Gia Lai: Khi cán bộ Huyện uỷ sử­ dụng bằng giả được che giấu sai phạm bằng văn bản đóng dấu MẬT?

26/09/2016 17:14

NHN Online - Xoay quanh vụ việc bà  Kpăh Loan sử­ dụng bằng giả để được tuyển dụng, đử bạt, bổ nhiệm và o chức vụ trong Ban tổ chức Huyện uỷ, nhóm PV Báo Người Hà  Nội đã có buổi là m việc với Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Phú Thiện để có kết luận xác minh. Kết luận của UBKT Huyện uỷ Phú Thiện là  văn bản mật, do đó, đại diện UBKT huyện uỷ chỉ trả lời nội dung kết luận, không thể cung cấp bằng văn bản...

Khẳng định Phó Ban Tổ chức Huyện uỷ sử­ dụng bằng giả

Theo ông Trần Công Hoan, Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ Phú Thiện: Trước thời điểm tổ chức bầu cử­ Quốc hội khoá 14, bầu cử­ đại biểu HАND các cấp UBKT Huyện uỷ Phú Thiện và  một số cơ quan khác có nhận được đơn thư giấu tên, tố cáo bà  Kpăh Loan, Uỷ viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ Phú Thiện có hà nh vi là  khai man bằng cấp để được tuyển dụng và  bổ nhiệm và o chức vụ trong Huyện uỷ.

Аồng thời trong nội dung đó thì cũng tố cáo ông Rơ Châm La Ni, Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện, chồng bà  Loan, có hà nh vi bao che, dung túng cho việc là m sai trái của vợ.

Theo quy chế là m việc của UBKT Huyện uỷ khoá 18 có nêu: các đơn thư tố cáo giấu tên, mạo tên không xem xét giải quyết theo quy định, nhưng với những đơn thư có nội dung và  con người cụ thể thì sẽ tiến hà nh khảo sát nắm tình hình. Nếu có dấu hiệu vi phạm thì sẽ tiến hà nh kiểm tra dấu hiệu vi phạm.

Nhóm PV báo Người Hà  Nội “ văn phòng đại diện Miửn Trung “ Tây Nguyên là m việc với UBKT huyện uỷ huyện Phú Thiện.

Trao đổi với PV báo Người Hà  Nội, ông Trần Công Hoan cho biết: Ngay sau khi nhận được đơn tố cáo UBKT huyện uỷ tiến hà nh và o cuộc khảo sát, nắm tình hình. Аồng thời Thường trực Huyện uỷ cũng ra văn bản chỉ đạo kiểm tra là m rõ dấu hiệu vi phạm.

Аược biết, UBKT Huyện uỷ đã tổ chức nhiửu buổi là m việc với các nhân bà  Kpăh  Loan để yêu cầu cung cấp các thông tin, hồ sơ, tà i liệu các loại nhằm nắm bắt bước đầu.

Bà  Loan đã cung cấp một cái văn bằng và  nói do trước kia nợ văn bằng. Trước năm 2000 chỉ mới tốt nghiệp thôi, do nợ một số môn nên chưa được cấp bằng. Аến năm 2004 trả nợ hết các môn nên đã được cấp bằng rồi. Ngay sau khi UBKT yêu cầu cung cấp văn bằng ấy ra, bà  Loan đã dùng một văn bằng Cử­ nhân Toán - Tin, Аại học Khoa học Tự nhiên - Аại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh cấp để chứng thực.

Chủ nhiệm UBKT huyện uỷ huyện Phú Thiện khẳng định, cơ quan nà y đã gử­i văn bản đến đơn vị cấp bằng là  Trường Аại học Khoa học Tự nhiên “ Аại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh để xác minh văn bằng Cử­ nhân Toán - Tin đối với trường hợp bà  Kpăh Loan.

Tuy nhiên, sau khi nhận được công văn của UBKT huyện uỷ huyện Phú Thiện, Trường Аại học Khoa học Tự nhiên đã có văn bản trả lời việc khảo tra, xác minh của Huyện uỷ huyện phú Thiện với nội dung: đồng chí Kpăh Loan không có tên trong danh sách tốt nghiệp khoá học Toán “ Tin tại trường.

Văn bằng tốt nghiệp cùng với bảng điểm mà  đồng chí Loan cung cấp cho UBKT không do Trường Аại học Khoa học Tự nhiên “ Аại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh cấp.

Qua đó có thể có cơ sở để xác định được là  bà  Loan sử­ dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp. Trước những cơ sở nà y, bà  Kpăh Loan đã giải trình trước UBKT Huyện uỷ huyện Phú Thiện toà n bộ quá trình được tuyển dụng, cách qua mắt nhà  tuyển dụng...

Vợ khai gian dối “ chồng là  ông Rơ Châm La Ni cầm bằng đi báo cáo lại vô can?

Theo thông tin từ UBKT huyện uỷ huyện Phú Thiện: Từ năm 2006, bà  Kpăh Loan hợp đồng là m cán bộ Ban Tổ chức Huyện uỷ huyện Ayun Pa (cũ “ khi chưa tách thà nh thị xã Ayun Pa và  huyện Phú Thiện như hiện nay). Khi đó bà  Loan cũng đã báo cáo với lãnh đạo huyện là  đã tốt nghiệp Аại học Toán - Tin nhưng trên đường học vử Ayun Pa thì bị mất tà i sản trong đó có bằng tốt nghiệp Аại học.

Năm 2006, bà  Loan có là m hồ sơ tuyển dụng công chức nhưng mà  không được, lý do là  chưa có văn bằng chuyên môn.

Bà  Loan thiếu trung thực trong việc cung cấp thông tin cho lãnh đạo Thường trực Huyện uỷ, để lãnh đạo huyện tác động trong công tác tuyển dụng đối với cá nhân bà  Loan. Аiửu nà y được thể hiện rõ ngay sau khi bà  Loan vử công tác tại huyện Phú Thiện.

Tháng 4 năm 2007, bà  Loan tiếp tục ra huyện Phú Thiện công tác ở Ban Tổ chức Huyện uỷ huyện Phú Thiện. Аến tháng 6/2007 huyện có đợt tuyển dụng thì lúc bấy giử huyện có quyửn là m hồ sơ, thủ tục đử nghị tuyển dụng công chức.

Bà  Loan lúc ấy đã nhử bà  Ksor H™Soa, Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ Phú Thiện lúc bấy giử tác động đến lãnh đạo Ban tổ chức Huyện uỷ. Báo cáo lên Ban tổ chức Tỉnh uỷ đồng chí Loan là  người địa phương, tốt nghiệp Аại học Toán “ Tin nhưng mà ... mất bằng, đử nghị Tỉnh uỷ quan tâm, tạo điửu kiện để tuyển dụng đồng chí Loan và o biên chế công chức. Cho đồng chí Loan nợ bằng, trong thời gian sớm nhất và o trường xin cấp lại bằng.

Do điửu kiện huyện Phú Thiện vừa mới tách ra, thiếu cán bộ, bà  Kpăh Loan lại là  người đồng bà o DTTS, do vậy Ban tổ chức Tỉnh uỷ đã đồng ý tuyển dụng đồng chí Loan và o công chức, công tác tại Huyện uỷ Phú Thiện. Аồng thời cho bà  Loan nợ bằng nhưng với điửu kiện phải sớm bổ sung ngay sau khi được tuyển dụng. Nhưng từ đó cho đến nay thì bằng cấp vẫn chưa được bổ sung.

Không chỉ dừng lại ở đó, bà  Loan ngay sau khi được tuyển dụng đã nhiửu lần khai man trình độ chuyên môn để được đử bạt, bổ nhiệm và o chức vụ lãnh đạo quản lý cũng như trong công tác quy hoạch, ứng cử­ và o chức danh Uỷ viên. Аiửu nà y có thể thấy rõ thông qua việc UBKT Huyện uỷ khiểm tra các hồ sơ công chức, hồ sơ Lý lịch Аảng viên, hồ sơ tuyển dụng, hồ sơ quy hoạch cấp Uỷ. Bởi trong tất cả các hồ sơ nà y, bà  Loan đửu khai văn bằng của mình là  Cử­ nhân Toán - Tin.

Theo ông Trần Công Hoan, Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ: Khi UBKT Huyện uỷ huyện Phú Thiện là m việc với và  Kpăh Loan thì cá nhân nà y đã đưa bằng giả ra để sử­ dụng và  báo rằng là  mình đã tốt nghiệp rồi. Hiện nay mình có bằng như thế. Аồng thời bà  Loan cũng đưa tấm bằng nà y cho chồng là  đồng chí Rơ Châm La Ni cầm lấy và  báo ra Thường vụ Hội đồng là  vợ tôi đã tốt nghiệp như thế......

Song ngay sau khi kiểm tra và  Trường Аại học Khoa học Tự nhiên “ Аại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh có côn văn trả lời, bà  Kpăh Loan buộc phải hừa nhận là  là  mình mua văn bằng Toán - Tin không hợp pháp nà y thông qua một người bạn với giá 3 triệu đồng và o năm 2004.

Cán bộ sử­ dụng bằng giả để tiến thân, kết quả xác minh là  MẬT

Theo ông Trần Công Hoan, Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ huyện Phú Thiện: Hiện nay chúng tôi phải tiến hà nh xử­ lý theo từng bước. Việc xử­ lý Аảng viên vi phạm phải theo quy trình. Аặc biệt Аảng viên Kpăh Loan là  uỷ viên cùng cấp, là  Huyện uỷ viên thì tối thiểu quyửn xử­ lý kỷ luật đối với Аảng viên là  thuộc thẩm quyửn của BCH Аảng bộ Huyện Phú Thiện. Nhưng mà  phải thực thiện trình tự từ cấp dưới trở lên. Thẩm quyửn xử­ lý của BCH Аảng bộ Huyện thì sẽ chỉ tới mức cảnh cáo. Còn nếu như trên mức cảnh cáo thì thẩm quyửn thuộc Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tỉnh Gia Lai.

à”ng Trần Công Hoan, Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ huyện Phú Thiện khẳng định đây là  văn bản MẬT nên không thể cung cấp cho báo chí.

Khi nhóm PV báo Người Hà  Nội đử nghị được cung cấp kết luận vụ việc, ông Trần Công Hoan khẳng định đây là  văn bản được đánh dấu MẬT theo chỉ đạo của Thường vụ Huyện uỷ huyện Phú Thiện nên không thể cung cấp cho báo chí!?

Nhóm PV chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vử sự việc.

Thanh Luận “ Mộng Thường “ Nguyễn Thảo “ Văn Long

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và sự quan tâm sâu sắc tới văn học nghệ thuật
  Ngày 19/7/2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với đồng bào cả nước. Trong suốt cuộc đời 80 năm của mình, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có cống hiến vô cùng ý nghĩa. Ông là nhà lãnh đạo xuất sắc; nhà lý luận, nhà văn hóa, và là một nhân cách lớn luôn hết lòng vì Đảng, vì dân... Với văn học nghệ thuật, đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm sâu sắc và đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của nền văn học nghệ thuật nước nhà.
 • Tọa đàm "Màu ký ức": Tri ân các nhà báo liệt sĩ
  Sáng 19/7, tại Hà Nội, Liên Chi hội Nhà báo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bảo tàng Báo chí Việt Nam (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức chương trình Giao lưu, Tọa đàm tri ân các nhà báo liệt sĩ với chủ đề "Màu Ký ức". Chương trình là lời tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay với những nhà báo liệt sĩ - những người đã tận hiến cho sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam.
 • “Thắp lửa” tình yêu đọc sách trong thế hệ trẻ, xây dựng Thủ đô văn minh - hiện đại
  Chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng thị xã Sơn Tây (3/8/1954 -3/8/2024) và 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024), UBND thị xã Sơn Tây vừa tổ chức thành công Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc thị xã Sơn Tây năm 2024 với chủ đề “Phát huy hào khí Thăng Long – Hà Nội, xây dựng Thủ đô Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”.
 • Tây Hồ tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ PCCC cho các tiểu thương, hộ kinh doanh
  Trong 2 ngày 18-19/7, Công an quận Tây Hồ đã phối hợp với Ban quản lý (BQL chợ quận tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ PCCC cho 100% cán bộ, viên chức, người lao động của BQL chợ và tiểu thương, hộ kinh doanh tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn.
 • Huyện Ứng Hoà: Chỉnh trang đô thị, xây dựng thị trấn Vân Đình khang trang, sạch đẹp
  Với mục tiêu xây dựng thị trấn Vân Đình khang trang, sạch đẹp và đường thông hè thoáng, huyện Ứng Hoà đang tập trung chỉ đạo thực hiện chỉnh trang, cải tạo cảnh quan khu vực trung tâm huyện. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng các tiêu chí đề ra.
Đừng bỏ lỡ
Gia Lai: Khi cán bộ Huyện uỷ sử­ dụng bằng giả được che giấu sai phạm bằng văn bản đóng dấu MẬT?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO