Chuyển động Hà Nội

Phát huy vai trò xây dựng khối đại đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng

T. Trang 03/04/2024 20:41

Sáng 3-4, diễn ra Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là đại hội được Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lựa chọn là đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp quận, huyện.

dh1.jpeg
Lãnh đạo MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tăng hoa chúc mừng đại hội.

Tham dự đại hội có: Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Công Thị Mùi; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XII Nguyễn Đức Kiên; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương…

Đại hội còn có sự tham dự của 154 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế của quận Tây Hồ.

dh8.jpg
Đồng chí Trần Quang Đạo - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ phát biểu khai mạc Đại hội.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII có nhiệm vụ xem xét đánh giá và thông qua báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận lần thứ VI; đánh giá những ưu điểm, hạn chế tồn tại trong hoạt động của Mặt trận trong 5 năm qua; thảo luận và thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đột phá và các giải pháp trong chương trình hành động của MTTQ Việt Nam quận trong nhiệm kỳ 2024 - 2029; bổ sung những kinh nghiệm được đúc kết trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Đại hội tham gia góp ý vào Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XVIII của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam trình Đại hội X.

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ đã đạt được những thành tích đáng khích lệ, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của quận Tây Hồ.

Trong nhiệm kỳ Mặt trận các cấp quận đã có nhiều hoạt động sáng tạo trong việc xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tích cực bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, đồng thời khơi dậy và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với đảng, góp phần xây dựng quận Tây Hồ ngày càng phát triển.

dh3.jpeg
Đồng chí Nguyễn Lan Hương trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc" cho 4 cá nhân quận Tây Hồ.

Với những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2019 - 2024 Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ được Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua của Mặt trận Thành phố. MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ tiếp tục khẳng định là khối liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tổ chức chính trị xã hội, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, với mục tiêu là tiếp tục phát huy vai trò, vị trí và chức năng của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, hướng mọi hoạt động về cơ sở, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; các cuộc vận động; nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; làm tốt công tác tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng quận Tây Hồ trở thành trung tâm văn hóa, du lịch tiêu biểu, góp phần xây dựng Thành phố ngày càng văn minh, văn hiến, hiện đại, nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ban Thường trực MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ đề ra 12 chỉ tiêu; 3 nhiệm vụ trọng tâm đột phá và 6 chương trình hành động.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham luận làm rõ hơn các kết quả đạt được trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024; đề xuất các ý kiến, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chương trình, hành động của MTTQ Việt Nam quận trong nhiệm kỳ 2024 - 2029 đề ra.

dh2.jpeg
Đồng chí Nguyễn Lan Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Lan Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội chúc mừng, biểu dương những kết quả MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, MTTQ Việt Nam quận tập trung đề ra giải pháp khắc phục để hoạt động ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ và kỳ vọng của nhân dân trên địa bàn quận.

Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ cần thực hiện tốt các nhiệm vụ: Phát huy vai trò trong việc xây dựng, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết, đảm bảo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Thành phố, thể hiện rõ tinh thần Mặt trận đồng hành cùng cấp uỷ, chính quyền trong mọi công việc.

dh10.jpg
Các cá nhân tiêu biểu có thành tích trong các phong trào, cuộc vận động giai đoạn 2019 - 2024 của quận cũng được nhận giấy khen.

MTTQ Việt Nam quận cần quán triệt các chủ trương phát triển kinh tế, xã hội của Đảng, Nhà nước, Thành phố, nắm vững tình hình của quận, bám sát cuộc sống, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân...; phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong việc lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân; đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

MTTQ quận cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt các quy chế phối hợp hoạt động giữa MTTQ với chính quyền và các tổ chức thành viên; xây dựng chương trình phối hợp, thống nhất hành động với nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”.

dh4.jpeg
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng cho biết, thời gian qua quận Tây Hồ đã đạt nhiều kết quả đáng tự hào trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trong đó có sự tham gia đóng góp rất lớn, rất trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận.

dh11.jpg
Đồng chí Lê Thị Thu Hằng trao bức trướng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng đề nghị MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ nhiệm kỳ 2024 - 2029 phát huy thành tích, bài học kinh nghiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

dh5.jpeg
Lãnh đạo Trung ương, TP và quận Tây Hồ tặng hoa cho các đại biểu trúng cử Ban Chấp hành UB MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ khoá mới.

Ngay sau Đại hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khẩn trương triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo, đặc biệt tập trung xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa các chỉ tiêu chủ yếu mà Đại hội thông qua và tổ chức thực hiện bảo đảm phù hợp với đối tượng, hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, coi trọng chất lượng, hiệu quả.

dh7.jpg
Các đại biểu tham quan gian hàng tại ngày hội.

Trong đó, hệ thống MTTQ từ quận đến cơ sở phải luôn bám sát vào nhiệm vụ chính trị của quận, địa phương, đơn vị; tích cực, chủ động, đổi mới nâng cao chất lượng, nội dung, phương thức hoạt động gắn với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; thực hiện có hiệu quả việc giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền./.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển”, đại hội đã tiến hành Hiệp thương dân chủ cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ khóa VII gồm 58 đại biểu.
Đại hội Hiệp thương cử 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
 • Giới thiệu 100 tựa sách thiếu nhi về chủ đề gia đình
  Sách thiếu nhi là một điểm chạm tuyệt vời giúp trẻ nhỏ khám phá cái hay của ngôn từ, cái đẹp của tranh minh họa và thông điệp nhân văn của câu chuyện để các em nuôi dưỡng trí tưởng tượng, lòng thấu cảm và những ước mơ của riêng mình. Một triển lãm sách thiếu nhi với những trải nghiệm đọc mới mẻ, lôi cuốn, hấp dẫn sẽ là cánh cửa tuyệt vời để trẻ tiếp cận với thế giới nghệ thuật muôn màu.
 • Đối thoại, gỡ “điểm nghẽn” cho các doanh nghiệp đầu tư, hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - xã hội
  Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị “Đối thoại tháo gỡ khó khăn, vướng mắc doanh nghiệp đầu tư, hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024”. Dự kiến Hội nghị diễn ra vào cuối tháng 6 hoặc ngày đầu tháng 7/2024.
 • Kí họa trong chiến hào - Vẹn nguyên giá trị nhân văn
  Đối với những phóng viên chiến trường, hành trang họ mang theo không thể thiếu cuốn sổ và cây bút. Đã có bao thông tin, sự kiện, tư liệu nơi chiến trường được gom nhặt, lưu giữ từ hành trang đơn sơ ấy. Những trang nhật ký nơi chiến hào của nhà báo, họa sĩ Phạm Thanh Tâm là một minh chứng.
 • Tổ chức lễ công bố một số ứng dụng nền tảng của Đề án 06 Chính phủ trên địa bàn Thủ đô
  Thủ đô Hà Nội là địa phương được Chính phủ lựa chọn triển khai Đề án 06. Sau một thời gian thực hiện thí điểm, UBND Thành phố tổ chức Hội nghị Sơ kết 06 tháng đầu năm 2024 thực hiện Đề án 06 Chính phủ vào ngày 28/6 tới đây.
 • Quận Cầu Giấy: Tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2024
  Với quyết tâm chính trị và tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, Ban Thường vụ Quận ủy Cầu Giấy (Hà Nội) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thực hiện kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm 2024 và đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo động lực hoàn thành nhiệm vụ nửa còn lại của năm.
Đừng bỏ lỡ
Phát huy vai trò xây dựng khối đại đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO