Tổng Bí thư Trường Chinh

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm ''Đề cương về văn hóa Việt Nam''
Tối 26/2, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943-2023), tại sân khấu khu vực đền Bà Kiệu, Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.
  • Đề cương văn hóa Việt Nam: “kim chỉ nam” soi sáng, khơi nguồn phát triển nền văn học, nghệ thuật.
    Đề cương về văn hóa Việt Nam nhấn mạnh 3 thành tố đặc biệt quan trọng của văn hóa là tư tưởng, học thuật và nghệ thuật. Cùng với đó, 3 nguyên tắc vận động để xây dựng nền văn hóa mới là dân tộc, khoa học, đại chúng. Trong dòng chảy đó, văn học, nghệ thuật Thủ đô cũng có những bước đi đầy tự hào, gặt hái được nhiều thành quả.
  • Đề cương về văn hóa Việt Nam - 80 năm vẫn vẹn nguyên giá trị
    Cách đây 80 năm, Đề cương về văn hóa Việt Nam - một văn kiện quan trọng của Đảng, do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo năm 1943 đã ra đời. Đến nay Đề cương Văn hóa vẫn còn để lại nguyên giá trị, được toàn Đảng, toàn dân kế thừa, phát huy, tất cả vì mục tiêu xây dựng nền văn hóa của nhân dân và vì nhân dân.
  • Lễ khánh thành tượng đài Tổng Bí thư Trường Chinh
    Sáng ngày 2/2/2020, UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định long trọng tổ chức lễ khánh thành tượng đài Tổng Bí thư Trường Chinh - một lãnh tụ kiệt xuất của cách mạng Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO