Toàn văn phát biểu

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc họp của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV
Ngày 23-2, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng tiến hành phiên họp đầu tiên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban chủ trì và phát biểu tại phiên họp.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO