Đời sống văn hóa

Giữ gìn nét đẹp văn hoá truyền thống gia đình, chung tay xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”

Ly Ly 26/06/2023 16:17

“Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác xây dựng văn hóa gia đình ngày càng góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương”, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể Thao và Hà Nội cho biết.

Sáng ngày 26-6, nhân kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội long trọng tổ chức Hội nghị tuyên dương các gia đình truyền thống, gia đình văn hoá - hạnh phúc tiêu biểu Thủ đô năm 2023.

z4463635037992_c22c60af8163f6f0f1890f9e38e42dc8.jpg
Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khuất Văn Quý; Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của Thành phố; lãnh đạo các quận, huyện, thị xã và cùng đại biểu đại diện cho các gia đình văn hoá tiêu biểu năm 2023 đến từ 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh cho biết, kỷ niệm 22 năm ngày Gia đình Việt nam 28/6 năm nay cũng là thời điểm Thành phố vừa tổ chức các hội nghị sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện 10 chương trình cấp uỷ nhiệm kỳ 2021-2025; sửa đổi Luật thủ đô; điểu chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế xã hội Thủ đô, quy hoạch xây dựng Thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn 2045; quyết liệt thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm được xác định tại Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về “Phương hướng phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2045" với nhiệm vụ xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành Thành phố "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại"; con người Hà Nội "Hào hoa - Thanh lịch - Nghĩa tình – Văn minh ", tiêu biểu cho văn hoá, lương tri và phẩm giá con người Việt Nam.

z4464415628376_84a5a6f6cf9b3ee96440c13c39d41991.jpg
Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh phát biểu khai mạc

Chủ trương xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc tiến bộ, văn minh đối với mỗi gia đình cũng như toàn thể dân tộc Việt Nam đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta xác định ngay từ khi Đảng ra đời. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vai trò của gia đình. Người khẳng định: "Quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình".

Ngày 24/11/2022, phát biểu tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng: Để tiếp tục xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hoá của dân tộc, toàn Đảng, toàn dân cần tập trung thực hiện thật tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có nhiệm vụ thứ hai là:"Xây dựng con Người Việt Nam thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập với những giá trị chuẩn mực phù hợp, gắn với giữ gìn, phát huy giá trị gia đình Việt Nam, hệ giá trị văn hoá, giá trị của quốc gia dân tộc”.

Cách đây 22 năm, vào ngày 4/5/2001 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/QĐ-TTg, theo đó lấy ngày 28/6 hằng năm là ngày Gia đình Việt Nam nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam, là dịp để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa, hướng tới sự phát triển bền vững của quốc gia trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

z4464393777483_bfb7c43258bd7e006a2446e40ee7ce5e.jpg
Bức tranh trưng bày tại địa điểm tổ chức Hội nghị

Từ 2001 đến nay, ngày Gia đình Việt Nam 28/6 được Thành phố Hà Nội quan tâm chỉ đạo, tổ chức, triển khai như một cuộc vận động xã hội lớn, với nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực, đã phát huy vai trò của gia đình trong phát triển kinh tế, ổn định xã hội. Đồng thời, huy động mọi nguồn lực xã hội trong việc chăm lo phát triển kinh tế gia đình, giáo dục đạo đức, lối sống tốt đẹp trong gia đình, ươm mầm, nuôi dưỡng những tình cảm tốt đẹp, những giá trị nhân văn quý báu của dân tộc.

Bà Trần Thị Vân Anh cho biết, Thành phố Hà Nội rất quan tâm tới công tác xây dựng gia đình văn hóa, thôn, làng, tổ dân phố văn hóa và đã ban hành nhiều văn bản cụ thể, hướng dẫn các hoạt động về tổ chức ngày Gia đình Việt Nam, xác định các chỉ tiêu nhiệm vụ trong thực hiện Chương trình 06 của Thành uỷ về “Phát triền văn hoá, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”. Bên cạnh đó, Thành ủy có Chương trình 03 với việc thực hiện các chỉ tiêu đầu tư hạ tầng đô thị, phát triển đô thị; Chương trình 04 với nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới; Chương trình 08 với nhiệm vụ nâng cao đời sống dân sinh, đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân…

Bám sát chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng các sở, ban, ngành liên quan; các quận, huyện, thị xã đã có những hoạt động thiết thực, cụ thể, phù hợp với yêu cầu thực tiễn để triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

z4464401422131_641de32ae16c4ce34e1843b9ceeb23b0.jpg
Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khuất Văn Quý trao tặng Bằng khen cho các gia đình văn hoá tiêu biểu năm 2023

Với sự vào cuộc của các cấp uỷ, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, công tác gia đình của Thủ đô đã đạt được những kết quả quan trọng như: Các cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã xác định công tác gia đình là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình công tác. Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình 04 (Khóa XV-XVI ); Chương trình 06 (Khoá XVII ) về “Phát triển văn hoá, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”. 100% các cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã hội, các quận, huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố đều xây dựng, ban hành và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ công tác gia đình bằng những hoạt động rất phong phú, thiết thực…

Triển khai bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình và nhân rộng các mô hình tốt trong thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình dựa trên nguyên tắc "Tôn trọng, bình đẳng, yêu thương và chia sẻ”, dựa trên các tiêu chí cụ thể: vợ - chồng phải chung thuỷ, nghĩa tình; cha mẹ với con, ông bà với con cháu theo nguyên tắc "Gương mẫu, yêu thương "; con với cha mẹ, cháu với ông bà "Kính trọng, lễ phép, hiếu thảo"; anh chị em trong gia đình "Hoà thuận, chia sẻ, tôn trọng "…

Thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình được gắn kết chặt chẽ với thực hiện và bình xét tặng Gia đình văn hóa trong thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"; Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

z4464408142110_d4d31225454c00091ac7147e2e030ee5.jpg
Đại biểu Phùng Tiến Khoa chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng "Gia đình hiếu học" tại Hội nghị

Chia sẻ về nội dung xây dựng “Gia đình hiếu học”, đại biểu Phùng Tiến Khoa, Thị xã Sơn Tây cho biết, muốn có cuộc sống no ấm thì phải có kiến thức, muốn có sự nghiệp thì cần phải học, muốn hiểu biết được về xã hội và hoà nhập với cộng đồng thì phải biết các thông tin hàng ngày. Kiến thức là tài sản vô giá, sức khoẻ là cuộc sống của con người. Nếu mọi người có đủ hai yếu tố đó cùng với nghị lực thì chắc chắn sẽ thành công trong cuộc sống. Chính vì lẽ đó gia đình tôi quyết tâm đầu tư và hướng nghiệp cho con cái học tập. “Tôi tin tưởng sau hội nghị này, phong trào xây dựng “Gia đình hiếu học” sẽ được tiếp tục nhân rộng trong toàn thành phố, góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, xây dựng xã hội học tập của Đảng và Nhà nước ta nói chung và của Thủ đô Hà Nội nói riêng”, ông Phùng Tiến Khoa cho biết.

Những kết quả trong quá trình triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 trên địa bàn Thủ đô những năm qua đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng và hình thành các địa chỉ văn hoá, các cộng đồng văn hoá, cộng đồng hạnh phúc; là điều kiện để mỗi cá nhân được cống hiến, được góp phần xây dựng cho chính gia đình mình, cơ quan, đơn vị, thôn, làng, tổ dân phố, khu dân cư trở thành nơi hạnh phúc, đáng sống.

z4464398652212_a64c04e9c002effe475d7c8582057200.jpg
Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể Thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh trao tặng Bằng khen cho các gia đình văn hoá tiêu biểu năm 2023

“Bên cạnh tuyên truyền những thành tựu đã được, chúng ta cũng cần phê phán mạnh mẽ, xử lý những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình”, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể Thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh cho biết.

Chia sẻ ở một khía cạnh khác, bà Lã Thị Bích Nhung, đại diện gia đình văn hoá tiêu biểu huyện Thanh Trì cho rằng, xây dựng gia đình hạnh phúc phải dựa trên nguyên tắc tôn trọng, chia sẻ, tương trợ nhau, cùng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, cùng nhau xây dựng gia đình no ấm, văn minh, hạnh phúc; xây dựng Thủ đô Hà Nội giàu đẹp, văn minh, hiện đại; góp phần tạo nền tảng xây dựng xã hội hạnh phúc, là động lực của sự phát triển bền vững đất nước.

Kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm nay, Sở Văn hóa và Thể thao đã tham mưu Thành phố chỉ đạo thống nhất và triển khai tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng trên toàn địa bàn Thành phố, như: gặp mặt, tuyên dương 90 Gia đình truyền thống - Gia đình văn hóa - hạnh phúc tiêu biểu năm 2023; hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; trưng bày triển lãm ảnh các gia đình trên địa bàn Thành phố; Tổ chức các hội thi, hội nghị, tọa đàm tuyên truyền về gia đình và văn hóa gia đình, tổ chức các giải thi đấu, giao lưu thể dục thể thao (cầu lông, bóng chuyền hơi…) tại 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô.

z4464396186853_92fa43ec818166930cecdc9383a0258b.jpg
Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội Nguyễn Công Bằng trao tặng khen thưởng cho các gia đình văn hoá tiêu biểu năm 2023

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh nhấn mạnh, với thông điệp “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”, chúng ta hãy cùng chung tay kế thừa, phát huy những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp, nhân ái, hiếu nghĩa của dân tộc, của Thăng Long – Hà Nội nghìn năm văn hiến; giữ gìn nét đẹp văn hoá ứng xử trong gia đình, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc - cộng đồng hạnh phúc - xã hội hạnh phúc; khơi dậy và phát huy mạnh mẽ truyền thống cách mạng, tinh thần chủ động sáng tạo, ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô cùng chung tay xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại.

Để ghi nhận, biểu dương, khích lệ các gia đình, nhân dịp này, UBND Thành phố Hà Nội đã tặng thưởng Bằng khen vinh danh 30 gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2023; cùng với đó, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tặng Giấy khen cho 60 gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2023 trên địa bàn Thủ đô./.

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Giữ gìn nét đẹp văn hoá truyền thống gia đình, chung tay xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO