Chuyển động Hà Nội

Hà Nội tiếp tục duy trì tăng trưởng, thu ngân sách đạt khá, an sinh xã hội được đảm bảo

Kim Thoa 08:55 29/05/2024

Theo Cục Thống kê Hà Nội, trong 5 tháng đầu năm 2024, với sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội, kinh tế Thành phố tiếp tục duy trì tăng trưởng, thu ngân sách đạt khá, an sinh xã hội được đảm bảo.

tang-truong-1664421556284540787703.jpg
Thành phố tiếp tục duy trì tăng trưởng, thu ngân sách đạt khá, an sinh xã hội được đảm bảo

Nông nghiệp, công nghiệp tăng trưởng

Trong 5 tháng đầu năm thời tiết tương đối thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, thu hoạch cây màu vụ Đông đạt khá, công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng được quan tâm thực hiện. Chăn nuôi phát triển ổn định, dịch bệnh được kiểm soát, hoạt động tái đàn được quan tâm, trong đó: đàn lợn có 1,46 triệu con tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái, đàn trâu tăng 2,1%, gia cầm tăng 1,5%...; gieo trồng 80,9 nghìn ha lúa; 8,9 nghìn ha ngô; 1,5 nghìn ha lạc; 24, 2 nghìn ha rau… Lâm nghiệp thuỷ sản tập trung chủ yếu vào chăm sóc bảo vệ rừng, sản lượng thuỷ sản tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng Năm tăng 1,8% so với tháng trước và tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2023. Ước tính 5 tháng đầu năm 2024, chỉ số IIP tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,7%; sản xuất và phân phối điện tăng 14,7%, cung cấp nước và xử lý rác, nước thải tăng 9,7%; khai khoảng giảm 7,3%.

Trong 5 tháng đầu năm nay, một số ngành chế biến, chế tạo đạt mức tăng khá so với cùng kỳ như: Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 13,7%; sản xuất thiết bị điện tăng 13,4% sản xuất máy móc, thiết bị tăng 11,7%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng 11,1%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 10,1%...

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước (NSNN) do địa phương quản lý tháng Năm ước tính đạt 4.686 tỷ đồng, tăng 15,6% so với thực hiện tháng trước và tăng 24,3% so với cùng kỳ năm 2023. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, vốn đầu tư từ nguồn NSNN do địa phương quản lý thực hiện được 18,7 nghìn tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước và đạt 24% kế hoạch năm 2024.

Trong tháng Năm, thành phố Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận cho 3.248 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước; vốn đăng ký đạt 28,2 nghìn tỷ đồng, giảm 28,9%; 945 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 74,7%; 2.064 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 98,6%; 348 doanh nghiệp giải thể, tăng 14,7%.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, Thành phố đã cấp giấy chứng nhận cho 12,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với vốn đăng ký 124,3 nghìn tỷ đồng, giảm 2% về số lượng doanh nghiệp và giảm 3,5% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước; 5,4 nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 18,5% gần 16,2 nghìn doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 29,4%; có 1,7 nghìn doanh nghiệp giải thể, tăng 14,8%. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng được duy trì 100%, đảm bảo chất lượng và đúng hạn.

Lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp ước đến cuối tháng 5/2024 tăng 0,7% so với tháng trước và giảm 0,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm nay, chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp giảm 1,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó lao động đang làm việc trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước giảm 2,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm 1,9%; khu vực Nhà nước tăng 1,2%. Chia theo ngành kinh tế: Lao động đang làm việc trong ngành chế biến, chế tạo giảm 2,2% (trong đó sản xuất máy móc, thiết bị giảm 20,7%; dệt giảm 10,2%, chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ giảm 8%; sản xuất giường, tủ, bản, ghế giảm 5,5%); ngành sản xuất và phân phối điện, khi đốt giảm 0,4%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 1,6%, ngành khai khoảng tăng 24,9%.

An sinh xã hội được đảm bảo

Trong tháng 5/2024, Thành phố hỗ trợ, giải quyết việc làm cho hơn 27 nghìn lao động, giảm 2,6% so với tháng trước và tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2023. Tính chung 5 tháng đầu năm, toàn Thành phố giải quyết việc làm cho 100,3 nghìn lao động, đạt 60,8% kế hoạch năm, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Cũng trong tháng Năm, Thành phố đã ra quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho 5,6 nghìn người với số tiền được hỗ trợ là 170,5 tỷ đồng: 100% trường hợp đề nghị hưởng BHTN được tư vẫn giới thiệu việc làm mới. trong đó hỗ trợ học nghề 260,5 triệu đồng. Tính chung 5 tháng đầu năm, Thành phố đã ra quyết định hưởng BHTN cho gần 25 nghìn người với số tiền được hỗ trợ là 793,7 tỷ đồng; tư vấn giới thiệu việc làm cho người thất nghiệp và hỗ trợ học nghề với số tiền 1,3 tỷ đồng.

Trong tháng Năm, Thành phố thực hiện tốt việc chăm lo, thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 1/5. Bên cạnh đó Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã đến dâng hương tại các Nghĩa trang liệt sĩ và di tích lịch sử cách mạng tỉnh Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Cũng trong tháng Năm, Thành phố đã tiếp nhận và giải quyết 1.172 hồ sơ đề nghị hưởng chế độ ưu đãi đối với người có công và thân nhân người có công. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, Thành phố đã chỉ cho công tác ưu đãi người có công là 1.012 tỷ đồng, trong đó thực hiện chỉ trả đầy đủ, kịp thời trợ cấp cho trên 80 nghìn người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng với số tiền 913 tỷ đồng; chi trả trợ cấp một lần là 38 tỷ đồng; chi quả Tết 35 tỷ đồng; chỉ điều dưỡng người có công 26 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công tác giảm nghèo được Thành phố quan tâm thực hiện, từ đầu năm đến nay. đã có 613 ngôi nhà được khởi công xây sửa, đạt 84,6% kế hoạch năm, trong đó 161 nhà xây mới và sửa chữa đã hoàn thành.

Tính đến cuối tháng Năm, toàn Thành phố có 203,3 nghìn đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng với tổng kinh phi chỉ trả 5 tháng đầu năm 2024 là 771,3 tỷ đồng. Thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng 3.020 đối tượng bảo trợ xã hội là người cao tuổi cô đơn, người khuyết tật, trẻ em bị mất nguồn nuôi dưỡng và các đối tượng bảo trợ xã hội khác tại các cơ sở trợ giúp xã hội của Thành phố với mức trợ cấp nuôi dưỡng thấp nhất là 1,8 triệu đồng/người/tháng (riêng trẻ em dưới 4 tuổi là 2,2 triệu đồng/tháng) và chỉ khác 350 nghìn đồng/tháng.

Ước tính đến hết 5 tháng đầu năm 2024, tỷ lệ bao phủ BHYT của Thành phố đạt 94,31% dân số" với 8.021 nghìn người tham gia, tăng 0,4% so với thời điểm 31/12/2023 và tăng 3,84% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến cuối tháng 5/2024, tổng số tiền thu từ BHXH, BHYT, BHTN là 26,8 nghìn tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng chi BHXH, BHYT, BHTN là 30,6 nghìn tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2023 (trong đó chi lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng là 17,4 nghìn tỷ đồng; chi khám chữa bệnh BHYT 9,6 nghìn tỷ đồng)./.

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
 • Phát động cuộc thi sáng tác ca khúc kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước
  Các ca khúc thể hiện được vẻ đẹp văn hóa, con người, đất nước và sự toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Đồng thời là những thành tựu kinh tế, quốc phòng an ninh, văn hóa xã hội của 54 dân tộc đoàn kết xây dựng đời sống phồn vinh hạnh phúc trong suốt 50 năm qua...
 • Hà Nội quyết liệt hành động chuyển đổi số, người dân Thủ đô hưởng nhiều lợi ích
  Hành động quyết liệt - phục vụ nhân dân thuộc nhóm phấn đấu của chuyển đổi số Thành phố Hà Nội. Từ thực tế, quá trình chuyển đổi số từ các cấp chính quyền đến các sở, ngành của Thành phố thời gian qua đã đạt được mục tiêu này. Quan trọng hơn cả, người dân là đối tượng hưởng lợi nhiều nhất khi Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số.
 • “Bản hòa âm” nâng tầm Hà Nội
  Được xây dựng cùng lúc mang “tầm nhìn mới – tư duy mới”, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) và “Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050” (Quy hoạch Thủ đô) là một “bản hòa âm”, có tính tương hỗ nâng tầm Hà Nội, phát triển Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”.
 • Ba đơn vị ký kết phối hợp tuyên truyền vận động hiến mô, tạng trong ngành y tế
  Hưởng ứng phát động của Thủ tướng Chính phủ chiều ngày 14/6, Công đoàn Y tế Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Hội Vận động hiến tặng mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam đã cùng ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động hiến tặng mô, tạng - Cho đi là còn mãi.
 • “Hành trình OCOP” đưa sản phẩm nông nghiệp xanh – sạch vươn xa
  Chiều ngày 14/6, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ra mắt chương trình “Hành trình OCOP”. Đây là một gameshow truyền hình đầu tiên có sự tham gia của nhiều đơn vị, hợp tác xã có sản phẩm OCOP từ mọi miền cả nước sẽ mang đến những câu chuyện khởi nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm bổ ích để phát triển các sản phẩm đặc sản vùng miền.
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội tiếp tục duy trì tăng trưởng, thu ngân sách đạt khá, an sinh xã hội được đảm bảo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO