Chuyển động Hà Nội

An Khánh (Hoài Đức): Tập trung xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gắn với tiêu chí xã thành phường

Lệ Quyên - Mạnh Hà 19/09/2023 16:14

Với quan điểm xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tiến tới hoàn thành các tiêu chí đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, xuyên suốt. An Khánh đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển kinh tế nông thôn gắn với đầu tư xây dựng xã thành phường khi Hoài Đức lên quận.

anh-khanh.jpg
Khu đô thị Nam An Khánh - xã An Khánh.

Theo quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2011 và quy hoạch phân khu đô thị S3, được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 4874/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 theo đó xã An Khánh nằm trọn trong vùng quy hoạch phát triển đô thị của Thành phố. Điều này cũng tạo thuận lợi lớn cho An Khánh trong việc phát triển kinh tế - xã hội

Ngay sau khi được Thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2022. An Khánh đã bắt tay vào xây dựng, nâng cao chất lượng các tiêu chí tiến tới hoàn thành các tiêu chí xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện xây dựng NTM An Khánh cũng đã gặp phải một số những khó khăn, chia sẻ về điều này ông Nguyễn Đăng Lợi – PTC xã An Khánh cho biết: Nguồn lực đầu tư cho nâng cao chất lượng các tiêu chí như cơ sở vật chất ,văn hóa, trường học, hạ tầng kỹ thuật,... còn gặp nhiều khó khăn. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM khối lượng công việc nhiều, đội ngũ cán bộ chưa có nhiều kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện nên ảnh hưởng đến tiến độ, kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM của xã. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp nằm trọn vẹn trong quy hoạch phát triển đô thị, trong khi nhà nước chưa thu hồi đất, nhân dân không dám đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng nên hiệu quả kinh tế thu được từ sản xuất nông nghiệp không cao, đã xuất hiện một số diện tích nhân dân bỏ hoang. Mặt bằng sản xuất kinh doanh Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã dẫn đến tình trạng sản xuất trong khu dân cư ảnh hưởng đến môi trường sống của nhân dân.

Nhưng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ xã đến cơ sở nhằm phát triển nông nghiệp, cùng với các xã khác của huyện Hoài Đức Công nghiệp-TTCN và kinh tế nông thôn gắn với đầu tư xây dựng xã thành phường khi huyện Hoài Đức lên quận đồng thời tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển làng nghề và phát triển nông nghiệp bền vững, để nâng cao chất lượng sống, cải thiện đời sống của nông dân. Xã An Khánh đã tích cực triển khai và đạt được những kết quả đáng mừng trên mọi mặt.

Kinh tế - xã hội đã có bước phát triển toàn diện, an sinh xã hội được đảm bảo; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định. Tăng trưởng kinh tế các năm đều đạt trên 9 %. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng Công nghiệp-TTCN; Thương mại-Dịch vụ và giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Tổng thu ngân sách trên địa bàn xã năm 2022 ước đạt 47182 triệu đồng. Đây là điều kiện thuận lợi để xã sớm hoàn thành các mục tiêu, tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, tiến tới xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Dựa vào tình hình thực tế và điều kiện của địa phương, An Khánh định hướng phát triển trong thời gian tới là tiếp tục phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng. Khai thác tiềm năng, thế mạnh, tập trung đầu tư phát triển Thương mại- Dịch vụ, du lịch; từng bước đầu tư xây dựng mới các trung tâm Thương mại. Tiếp tục đầu tư cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn, các hệ thống tiêu thoát nước và đường làng ngõ xóm. Tập trung quản lý, định hướng phát triển các thành phần kinh tế; tạo môi trường sản xuất, kinh doanh thuận lợi cho các loại hình doanh nghiệp đầu tư, phát triển theo quy định pháp luật, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế khác phát triển, nhất là kinh tế khu vực ngoài nhà nước. Huy động tối đa các nguồn lực, trong đó chú trọng vận động đóng góp xã hội hóa nhân dân. Mở rộng liên kết, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, cơ quan, đơn vị để phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tranh thủ các nguồn lực về vốn, khoa học kỹ thuật, công nghệ để phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng phát triển đô thị, đơn vị hành chính cấp phường khi huyện trở thành quận.

Ông Nguyễn Đăng Lợi cho biết thêm: Về cơ bản An Khánh đã hoàn thành các tiêu chí để về đích xã NTM kiểu mẫu, hiện tại địa phương vẫn đang tập trung hoàn thiện nốt một số tiêu chí còn thiếu và không ngừng nâng cao chất lượng sống cho người dân, tạo môi trường thuận lợi để các thành phần kinh tế của địa phương phát triển. Với mục tiêu phát triển An Khánh theo hướng đô thị theo quy hoạch chung của Thành phố Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn 2050./.

Bài liên quan
  • Huyện Hoài Đức: Xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu gắn liền với hoàn thành các tiêu chí lên quận
    Sau khi đạt được những kết quả về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới ((NTM), nâng cao đời sống nhân dân giai đoạn 2016-2020,  huyện Hoài Đức tiếp tục “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng  NTM gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025” theo Chương trình 04 của Thành ủy Hà Nội, đồng thời phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xã thành phường  theo Đề án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức thành quận.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
An Khánh (Hoài Đức): Tập trung xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gắn với tiêu chí xã thành phường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO