với các gia phả chi chít những tri huyện, thượng thư, thái úy.
 • Hà Nội mở tuyến du lịch nội đô đầu tiên kết nối trung tâm với ngoại thành
  Theo Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu, tuyến du lịch “Con đường di sản Nam Thăng Long - Hà Nội - Điểm về nguồn cội”, là tuyến du lịch nội đô chính thức đầu tiên được công bố trong kế hoạch phát triển hệ thống các tuyến du lịch kết nối trung tâm Thủ đô với các địa phương ngoại thành Hà Nội.
 • Mãn nhãn với “bữa tiệc” nghệ thuật “Quốc Oai – Khơi nguồn di sản”
  Chương trình nghệ thuật “Quốc Oai – Khơi nguồn di sản” tại Lễ đón Bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội Chùa Thầy và khai hội Chùa Thầy xuân Giáp Thìn, Tuần Văn hóa – Du lịch – Thương mại huyện Quốc Oai (TP. Hà Nội) 2024 đem tới cho người dân, du khách một “bàn tiệc” nghệ thuật đặc sắc, hấp dẫn.
 • NCB tăng vốn điều lệ, quyết liệt triển khai phương án cơ cấu lại giai đoạn 2023-2025
  Sáng 13/4, Ngân hàng TMCP Quốc Dân NCB đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.
 • Học sinh được nghỉ mấy ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2024?
  Năm nay, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương vào thứ Năm ngày 18/4. Đây là ngày làm việc trong tuần của người lao động nên sẽ được nghỉ và hưởng nguyên lương 1 ngày, không nghỉ bù. Học sinh, sinh viên trên cả nước cũng sẽ được nghỉ lễ 1 ngày theo lịch của công chức viên chức, người lao động.
Đừng bỏ lỡ
Quận Cầu Giấy: thúc đẩy cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO