Bắc Thuộc

Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng – nhà vua, anh hùng thời Bắc thuộc
Làng cổ Đường Lâm ở ngoại thị Sơn Tây, ngoại thành Hà Nội là nơi duy nhất trong cả nước mà thôn dân có thể tự hào nói: Làng chúng tôi là “Làng Hai Vua”!
  • Phạm Tu – tướng quân anh hùng thời Bắc thuộc
    Trong cuộc đấu tranh bền bỉ và lâu dài suốt mười thế kỷ (từ đầu Công nguyên cho đến đầu thế kỷ thứ X) của dân tộc ta chống các tập đoàn xâm lược nước ngoài để giành quyền tự chủ, cuộc khởi nghĩa do Lý Bí lãnh đạo đầu năm 542 là một phong trào có quy mô tương đối rộng lớn. Trong bài Việt sử tổng luận, nhà sử học Lê Tung đã đánh giá cuộc nổi dậy như sau: “Phía Bắc đuổi Tiêu Tư, phía Nam dẹp Lâm Ấp, dựng tên nước, chính ngôi tôn, đặt trăm quan, định niên hiệu, có đại lược về quy hoạch của đế vương”. Để thực h
  • Những tòa thà nh trên đất Hà  Nội thời Bắc thuộc
    (NHN) Từ thời Lý, Thăng Long trở thà nh "nơi thượng đô của Kinh sư muôn đời". Nhưng từ trước đó, Thăng Long - Hà  Nội đã đảm trách vai trò một trung tâm chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO