đình Mơ Táo

Lễ cầu mát ở đình Mơ Táo
Mơ Táo là một vùng dân cư xưa thuộc đất cổ Mai Động bên dòng sông Kim Ngưu, nay là khu dân cư số 9, số 10 phường Mai Động, quận Hoàng Mai, có truyền thống lâu đời gắn bó với lịch sử Thăng Long - Hà Nội.
  • Giới khảo cổ khẳng định mộ Tào Tháo là  thật
    (NHN) Hơn 120 nhà  khảo cổ học hà ng đầu tại Trung Quốc hôm qua kh?ng định ngôi mộ ở huyện An Dương, tỉnh Hà  Nam, đúng là  nơi yên nghỉ của Tà o Tháo, nhà  chính trị và  quân sự lừng danh thời Tam Quốc.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO